Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Získejte novou perspektivu Získejte novou perspektivu

Neutrální a nezávislé logistické poradenství.

Ehrhardt + Partner Consulting (EPC) je logistické poradenství skupiny Ehrhardt + Partner, které je nezávislé na výrobci. S Ehrhardt + Partner Consulting může nezávisle a komplexně optimalizovat svůj celý dodavatelský řetězec. Jako neutrální partner vám jsme k dispozici v průběhu celého projektu -od poradenství přes plánování až po realizaci. Naše poradenská koncepce se zakládá na komplexním pohledu a skvělých odborných znalostech pro realizaci. Cílem našeho logistického poradenství je společný úspěch projektu prostřednictvím udržitelných a perspektivních řešení od jednoho dodavatele.

Přejete si vytvořit nový sklad nebo použít nové logistické systémy? Pak důvěřujte nabídce poradenství od Ehrhardt + Partner Consulting. Budeme vás doprovázet po celou cestu: od poradenství přes plánování až po realizaci vašeho projektu. S námi máte na své straně partnera, který se dokonale vyzná v logistické praxi. Společně s vámi stanovíme vaše logistické cíle a na jejich základech začneme s plánováním vašeho zařízení.

Plánování logistiky

V duchu hesla plánování logistiky 4.0 vám EPC poskytne transparentní, spolehlivé a efektivní plánování skladu. Díky nejmodernějšímu plánovacímu softwaru v oblasti plánování skladu budete mít k dispozici 3D vizualizaci námi naplánovaného skladu nebo dokonce vašeho již existujícího skladu. K tomu se vytvoří takzvané digitální dvojče skladu. Vizualizaci lze doplnit dalšími daty o tocích materiálu a tím zobrazit kompletní simulaci nebo dokonce emulaci. Virtuální dvojče si můžete prohlédnout ve virtuálně (virtuální pochůzka skladu) např. při použití VR-brýlí nebo našeho simulátoru.

Plánování skladu formou virtuální reality

Jen v Německu opustilo distribuční centra v minulém roce 3,4 miliardy balíků. V celém logistickém procesu vzniká pro člověka nepředstavitelně velké množství dat. Jak je však možné tato data strukturovat a výhodně využívat? Naše odpověď na tuto otázku zní Analytics (TIMESQUARE). Pomocí této služby proměníte Big Data ve vašem skladu na Smart Data. Řešení vám poskytuje řadu možností: Na základě existujících dat obdržíte konkrétní doporučení pro optimalizaci budoucích procesů. 

Logistics Analytics

Tok materiálu zaujímá v logistice a především ve vnitropodnikovém zpracování přepravních procesů přepravních postupů významnou roli. Není překvapením, že tok materiálu je díky časově a nákladově intenzivním faktorům podstatnou hnací silou nákladů ve firmě. Společně s Ehrhardt + Partner Consulting můžete nezávisle a komplexně optimalizovat vaši intralogistiku od přejímky zboží až po odeslání. Budeme vás doprovázet nejen při plánování a vykonávání optimalizace logistiky, ale budeme vám i po ukončení po boku jako kompetentní partner při realizaci a správě.

Optimalizace logistiky

Služby Ehrhardt + Partner Cosulting.

  • Plánování a realizace kompletních logistických systémů
  • Komplexní plánování - zevnitř směrem ven
  • Plánování toku materiálu, plánování kapacity a plánování plochy
  • Vytvoření specifikace požadavků pro logistické systémy a systémy IT
  • Řízení projektů ve všech fázích implementace
  • Plánování a realizace uvádění do provozu a přejímky
850

tis. EUR p.a.

Úspora provozních nákladů na příkladu
plánování automatického skladu

2

roky

Průměrná doba návratnosti na
příkladu optimalizace logistiky

100%

angažovanost

při plánování a
realizaci vašeho projektu

Plánování skladů a logistické poradenství.

Často kladené dotazy – Otázky a odpovědi týkající se logistického poradenství a plánování skladu.

Plánování skladů a plánování logistiky se skládá z poradenství a plánování nových skladů a distribučních center ale také optimalizace existujících skladů a distribučních center. Na začátku je procesní analýza a analýza potenciálu optimalizovaná dle potřeby. Kromě analýzy skutečného stavu jsou zohledněny také v budoucnu očekávané požadavky. Následuje plánování realizace (detailní plánování), realizace a řízení projektů.

Ehrhardt + Partner Consulting radí zákazníkům při jejich individuálních dotazech a problémech a aktivně podporuje zákazníky při úspěšném vývoji a realizaci opatření ohledně jejich dotazů a problémů, např. po stránce snižování nákladů za logistiku nebo zvyšování výkonu výdeje. V našich Whitepaper „Ve čtyřech krocích k úspěšné přípravě skladovaného produktu na expedici“ obdržíte užitečné informace o optimalizaci vašeho výkonu při přípravě skladovaného produktu na expedici.

Plánování má za cíl vyvíjet a realizovat specifická logistická řešení pro zákazníka optimalizovaná dle potřeby. Zahrnuje přitom širokou paletu činností od plánování nových skladovacích a distribučních center přes optimalizaci distribučních sítí po vývoj logistických strategií a rozhodování o lokalitách.

Ehrhardt + Partner Consulting zajišťuje díky neutrálnímu poradenství a plánování, která jsou nezávislá na výrobci, že je možné individuálně zohlednit a zrealizovat veškeré požadavky zákazníků, a sice nezávisle na zájmech výrobců. Nejsme vázaní na určité produkty a poskytujeme nejlepší řešení pro zákazníka nezávisle na výrobci. 

Naše odpověď na tuto otázku: žádné. Protože plánování skladu provedené před uskutečněním projektu zaručuje, že budou zohledněny a realizovány všechny požadavky zákazníka. Takto zajišťuje Ehrhardt + Partner Consulting úspěch projektu a dokonce podporuje podniky při snižování nákladů, např. formou srovnávání nabídek a optimalizací logistických řešení. Průměrný návrat investice do poradenství ROC (Return on Consulting) je 10.

Plánování optimálního toku materiálu zahrnuje záznam aktuálně prováděných procesů a toků materiálu a analyzuje na tomto základě potenciální možnosti pro zlepšení např. zvýšení množství vyexpedovaného materiálu a zkrácení doby setrvání ve skladě. 

Jako virtuální plánování logistiky nazýváme například plánování nových distribučních center pomocí inovativních možností plánování, jako je plánování s použitím virtuální reality. Přitom vytvoříme velmi reálný model nového skladu a můžeme tak rychle provádět úpravy vzhledu. Na modelu lze navíc doplňovat funkce jako simulace logistický procesů.

Pojem Supply Chain Management označujeme řízení a kontrolu kompletního hodnotového řetězce uvnitř i vně podniku. Řízení přitom nezohledňuje pouze tok materiálu, ale také informační a peněžní tok. Ehrhardt + Partner poskytuje zákazníkům konzultace ohledně Supply Chain Management za účelem komplexního zlepšování hodnotového řetězce.

Jako dokonalé logistické poradenství se chápeme jako partneři na straně zákazníka, kteří v dialogu se zákazníkem vyvíjí a v celém rozsahu zavádí dlouhodobá a inovativní řešení logistiky a řízení dodavatelského řetězce.

Jsme vaši odborní poradci na logistiku.

Aktivně vytvářejte vaší logistiku spolu s námi.

Naše logistické poradenství v kostce.