Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards

Průmysl a Výroba Průmysl a Výroba

LFS v taktu průmyslu:
maximální harmonie mezi výrobou a logistikou.

Procesy Just-in-time a Just-in-sequence patří pro průmyslové a výrobní firmy již dlouho ke každodennímu provozu. To má rozhodující vliv na logistické procesy: zde je žádoucí preciznost. Časově a prostorově přesně vzájemně sladěné procesy jsou nejdůležitějšími faktory úspěchu. Je důležité zůstat flexibilní a eliminovat prostoje. Náš systém řízení skladu představuje vhodné řešení. Pomocí systému LFS můžete vytvořit efektivní propojení logistiky a výroby.

YKK prosazuje logistickou strategii.

Komplexní řešení pro individuální požadavky.

Funkce sektor na první pohled.

Přehled odvětvových funkcí

 • Efektivní zasóbování produkce pro váš ekonomický úspěch
 • Minimalizace prostojů
 • Připojení různých typů ložisek
 • Proces Just-in-time a Just-in-sequence
 • Zavedení různých typů automatizace
 • Řízení cest

Inteligentně propojené toky materiálu:
použití sytému LFS u firmy Seeberger.

Systém LFS řídí v novém automatickém skladu společnosti Seeberger GmbH všechny toky materiálu. Rodinná firma z Ulmu vyrábí každoročně několik tisíc tun studentských směsí, sušeného ovoce a kávy. Cílený tok materiálu zajišťují vedle systému řízení skladu také čtyři bezobslužné přepravní systémy (FTS). Tyto systémy propojují výškový regálový sklad s výrobou. Při doručení výrobní zakázky vyšle systém řízení skladu LFS nejprve příkaz regálovým obslužným zařízením v automatickém skladu. Tato zařízení poté vyhledají požadované zboží a přemístí je do vyskladňovací zóny. Zde paletu uchopí bezobslužný přepravní systém a přepraví ji přes most k některému z výrobních strojů.

images.0.title

Systém řízení skladu nabízí nejrůznější moduly pro použití v průmyslu a výrobě.

 • Zacházení s kusovníky
 • Zacházení s nebezpečným nákladem
 • Asset management
 • Systém řízení přepravy
 • RFID
 • Automated Systems Communication (připojení dopravní techniky)
V centru pozornosti.

Systém řízení přepravy pro optimalizaci cest ve skladu.

Při současných požadavcích na rychlost logistiky se řízení dopravních prostředků stává rozhodujícím faktorem. Systém řízení přepravy (TLS) řídí skladištní přepravní prostředky a optimalizuje přitom jejich dráhu ve skladu. Modul našeho systému řízení skladu řídí procesy tak, aby bylo vždy dosaženo optimálního vytížení a využití vozidel. Ať už se jedná o europalety nebo přepravky, systém přidělí vhodný dopravní prostředek každému nosiči nákladu. Díky efektivní koordinaci dopravních prostředků a přepravních cest se rozhodujícím způsobem zkracují doby přepravy. Modul TLS redukuje počet prázdných jízd tím, že každému přepravnímu prostředku vždy ihned přiřadí další transport.