Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Dock Management
Dockmanagement Dockmanagement

Víc než pouhý správce časových slotů:
EPG ONE™ Dock Management (DOCK) jako spojovací článek mezi transportní a interní logistikou.

Zpoždění, dlouhé čekání a nedostatečné kapacity v nákladním terminálu mohou způsobit vysoké náklady. EPG ONE™ Dock Management (DOCK) včetně internetového portálu nabízí řešení, se kterými mohou logistici nejen plánovat řídit a optimalizovat doručovací a přejímací dopravu ve skladech, logistických nebo distribučních centrech. Uživatelé navíc profitují z přímé procesní integrace správy Dock do nadřazeného systému správy skladu (Warehouse Management System), jako je například Warehouse Management System (LFS) - což jim přináší podstatně větší transparentnost a potenciály úspory díky propojení obou oblastí. Při současném propojení s internetovým portálem získají logistici větší jistotu při plánování a přičemž vždy přehled o objemu zakázek a stavu zpracování zakázky.

Dock Management (DOCK)

Erhalten Sie einen Einblick ins Live-System

files.0.title

Digitalizace plánování časových slotů na internetovém portálu EPG.

Pomocí integrovaného INTERNETOVÉHO PORTÁLU se spojují provozovatelé skladů přímo se svými speditéry. Poskytněte svým dopravcům možnost si objednat časový slot nezávisle na lokalitě. Údaje jsou synchronizovány v reálném čase s DOCK. Jak speditér tak provozovatelé skladu navíc mohou sledovat stav - a sice online a v reálném čase. Profitujte i vy z inteligentní digitalizace vaší správy časových slotů – a vneste do vašeho dodavatelského řetězce více transparentnosti.

Funkce na první pohled.

Správa doku jednoduše efektivní.

Aby vaše zboží dorazilo na správné místo ve správný čas, propojujeme všechny procesy přes DOCK. Aby řešení fungovalo, má přesně ty funkce, které jsou pro něj nezbytné.

Pomocí integrovaného INTERNETOVÉHO PORTÁLU se spojují provozovatelé skladů přímo se svými speditéry. Poskytněte svým dopravcům možnost si objednat časový slot nezávisle na lokalitě. Údaje jsou synchronizovány v reálném čase s DOCK. Jak speditér tak provozovatelé skladu navíc mohou sledovat stav - a sice online a v reálném čase. Profitujte i vy z inteligentní digitalizace vaší správy časových slotů – a vneste do vašeho dodavatelského řetězce více transparentnosti.

Pomocí integrovaného Arrival Board máte vše pod kontrolou: Vizualizujte veškeré informace k poskytovaným časovým slotům přehledně na jedné ploše. Takto se zvyšuje transparentnost jako pro personál ve skladu tak také pro řidiče nákladních vozidel. Obě skupiny vidí přesně, kdy má být která zakázka přichystána resp. vyzvednuta. Tak lze pružně reagovat i na krátkodobé změny plánů.

Pomocí Gate Scheduling plánujete přidělování vrat v nákladním terminálu - a sice tak, že zboží bude doručeno k vratům nejkratší cestou. To umožňuje automatizmus plánování, který snižuje doručovací trasy ve skladě. Tím se zkracují i průchozí doby.

Pomocí funkce Self Check-in lze provádět bezdotykové a intuitivní přihlašování řidiče v místě skladu. Následně ihned obdrží všechny potřebné informace ohledně své zakázky. Současně si může i personál skladu vyvolat veškeré informace o stavu v DOCK a tímto způsobem být vždy v obraze o tom, kdy řidič dorazí k vratům.

Přehled výhod:

  • Kompletní řešení v jednom produktu: Správa časových slotů, Dock a správa skladu
  • Dokonalé slazení transportní a interní logistiky
  • Transparentní výměna informací mezi dodavateli/ dopravci a správci skladů
  • Úspora interních nákladů díky optimalizaci tras a plochy
  • Zkrácené prostoje díky přesnému předávání na nákladní rampě
  • Spokojení zákazníci díky větší transparentnosti a jistotě plánování

Pro ucelenou správu dodavatelského řetězce.

S naší správou Dock jsou všechny články dodavatelského řetězce navzájem optimálně propojené: Řešení poskytuje transparentnost v oblasti správy nákladu a propojuje tuto informaci v reálném čase s intralogistikou. Tímto způsobem je možné navzájem přesně sladit všechny procesy.

Maximální výkon: synergické procesy v transportní a interní logistice.

Provozovatelé nákladních terminálů musí řešit složité úkoly při organizaci svých interních procesů ve skladech tak, aby bylo správné zboží přichystáno k vyzvednutí ve správný okamžik na správném terminálu. DOCK řídí procesy intralogistiky na základě informací z transportní logistiky a zajišťuje optimální předávání zboží. Za tímto účelem systém propojí očekávaný objem zakázek ve skladu přímo s informacemi z integrovaného internetového portálu. Navíc je možné provádět nejen aktivní objednání časového slotu pro vyzvednutí a dodávku zboží. Logistici se mohou prostřednictvím internetového portálu také spojit přímo se svými speditéry. Tak je možné zboží nachystat just-in-time pro další přepravu. Přesné plánování navíc umožňuje lepší rozložení zatížení zakázkami na celý den a zabraňuje dlouhé stání nákladních vozidel v nákladním terminálu. Integrovaný automatizmus plánování navíc zajišťuje zkrácení dodacích cest ve skladě a současně větší flexibilitu například při zpoždění. Díky přesnému sladění veškerých procesů se značně snižují průchozí doby, zatímco se podstatně zvyšuje transparentnost pro všechny účastníky dodacího řetězce, protože jsou od začátku do plánování všichni zasvěceni.