Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Optimalizace logistiky Optimalizace logistiky

Analýza a optimalizace vnitropodnikového toku materiálu.

Přibližně 50% nákladů na logistiku představuje intralogistika a 50% z toho připadá na přípravu zboží na výdej ze skladu. Ve výsledku zaujímá především tok materiálu významné postavení ve vnitropodnikových procesech. Není to náhoda, že je tok materiálu kvůli těmto časově náročným a nákladným faktorům podstatným generátorem podnikových nákladů, který je nutné v dobách intenzivní hospodářské soutěže a ovlivňujících faktorů, jako např. doručení ve stejný den a vícekanálová logistika, optimalizovat.

Přehled vašich výhod.

 • Rozeznat potenciály zlepšení a úspěšně je realizovat
 • Snížení doby setrvání ve skladu a zvýšení produktivity ve skladu
 • Zvýšení výkonu při přípravě skladovaného produktu na expedici a zvýšení efektivity
 • Zabránění plýtvání
 • Optimální a inovativní koncepce vaší intralogistiky
 • Transfer znalostí a know-how z velkého počtu logistických projektů

Pomocí analýzy materiálových toků a procesů
dosáhnete svých cílů.

Cílem analýzy materiálových toků a procesů je identifikovat slabé stránky a potenciál pro zlepšení v oblasti vnitropodnikové logistiky. Je zvlášť důležité určit jádro příčiny, aby bylo možné koncipovat trvalé a inovativní řešení materiálových toků dle potřeby a úspěšně je zrealizovat. Společně s EPG CONSULTING můžete nezávisle a komplexně optimalizovat vaši intralogistiku od přejímky zboží až po odeslání. Pro nás jako neutrálního partnera na vaší straně je samozřejmé zachovat nezávislost na dodavateli a poskytovat individuální realizaci projektů. Budeme vás doprovázet při plánování a implementaci, a i po ukončení vám budeme po boku jako kompetentní partner při realizaci a správě.

Zlepšení vnitropodnikové logistiky ve 3 krocích.

Od záznamu a analýzy vašich logistických procesů přes vytvoření analýzy potenciálu po vygenerování katalogu opatření vám budeme po boku jako váš kompetentní partner pro logistiku.

1) Záznam skutečného stavu a analýza

 • Záznam a analýza logistických procesů a přilehlých funkčních oblastí
 • Úzká koordinace a intenzivní zapojení všech zodpovědných pracovníků
 • Podrobné rozhovory s příslušnými vlastníky procesů a projednání potenciálů

2) Potenciál vývoje

 • Sloučení a shrnutí výsledků
 • Vypracování a zobrazení aktuálních oblastí činnosti (analýza slabých míst)
 • Identifikace, vývoj a vypracování proveditelných potenciálů optimalizace

3) Katalog opatření

 • Kvalitativní a peněžní vyhodnocení potenciálů a sestavení katalogu opatření
 • Katalog opatření obsahuje seznam zjištěných a vyhodnocených potenciálů a stanovuje potřebné přizpůsobení
 • Předání a odsouhlasení hlavních potenciálů a zahájení realizace
OPTIMALIZACE TOKU MATERIÁLU A PROCESŮ.

Výsledky po využití potenciálů.

Optimalizace procesu balení pro obchodní společnost

Úspora distribučních časů: Ø 10% (Ø 650 hod./rok)

Úspora procesního času: Ø 8% (Ø 500 hod./rok)

Zvyšování produktivity: Ø 12% (Ø 350 hod./rok)

Úspora celkového času: Ø 1 500 hod./rok

Hodinová mzda: Ø 18,00 EUR

 Úspora nákladů: Ø 27 000 EUR/rok

Optimalizace časů přejímky a vyskladnění pro dodavatele logistiky

Úspora vysokozdvižných vozíků: Ø 2,6 voz./den

Úspora zaměstnanců: Ø 5,6 MA

Příjem Prodej vozidel: Ø 25 000 EUR

Úspora mzdových nákladů: Ø 150 000 EUR/rok

 

Úspora nákladů v 1. roce: Ø 175 000 EUR

Úspora nákladů od 2. roku: Ø 150 000 EUR

Modernizace zařízení výrobního a obchodního podniku

Zvýšení technického výkonu: Ø 10-20%

Zvýšení parkovací kapacity: Ø 25%

Snížení manipulace s prázdnými paletami: Ø 30%

Omezení časů s poruchou: Ø 50%

 

Realizace během plánované doby projektu

Návrat investice (ROI) v požadovaném období

Reference.

Mezioborová logistická řešení od jednoho dodavatele.

Zjistěte více o řešeních EPG CONSULTING.

Rádi vám pomůžeme při výběru.