Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
Contract and Billing Contract and Billing

EPG ONE™ Contract and Billing (CnB) -
Naše nezbytné řešení pro poskytovatele logistických služeb

Opravdu dokumentujete a fakturujete všechny logistické služby, které jste poskytli svým zákazníkům? Kolik času strávíte interní kontrolou a vytvářením měsíčních faktur pro zákazníky? S EPG ONE™ Contract and Billing (CnB) umožňujeme výrazné zvýšení příjmů a efektivity procesu fakturace díky integrované správě smluv, která okamžitě propojuje jednotlivé smlouvy se zákazníky s poskytnutými logistickými službami. Všechny služby jsou evidovány, dokumentovány a účtovány napříč systémy (např. z ERP, WMS, TMS atd.).

Přehled výhod

 • Zvýšení příjmů díky procesně bezpečným a úplným fakturám  
 • Optimalizované ověřování faktur a oprava chyb před odesláním faktur zákazníkovi 
 • Automatizovaná fakturace služeb snižuje administrativní náročnost na minimum
 • Evidence logistických služeb přímo prostřednictvím mobilní aplikace 
 • Nahrazení "vnitropodnikových řešení" náchylných k chybám pomocí aplikace Excel nebo SQL 
 • Certifikovaný fakturační systém podle IDW PS 880
Integrace se systémem SAP S/4HANA®

Rozhraní pro novou generaci digitalizovaných logistických procesů

Společnost CnB získala certifikaci SAP pro integraci se systémem SAP S/4HANA®. Integrace pomáhá našim zákazníkům bezproblémově implementovat CnB do jejich stávajícího prostředí SAP®. Díky standardizovaným rozhraním SAP iDoc můžeme našim zákazníkům nabídnout moderní způsob implementace softwaru se zkrácenými prostoji. Prostřednictvím Integračního a certifikačního centra SAP® (SAP ICC) byla komunikace CnB se systémem S/4 Hana důkladně otestována. Bylo certifikováno, že EPG CnB může kompatibilně komunikovat se SAP S/4HANA na základě standardních integračních technologií. CnB doplňuje SAP S/4HANA jako podnikovou sadu nové generace, která pomáhá společnostem digitálně transformovat jejich podnikové procesy.

>> Zobrazit certifikát

Inteligentní.

 • digitální správa smluv vc. dohodnutých podmínek a katalogu výkonu
 • zobrazení smluvních výkonu s podrobnostmi libovolného stupne
 • interní proces schvalování smluvního dokumentu s predem stanoveným okruhem adresátu
 • kompletní dokumentace dodatecných výkonu
 • vytvorení individuálních smluvních predloh

Presahující.

 • záznam všech provedených výkonu nad rámec dodavatelského retezce
 • chytrý záznam výkonu pomocí aplikace
 • plne automatické rozeznání a pridelení smluvních podmínek
 • integrovaná komercní pravidla a automatizované procesy fakturace

Digitální.

 • digitální a automatické vystavování faktur
 • predání fakturacních podkladu pomocí emailu
 • kontrola faktury zákazníkem na internetovém portálu
 • méne zákaznických reklamací a dotazu
Přehled vašich výhod.

CnB: Individuální katalogy výkonů, automatická fakturace.

 • Cloudové řešení, které je mobilní - kompletní řešení všech komerčních fakturačních procesů v logistice, s certifikátem IDW PS 880.
 • Automatizované procesy - automatizovaný záznam, přidělování a fakturace všech provedených výkonů v jednom systému.
 • Rozsáhlé katalogy výkonů - správa katalogů standardních výkonů, které mohou být individualizovány specificky podle zákazníka.
 • Pružné generování smluv - Generování individuálních zákaznických a dodavatelských smluv s libovolný podrobnostmi.
 • Snadná integrace - Standardizovaná rozhraní k libovolným externím systémům účtování a/nebo ERP.
EPG´s CnB

Ucelené řešení pro digitální správu smluv a faktur.

CnB má výkonné funkce, takže můžete krok za krokem transparentně zpracovat celou smlouvu a správu faktur.

Prostřednictvím CnB dochází k digitalizaci a organizaci správy smluv včetně dohodnutých podmínek a katalogů služeb. K tomu patří také generování individuálních zákaznických a dodavatelských smluv s libovolnými podrobnostmi. CnB disponuje integrovaným správcem smluvních vzorů. Uživatelé si tak mohou sami jednoduše vytvořit individuální předlohu pro generování smluv. Dokumentovat lze i dodatečné výkony, které se ukládají jako příloha k hlavní smlouvě. Na základě dohody se zákazníkem software automaticky uvede příslušné informace na správných místech v dokumentu. CnB navíc podporuje také správu verzí včetně sledování změn - a zobrazuje interní proces uvolnění. Předem stanovený okruh adresátů předem obdrží smlouvu e-mailem ke kontrole, než dojde k odeslání smlouvy zákazníkovi. Takto jsou chyby předem vyloučeny.

CnB zaznamenává všechny poskytnuté výkony ve všech oblastech v rámci dodavatelského řetězce. K tomu patří, jak činnosti které se týkají skladu, jako je příjem zboží, přesun ve skladu nebo vyskladování, tak také výkony z oblastí Road, Rail, Sea a Air, jako je vyložení kontejneru nebo poplatky za mýtné. Ty se předají softwaru nebo je lze alternativně zaznamenat pomocí mobilních aplikací přímo na místě.

CnB obsahuje integrovaný komerční systém pravidel. Obsahuje například pravidla cenového indexu pro automatické upravení ceny, správu cizích měn, příplatky za víkend a přesčasy stejně jako mnohé další smluvní úmluvy. Manuální změny individuálních údajů, jako je množství, hmotnost, ceny, příjemce faktury nebo další výkony, lze provádět kdykoliv. CnB automaticky použije tyto veličiny při zpracování výkonů.

CnB přebírá po evidenci plně automatickou detekci a přidělování výkonů správným smluvním podmínkám. Základem je komerční systém pravidel (Contract Commercial). Následně se automaticky vygeneruje digitální faktura. CnB podporuje v této souvislosti také automatické generování souhrnných faktur. Vytvořené účetní dokumenty lze vytisknout nebo zákazníkům automaticky zasílat emailem. Kontrolu faktury může zákazník zcela snadno provádět na internetovém portálu. Tímto způsobem podniky podstatně omezují počet zákaznických reklamací a další dotazů a zajišťují větší transparentnost celého procesu.

S cílem úspory času a koncipování co možná nejefektivnějšího procesu pro všechny zúčastněné, je vytvořená faktura včetně dokladu o výkonu ve formátu PDF nebo jako e-mail. Kontrolu faktury může zákazník zcela pohodlně provádět na internetovém portálu. Z této výhody těží obě strany: Vy máte vždy přehled o stavu vaší faktury. Zákazník si může být jistý, že mu jsou fakturovány pouze skutečně provedené výkony. Počet reklamací a dotazů od zákazníka se tak podstatně sníží. Zvýší se transparentnost - a vy dříve obdržíte vaše peníze. A mimochodem: Momentálně je pro fakturaci k dispozici 500 výkonů z oblasti logistiky.

Z CnB můžete vytěžit ještě víc.

CnB vám nabízí další možnosti: Využívejte záznam výkonů pomocí mobilní aplikace a dokumentujte je přímo v místě, kde je výkon proveden. Řešení navíc umožňuje podstatné snížení složitosti v rámci vašeho IT systému. Začněte hned!

Záznam pomocí aplikace

Pomocí aplikace (Mobile Service Registration) lze registrovat výkony přímo v místě provedení - a zároveň také speciální výkony, jako administrativa, podpora nebo pronájem přístrojů, ale například také přirážky za palivo. Správa probíhá centrálně a využití je nezávislé na lokalitě. Také integrace třetích systémů, jako např. správy skladu, správy přepravy nebo správy zaměstnanců je jednoduše proveditelná.

Méně úprav v systému ERP

Pomocí CnB nejen optimalizujete vaši správu smluv a účetnictví a digitalizujete vaše procesy. Zároveň snižujete také komplexnost procesního světa po stránce systému ERP. CnB přebírá všechny kroky, které jsou nezbytné pro kompletní dokumentaci, záznam a fakturaci logistických služeb. Odpadají náročné a nákladné úpravy vašeho systému ERP.