Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Plánování logistiky Plánování logistiky

Komplexní pohled na Vaši logistiku a vytvoření nové logistické koncepce.

Základem každého úspěšného logistického projektu je svědomité naplánování. Týká se to obzvlášť logistického plánování koncepce, u které jde o výběr cenově optimalizovaných a individuálních zákaznických řešení. Logistické poradenství od EPG CONSULTING disponuje rozsáhlými znalostmi o možnostech využití a používání všech osvědčených stejně jako nových technologií a trendů, jako například logistiky 4.0. Poradenství a plánování je vždy neutrální a nezávislé na dodavatelích s důrazem na hospodárnost řešení pro zákazníka. Pro zákazníky to znamená největší možnou transparentnost u jednotlivých částí systému – ať už se jedná o tok materiálu, techniku skladování nebo stupeň automatizace.

EPG CONSULTING.

Plánování nových logistických systémů.

Při plánování nové skladovací haly je nutné zohlednit mnoho faktorů. Důležité je tyto faktory znát, chápat je v celkovém kontextu a optimálně je navzájem sladit v budoucím logistickém systému. Při určování základních parametrů společně s vámi stanovíme vaše požadavky na skladování zboží, materiální a procesní toky ve skladu a s nimi spojené informační toky stejně jako vnější a omezující faktory.

Nejdůležitějším základem pro plánování je vytvoření rámce objemu zboží. Přitom se provede přesný průzkum vašeho zboží společně s údaji o zásobách a pohybech.

Jakmile se dokončí plánování a hrubý návrh vašeho budoucího skladu, je možné začít s podrobným plánováním. Vytvoření zadávací dokumentace a katalogu požadavků na systémy skladování, transportu a IT se provede v návaznosti na jemné doladění koncepce. Jako kompetentní a nezávislý partner jsme vám k dispozici i při hledání a vyjednávání s dodavateli.

Všechno z jednoho zdroje.

Poradenství, plánování a koncepce v oblasti logistiky.

Beratung_mit_der_EPC

Poradenství

 • Vytvření individuálních strategií pro skladování a logistiku
 • Studie proveditelnosti
 • Poradenství v oblasti logistiky a IT
 • Benchmarking
 • Koncepce outsourcingu a insourcingu

Planung_mit_der_EP

Plánování

 • Analýza potenciálu
 • Plánování poboček
 • Skladové a logistické plánování
 • Modernizace a dovybavení
 • Výběrová řízení a zadávání zakázek

Umsetzung_mit_der_EPC

Realizace

 • Řízení projektu
 • Řízení změn
 • Podpora při uvedení do provozu a obděru
 • Trvalá podpora a optimalizace

Od fáze plánování k návrhu ve 3 krocích.

Jako profesionální odborníci na logistiku vás doprovázíme při určováních vašich logistických cílů až po navržení koncepce skladu. 

1) Základem plánování

 • Stanovení úloh a cílů (požadovaný stav) stejně jako záznam požadavků a jednotlivých specifikací
 • Ohraničení sledovaných variant a stanovení priorit a podnikohospodářské cíle (včetně rozpočtu a úspor nákladů)
 • Kritéria hodnocení srovnání variant a záznam skutečného stavu relevantních logistických dat a procesů

2) Analýza + Vyhodnocení

 • Zpracování dat a kontrola věrohodnosti stejně jako analýza a vyhodnocení
 • Zjištění kvantitativní struktury a klíčových údajů a extrapolace skutečných dat na základě požadovaných dat
 • Data pro plánování a analýza jako základ pro vytvoření variant(y) koncepce

3) Početí

1) Organizace

Požadované provozní sekvence, procesy a materiálové toky

2) Technika

Výběr a klasifikace logistických technik

3) Stanovení dimenze

Stanovení dimenze systému podle klíčových údajů

4) Rozpočtování

Odhad investičních a provozních náklad stejně jako předběžné plánování termínů

5) Porovnání variant

Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení variant koncepcí

6) Doporučení

Doporučení preferované varianty

Dosažené výsledky plánování skladu a logistiky.

Plánování skladu a plánování logistiky.

Plánování nového skladu na hotové výrobky

Úkol: Plánování ploch a kapacity skladu hotových výrobků pro barvy a laky v Německu

Výsledek: Omezení skladovacích a logistických ploch o 40% oproti původnímu plánování a vytvoření o 15% vyšší skladovací kapacity. Úspory u stavebních nákladů celkem 2 mil. EURO.

Plánování nového distribučního centra (DC) pro přední potravinářský obchod v Dubaji

Úkol: Plánování distribučního centra pro zásobování 50 vlastních poboček a integraci online obchodování

Výsledek: 7 let (vypočítaná) doba návratnosti a 15% ROI (Return on Investment)

Plánování nové logistické koncepce pro přední vinařství v Německu

Úkol: Plánování nového plně automatizovaného skladu s výškovými regály včetně plně automatické likvidace a zásobení výroby pomocí transportních vozů bez řidiče

Výsledek: úspora cca 850 000 EURO provozních logistických nákladů za rok

Reference.

Mezioborová logistická řešení od jednoho dodavatele.

Získejte více informací o našich inovativních řešeních.

Odhalte nevyužité příležitosti.