Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

Tiráž.

 

Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o

Office Center Hradcanská, Building B, 5th Floor

Milady Horákové 116/109, Hradčany

160 00, Prague 6

Česká republika

 

T. (+420) 273 131 600

F. (+420) 273 131 650

M. info.cz@epg.com

Komplementář společnosti Ehrhardt + Partner Solutions s.r.o.:

Ehrhardt Beteiligungs-GmbH

 

Jednatel společnosti Ehrhardt Beteiligungs-GmbH

Marco Ehrhardt, Jörg Fröhlich, Dr. Marc Hauser

 

Rejstříkový soud: Městský soud Koblenz

Číslo registrace: HRB 5501

 

Pokyny týkající se autorského práva

Veškerý obsah zveřejněný na naší internetové stránce (např. texty, obrázky, grafy, zvukové záznamy a videonahrávky) bez výjimky podléhá ustanovením příslušného práva na označování a také právům příslušných registrovaných vlastníků.

Autorské právo k námi vytvořenému a na této stránce zveřejněnému obsahu přísluší výhradně nám. Šíření a zobrazování těchto obsahů, a to i jen formou výňatků, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG zakázáno.

 

Zdroje obrázků

© www.istockphoto.com/de

 

Vyloučení odpovědnosti

Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky a že se zajímáte o nabídku našich služeb. Níže najdete několik informací týkajících se ručení.

 

Ručení za obsah

Jakožto poskytovatel služby podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG) jsme v obecné rovině odpovědní za vlastní obsah zveřejněný na této stránce. Podle §§ 8 až 10 TMG ovšem jako poskytovatel služby nemáme povinnost monitorovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které by mohly odkazovat na protizákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat využívání informací daná obecně platnou legislativou tím zůstává nedotčena. Ručení je v takovém případě možné až od okamžiku, od něhož je konkrétní porušení zákona známo. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, příslušný obsah okamžitě odstraníme.1

 

Ručení za odkazy

Naše nabídka zahrnuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoliv odpovědnost. Za obsah stránek, na které odkazujeme, odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel daných stránek. Stránky, na které odkazujeme, jsme v okamžiku zveřejnění odkazu prověřili z hlediska možného porušení zákona. Žádný protiprávní obsah nebyl v okamžiku zveřejnění odkazu rozpoznán. Permanentní kontrola obsahu stránek, na které odkazujeme, je ovšem bez konkrétního podezření na porušení zákona nemyslitelná. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.