Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
Workforcemanagement Workforcemanagement

Dynamické plánování využití personálu dle potřeby s
EPG ONE™ workforce management system (WFM).

Plánování využití personálu v oblasti logistiky s WFM: Víte, jak jsou vytíženi zaměstnanci vašeho skladu? Znáte všechny dohody s vašimi zaměstnanci týkající se pracovního času? Používáte již vysoce pružné vytváření služebních plánů? Jste si jisti, že dokážete vždy efektivně plánovat dostupné zdroje? WFM má pro vás příslušné odpovědi na tyto otázky.

WFM přebírá monitorování objemu vašich zakázek a vašeho personálu – transparentně, přehledně a vždy aktuálně. WFM modeluje kompletní zakázku a rozloží ji na příslušné nezbytné procesní kroky, jako například vyskladňování, balení a odeslání. EPG | WFM lze navíc bez velké časové náročnosti pomocí personalizace přizpůsobit vašim individuálním procesním požadavkům a vytvoří dle vašich personálních a podnikových požadavků plán využití personálu formou plánování směn a služebních plánů.

Live Demo

Snižte náklady na zaměstnance

Výhody WFM na první pohled.

 • Workforcemanagement
 • dynamické plánování využití personálu
 • kontinuální informační tok díky mobilním zařízením
 • Kompletní informace o vytížení kapacity
 • Monitorování procesních průběhů a úloh v reálném čase
 • Objevování možností zlepšení situace ve skladu
 • včasné zjištění problémových míst
 • včasné zpracování zakázek
 • rozsáhlé zprávy a analýzy

Workforcemanagement dle potřeby pro Váš sklad.

Plánování využití a řízení personálu dle potřeby

 • Je možné zobrazit dlouhodobý plán až po denní disponibilitu
 • Výpočet zdrojů x objemu zakázek
 • Monitorování na procesní, oblastní a úlohové rovině
 • Automatická identifikace pracovní oblasti zaměstnance podle přihlašovacích údajů

Automatická zjišťování procesů vč. monitorování v reálném čase

 • Monitorování pracovního pokroku ve vztahu k časovému zadání
 • Automatická identifikace kritických míst a pružná optimalizace rozdělení personálu
 • Management úloh přes mobilní aplikace v reálném čase
 • Visuální podpora na obrazovkách

Základ pro rozhodování ohledně optimalizace využití pracovníků

 • Pro optimální plánování využití personálu jsou k dispozici různě podrobné personální a operativní informace
 • Rozlišení podle stupně kvalifikace personálu
 • Dodržování zákonných a smluvních pravidel
 • Včasné zjištění a zohlednění kritického vytížení

Výsledky vás přesvědčí.

Využijte přesné plánování všech dílčích kroků, 100% transparentní přehled doby zpracování a aktuální informace o stavu každé zakázky. Tak se vám podaří efektivní plánování vaši lidských zdrojů. Je možné včas identifikovat kritické situace a předem se jim vyhýbat. Díky grafické úpravě aktuálního vytížení zdrojů máte vždy přehled. Tímto způsobem zvýšíte také váš stupeň spolehlivosti dodávek.

Objevujte nové potenciály optimalizace.

EPG | WFM vám ukáže aktuální vytížení vašich personálních zdrojů. Na tomto základě lze snadno odvodit výpočty pro budoucí vývoj. Disponujte jistotou při plánování: Objevujte potenciály pro zlepšení ve skladě a optimalizujte využívání lidských zdrojů. Poskytne vám to rozhodující výhodu proti konkurenci.

files.0.title

Jak funguje WFM.

Pro optimální identifikaci požadovaných kapacit se při výpočtu používá doba zpracování každého dílčího kroku. Na základě uložených plánů směn a aktuálních údajů o přihlášených zaměstnancích se provádí výpočet počtu zaměstnanců, kteří jsou k dispozici a dostupnost zdrojů se zobrazí dynamicky. Ještě větší dynamičnost dosahuje WFM, pokud systém disponuje předpovědí zakázek pro následující dny. Tímto způsobem se daří zdroje plánovat dle potřeby, což zároveň zvyšuje spokojenost spolupracovníků.

Potenciál optimalizace s WFM.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH ŘEŠENÍCH.

Workforcemanagement (WFM)