Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Plánování skladu pomocí VR Plánování skladu pomocí VR

Logistické plánování 4.0 –
prohlídka vašeho skladu ve virtuální realitě.

S námi můžete zažít vlastní sklad - a to již před zahájením výstavby. Již při plánování logistiky vás aktivně zapojíme do koncepce vašich logistických procesů pomocí softwaru virtuální reality. Při virtuální prohlídce skladu zaintegrujeme reálná data toku materiálu. Včasnou identifikací problémových míst lze zajistit úspory nákladů a zabránit chybám již ve fázi plánování. 3D vizualizace zvyšuje jistotu při plánování a umožňuje efektivní průběhy procesů. Zajistěte si i vy výhody při plánování logistiky 4.0 s EPG CONSULTING: S námi bude plánování vašich logistických procesů předvídavé a precizní.

Virtuální realita.

3D vizualizace pro vyšší bezpečnost při vašem
logistickém plánování.

Aktivní zapojení zákazníka – to je pro nás obzvláště důležité především při plánování a navrhování komplexních vnitropodnikových logistických konceptů. Naše vizualizační, simulační a emulační řešení vám tak přinášejí rozhodující výhodu. Mimo jiné se používá software virtuální reality. Zajistěte si kompletní přehled. Umožníme vám nahlížet do logistického plánování podle reálných dat toků materiálu, abyste lépe porozuměli procesům. Společně s vámi rychle realizujeme úpravy například v layoutu skladu. Rozhodující aspekt pro vyšší bezpečnost plánování a hospodárnost. Řešení lze znázornit pomocí hardwaru Oculus Rift, Google Cardboard nebo podobného hardwaru pro virtuální realitu. Jednoduché, srozumitelné a na výsledek orientované řešení. Využijte vizualizace virtuální reality také pro další procesy: Zašlete modely e-mailem, využijte zobrazení na PC nebo v mobilních koncových zařízeních. Dokonce lze technicky realizovat i tisk na 3D tiskárně.

Snadnější rozhodování díky virtuální realitě.

 • Úspora nákladů kvůli snížení náročnosti a doby plánování
 • Velká jistota plánování díky integrace dat o tocích materiálu
 • Instruktáž a školení již předem
Dosažené výsledky plánování skladu a logistiky.

Plánování skladu a plánování logistiky.

Použití

 • Nové plánování, rozšiřování a modernizace: Díky předvídavému plánování prostřednictvím virtuální reality jsou včas identifikovány kritické body a zabrání se tak chybám při plánování.
 • Optimalizace stávajících logistických systémů: Pomocí virtuální reality se provede analýza stávajících systémů a identifikuje se a zrealizuje potenciál optimalizace.
 • Základem pro simulaci a emulaci: Model virtuální reality lze přímo dále používat k vytvoření a použití simulací a emulací zařízení.

Užitek

 • Zvýšení jistoty plánování: Díky virtuálnímu plánovacímu prostředí lze např. lépe plánovat funkční oblasti a přizpůsobit je aktuálním požadavkům.
 • Snížení náročnosti plánování: Plánování se provádí v jediném modelu, a proto se staly nekonzistentní stavy výkresů a nejednotné verze minulostí.
 • Kromě vizualizace je možné provádět také simulaci a emulaci. Tím se zajistí, že budou dosaženy plánované kapacity a obrat ve skladu.

Použití

 • Plánovací nástroj: Plánování ve virtuální realitě lze použít jako základ a využít je pro další aplikace - například jako operativní vizualizaci skladové logistiky na logistickém velínu.
 • Virtuální prohlídky skladu: Plánování a realizace virtuálních prohlídek skladu, které lze využít např. i pro nové zaměstnance či zákazníky.
 • Instruktáž a školení již předem: Využití ke školení nových zaměstnanců nebo instruktáž ohledně nových skladovacích prostor nebo např. nových postupů vyskladňování.
Plánování logistiky 4.0.

Snadnější rozhodování díky virtuální realitě.

Získejte více informací o našich inovativních řešeních.

Odhalte nevyužité příležitosti.