Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

Big Data se promění ve Smart Data.
Již dnes vědět, co bude platit zítra.

Víte, kolik potenciálu je ukryto ve vašem skladu? Pouze zlomek z dostupných firemních dat je systematicky zaznamenáván a jen malá část dat je analyzována a využívána při rozhodování. S EPG ONE™ TIMESQUARE vám poskytneme službu, která odkrývá a ověřuje nevyužité možnosti ve skladu. Využijte dostupné údaje - zcela vyčerpejte existující možnosti. Podléhá například vaše podnikání sezónním výkyvům? Ze zaznamenaných a analyzovaných dat lze pomocí TIMESQUARE vytvářet cílené předpovědi budoucích vývojů.

TIMESQUARE

Stanovte si prognózu pro váš obchodní úspěch prostřednictvím TIMESQUARE.

Profitujte z vysoké jistoty plánování díky optimalizaci vašich stávajících procesů. TIMESQUARE vám například i na základě poptávkou řízené a načasované optimalizace skladu ukáže, jak nejlépe spravovat oblast kompletování. Budete tak co nejlépe připraveni na hlavní sezónu a můžete optimálně naplánovat svůj personál. TIMESQUARE představuje rozsáhlé doplnění naší nabídky služeb a poradenství. Vaše výhoda: Známe vaše procesy a požadavky. Víme, co potřebujete k optimalizaci, a jsme schopni okamžitě začít s realizací.

Naše řešení.

Možnosti Predictive Analytics.

Analýza nákupního koše

 • Cíl: Společné skladování artiklů, které jsou často objednávány společně.
 • Výsledek: Snižte doby vašich vnitropodnikových přesunů, zabraňte neproduktivním časům a zvyšte vaši logistickou výkonnost. Nadále využívejte informace o složení nových nabídek a marketingových strategií a zvyšte váš obrat.
 • Snížení tras vyskladňování o Ø 15% na jednu osobu, která provádí výdej zboží

Prognóza

 • Cíl: Na základě historických dat a dalších aktuálních údajů a informací vás podpoříme při identifikaci vzorů, souvislostí a interakcí.
 • Výsledek: Získáte náhled do vzorů poptávky a chování vašich zákazníků, příslušným způsobem můžete přizpůsobit vaši logistiku a předem budete znát potřeby. Jednejte aktivně místo pasivního reagování.
 • Prognóza budoucích optimálních stavů zásob kvůli snížení nákladů na skladování

Dostupnost zdrojů

 • Cíl: Plánování budoucího logistického výkonu (např. při výdeji zboží) a zajištění požadovaných zaměstnanců dle potřeby.
 • Výsledek: Budete pružnější ohledně zajišťování personálu, můžete optimalizovat vaše logistické funkční oblasti a ušetřit další náklady.
 • Prognóza budoucích objednávek od zákazníků pro optimální využití personálu a skladovacích vozíků

S našimi řešeními a službami přispíváme ke zvýšení vašeho obchodního úspěchu.

 • Snížení nákladů na logistiku - prostřednictvím bezpečných prognóz 
 • Zvýšení jistoty plánování - díky získávání informací v reálném čase
 • Není potřeba vlastní infrastruktura - provoz je zajišťován v našem vlastním výpočetním středisku
 • Vytváření a automatizace prognóz k trvalému zlepšování obchodních činností
 • Optimalizace rozhodnutí založená na datech a vědeckých metodách
 • Pomocí infrastruktury poskytované EPG je možné provádět analýzy a vyhodnocování výsledků v reálném čase.

Ve 4 krocích k většímu poznání.

1. Sběr dat

Hlavní součástí tohoto projektu jsou existující historická data, na kterých analýza staví. Dále je možné integrovat externí datové zdroje (např. prognózy prodeje nebo údaje o počasí).

Výhoda TIMESQUARE: Vlastní databáze k logistickým procesům je k dispozici např. v systému LFS od firmy EPG a lze ji používat nezávisle na verzi v modelu SaaS (Software as a Service).

2. Pochopení dat

Data relevantní pro řešení problému se identifikují, roztřídí a připraví pro použití v modelu.

Výhoda TIMESQUARE: Díky naší dlouholeté expertíze a velkému množství realizovaných IT projektů můžeme nabídnout vysoký stupeň pochopení logistických dat, jak je možné zjistit přímo např. v systému LFS.

3. Rozpoznání vzorců

Na bázi zvolených dat a následného modelování se vytvoří datový model k rozpoznání vzorců a pomocí iterativního procesu se zpřesní a dokončí.

Výhoda TIMESQUARE: Řešení probíhá v našem vlastním výpočetním středisku od firmy Ehrhardt Partner Xtended (EPX), které data analyzuje a výsledek předá např. přímo do systému LFS. Nemusíte si tedy rezervovat žádné vlastní výpočetní kapacity.

4. Předpověď a realizace

Na základě rozpoznání vzorců následuje konkrétní realizace TIMESQUARE ve vašem podniku. Patří sem zřízení časově a událostmi řízené analýzy, stejně jako předání výsledků analýzy např. do systému LFS, kde následně dochází k realizaci logik optimalizace.

Výhoda TIMESQUARE: Výsledky analýzy plynou přímo do operativního logistického provozu za účelem zlepšení rozhodování a procesů. Lze je přitom použít jako pravidelný nástroj nebo k zodpovězení jednorázových dotazů.