Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

FAUN Umwelttechnik zvyšuje efektivitu skladovacích a výrobních procesů

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG je jeden z předních výrobců vozidel na odvoz odpadu a zametacích zařízení v Evropě. Středně veliký podnik provozuje jedenáct závodů, ve kterých vyrábí kolem 2.000 zaměstnanců speciální vozidla různého druhu. V sídle firmy v obci Osterholz-Scharmbeck probíhá výroba na celkem 15 montážních linkách, které jsou zásobovány součástkami z vnitřního skladu a skladu ve venkovním prostoru. Z důvodů optimalizace logistických procesů mezi výrobou a sklady se společnost FAUN rozhodla zavést profesionální systém řízení skladu, EPG | LFS. Od října roku 2020 je LFS v provozu a během velmi krátkého období tak došlo k růstu výkonu skladovacích procesů na skladovacích věžích systému Kardex.

Systém řízení skladu EPG | LFS byl úspěšně zaveden

Od obřích ocelových plechů přes nádrže a čerpadla až po nejmenší šrouby – na výrobu sběrných nádob na odpady potřebuje FAUN Umwelttechnik širokou paletu jednotlivých součástek. Jsou uchovávány v závodu Osterholz-Scharmbeck na celkové ploše 6.500 čtverečních metrů, a tak je mají montážní linky vždy v pravý okamžik k dispozici. V roce 2019 se podnik rozhodl zavést profesionální systém správy skladu kvůli zlepšení organizace artiklů. Nové řešení má přinést především více transparentnosti ohledně stavu zboží a skladovacích procesů - což je základem pro následnou optimalizaci.

Vyhledávání a školení online

Podnik provedl pomocí online nástroje od Fraunhoferova institutu rešerši systémů správy skladu. Při následujících rozhovorech s dodavateli systémů se rychle ukázalo, že EPG s více než 30 letou zkušeností nejlépe vyhovovalo představám zákazníka, který si přál spolupracovat s profesionálním dodavatelem. Na systému řízení skladu LFS si společnost FAUN váží především modulární koncepce, která umožňuje mnoho volnosti při budoucím rozšiřování. Rozhodujícím byla navíc inovativní nabídka školení v EPG | ACADEMY, která uživatelům zprostředkovává správné zacházení se systémem. „Rychlá a profesionální organizace školení online v souvislosti s pandemií COVIDu-19 se nám velmi zamlouvala“, říká Ronny Lößner, který je zodpovědný za implementaci systému ve společnosti FAUN Umwelttechnik. „Takto nedošlo i přes současnou situaci k žádným prodlevám při implementaci našeho projektu a LFS jsme mohli spustit podle plánu.“

Simon Reininghaus, vedoucí projektu u EPG, chválí konstruktivní spolupráci během implementace: „Projektový tým má dokonalé znalosti procesů a byl proto schopný integrovat specifické zákaznické procesy do LFS velmi svižně.“ Mělo to za následek, že společnost FAUN dokázala již po dvou týdnech od zavedení systému zaznamenat pozitivní efekty u výkonů zaměstnanců: Výkon vyzvedání byl v tomto okamžiku již vyšší než před zavedením.

Více efektivity díky nové strategii při vykonávání procesů ve skladu

Velký podíl na zvýšení efektivity přípravy zboží k odběru měl přechod na Multi-Order-Picking. Zaměstnanci u firmy FAUN mohou tak zpracovávat více samostatných zakázek současně. To šetří cesty a podstatně zvyšuje výkon při přípravě zboží k odběru. „Příprava zboží k odběru na čtyřech věžích pro nás dříve představovala určité úskalí“, vysvětluje Katharina Beck, vedoucí logistiky u společnosti FAUN. „Zaměstnanci mohli zpracovávat zakázky pouze postupně a museli přitom přecházet z jedné věže do druhé. Pomocí LFS je nyní možné sloučit více samostatných zakázek a práci inteligentně řídit. Zaměstnanci tak zvládají zpracovat více zakázek najednou.“ Aby bylo možné tento potenciál využívat co nejlépe, nainstalovala společnost FAUN dvě nové věže Kardex, u kterých jsou plošiny řízeny automaticky pomocí výměny telegramů a odpadá tak manuální zadávání na panelu.

Další projektu jsou již v plánu

Beck vychází z toho, že se bude výkon dále zvyšovat, pokud FAUN využije všechny možnosti systému řízení skladu. A tak mají být brzy doplněny nové ovládací panely, pomocí kterých lze snadněji vyhodnocovat ukazatele. Pracovníci tak budou schopni rychleji identifikovat slabá místa v procesech a určit potenciál pro optimalizaci. V oblasti správy stavu došlo ke značnému vzrůstu transparentnosti: Místo uskladnění jednotlivých součástek lze nyní přesně určit. Kromě toho jsou nedávno provedené objednávky montážních linek díky záznamů v reálném čase ihned v systému zobrazovány. Firma FAUN si přeje v budoucnu zavést tuto transparentnost také v jiných oblastech. Firma si již zakoupila dodatečný modul pro zobrazování nejen skladovacích procesů ale také toků zboží mezi jednotlivými strojními skupinami. Systém řízení přepravy má být zaveden již v příštím roce.

Download