Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

EPG ONE Supply Chain Execution Suite: ERP systém pro logistiku

Jak mohou společnosti navrhnout své logistické procesy tak, aby byly integrální, udržitelné a nákladově efektivní? Na tuto otázku odpoví společnost EPG (Ehrhardt Partner Group) na veletrhu LogiMAT 2024. Na stánku 8A71 v hale 8 budou odborníci prezentovat případy použití, aby ukázali, jak lze všechny oblasti dodavatelského řetězce vzájemně propojit pomocí sady EPG ONE Supply Chain Execution Suite. Pomáhá se vším od řízení skladů, přes personální plánování a zpracování expedice až po plánování tras a řízení dopravy. EPG ONE tak funguje jako ERP systém pro logistiku, který inteligentně řídí všechny procesy v celém dodavatelském řetězci a zároveň je průběžně analyzuje a optimalizuje. Veletržní vystoupení se zaměřuje na aspekty, jako je oceňované komplexní řešení Greenplan pro plánování tras, včetně motoru, plánování a realizace, systém Workforce Management System (WFM) pro personální plánování, aplikace EPG ONE pro digitální pracovní postupy a řídicí věž dodavatelského řetězce Timesquare.

EPG na veletrhu LogiMAT 2024

EPG ONE Supply Chain Execution Suite je komplexní řešení pro propojení všech logistických oddělení. Na scénářích relevantních pro praxi EPG demonstruje, jak jednotlivá řešení sady vzájemně spolupracují a vytvářejí inteligentní, efektivní a udržitelný dodavatelský řetězec.
 

Scénář 1: Snížení poplatků za užívání silnic pomocí plánu Greenplan

Plánování tras hraje stále důležitější roli v kontextu udržitelnosti a ekologické logistiky. Proto je Greenplan hlavním produktem v rámci EPG ONE: mnohokrát oceněné komplexní řešení pro plánování tras a řízení dopravy, včetně nejlepšího produktu LogiMAT 2023, umožňuje ambiciózním dispečerům plánovat a řídit trasy ve vysoké kvalitě a s optimální efektivitou. Produktová řada Greenplan zahrnuje tři řešení: Greenplan je vynikající matematický algoritmus pro plánování tras a slouží jako základ pro výpočet nejlepších možných objížděk. Na základě tohoto algoritmu umožňuje plánování Greenplan uživatelům vytvářet jak strategický plán sítě nebo optimalizace, tak čtvrtletní základní plán tras. Greenplan Execution lze použít ke sledování a řízení realizace tras. Do plánu lze snadno přidávat nové zakázky, zavádět omezení časových intervalů nebo provádět změny v pořadí zastávek. Greenplan Execution lze snadno rozšířit o aplikaci EPG ONE. V rámci procesu doručování lze aplikaci pro řidiče použít k vytváření digitálních potvrzení o doručení nebo k provádění individuálního sledování času (doklad o doručení). Všechna relevantní data z řízení přepravy pak lze zobrazit v aplikaci TIMESQUARE. Greenplan pomáhá s nákladově efektivním plánováním, zejména s ohledem na rostoucí náklady na mýtné. Cílem Greenplanu je snížit počet vozidel a emise oxidu uhličitého při zachování efektivity. Při každém použití o jedno nákladní vozidlo méně se vypustí méně oxidu uhličitého a v důsledku toho se sníží náklady na mýtné.
 

Scénář 2: Síťové logistické procesy

Systém řízení skladu LFS poskytuje základ pro řízení, monitorování a optimalizaci všech skladových procesů. Pokud se například na vychystávací stanici v automatickém skladu náhle zastaví tok zboží nebo vzniknou úzká místa, systém LFS tyto události okamžitě nahlásí do řídicí věže dodavatelského řetězce TIMESQUARE. Tento univerzální řídicí panel poskytuje uživatelům souhrnný přehled o definovaných procesech ve skladu nebo v jiných oblastech dodavatelského řetězce. V případě výskytu úzkého místa jej TIMESQUARE zaznamená, okamžitě vytvoří úkol a následně jej koordinuje se systémem řízení pracovních sil WFM. Systém WFM poskytuje personální plánování orientované na poptávku, a tak ví, do jaké míry jsou pracovníci skladu vytíženi a který pracovník s potřebnou kvalifikací je k dispozici pro řešení servisního incidentu. Úkol je pak příslušnému zaměstnanci přidělen pomocí aplikace EPG ONE (digitální pracovní postupy). Požadované úkoly lze snadno a rychle vytvořit pomocí funkce drag-and-drop v návrháři pracovních postupů aplikace. Po odstranění úzkého místa na vychystávací stanici zaměstnanec potvrdí odstranění v aplikaci EPG ONE, což umožní, aby TIMESQUARE v dalším kroku zobrazil incident jako vyřešený a vyzval LFS k opětovnému spuštění toku materiálu.
 

EPG na veletrhu LogiMAT: stánek 8A71, hala 8

Download