Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports

System zarządzania magazynem System zarządzania magazynem

Wybór odpowiedniego systemu WMS.

Oprogramowaniom do zarządzania magazynem stawia się obecnie znacznie wyższe wymogi niż tylko zarządzenie magazynem i jego organizacja. Przedsiębiorcy oczekują od systemu zarządzania magazynem optymalizacji procesów magazynowych, redukcji kosztów i transparentnego kształtowania procesów. W szczególności firmy działające na arenie międzynarodowej poszukują oprogramowania do zarządzania magazynem, które za pomocą jednej wersji steruje całym przepływem towarów – także w skali międzynarodowej, w różnych wersjach językowych oraz przy różnych wymogach poszczególnych lokalizacji.

Warehouse Management
Warehouse Management

Wymagania klienta w centrum uwagi.

Tak samo ważna jest przy tym elastyczność oprogramowania oraz stopień integracji, umożliwiające przykładowo włączenie kompleksowych technik magazynowania, takich jak automatyczny magazyn, techniki transportowania czy systemy Pick-by-Voice. Ważne jest optymalne spełnianie wymogów – zarówno obecnych, jak i przyszłych. Często zdarza się, że kilkuletnie systemy zarządzania magazynem nie są już częściowo w stanie sprostać aktualnym wymogom, gdyż niezbędne funkcje i możliwości ustawienia nie są dostępne w oprogramowaniu. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że znaczenie gospodarki magazynowej jest często niedoceniane. Przykładowo wiele przedsiębiorstw pracuje w określonych obszarach jeszcze za pomocą list papierowych. Obszary te mogłyby osiągnąć zdecydowanie lepsze wyniki, gdyby zastosowano w nich systemowe techniki komisjonowania. W szczególności w branży części zamiennych czy w sprzedaży wysyłkowej online możliwe jest poprzez nowoczesne, bezpapierowe techniki, takie jak radiowa transmisja danych czy Pick-by-Voice, uzyskanie zdecydowanego wzrostu wydajności.

Modernizacja magazynu.

Powyższe potwierdziło także badanie modernizacji magazynu przeprowadzone na początku 2011 roku przez Instytut Stosowanej Logistyki Magazynowej. Podczas tego badania uczestnicy mogli ocenić swoje cele osiągnięte w ramach przeprowadzanej modernizacji magazynu pod kątem redukcji kosztów jednostkowych, polepszenia czasów przebiegu i redukcji zasobów. 51% ankietowanych oceniło swoje wyniki jako dobre, natomiast 10% stwierdziło, że ich wyniki zasługują na ocenę bardzo dobrą. Logistyka stanowi nieomal w każdej firmie istotny pod kątem ekonomiki przedsiębiorstwa obszar, który musi być stale rozwijany. Nieustanne ulepszanie wewnątrzzakładowych procesów logistycznych prowadzi w większości przedsiębiorstw do uprzywilejowania względem konkurencji.

Kryteria wyboru i jakość rozwiązania WMS.

Zakres funkcji

Zakres funkcji systemów zarządzania magazynem uległ w ostatnich latach bardzo mocnemu poszerzeniu. Przedsiębiorstwa potrzebują coraz więcej funkcji, aby w pełni wykorzystać potencjał oszczędności kosztów w magazynie oraz sprostać przyszłym wymogom stawianym otoczeniu magazynowemu. Wydajne systemy zarządzania magazynem, takie jak LFS z firmy EPG, wykraczają już poza czyste funkcje zarządzania magazynem i umożliwiają aktywne prowadzenie magazynu, z czym powiązane jest także planowanie zaangażowania personelu oraz inteligentne sterowanie techniką magazynową w czasie rzeczywistym.

Elastyczność i możliwość rozszerzania

System powinien dysponować możliwością rozszerzenia i dopasowania do indywidualnych wymogów przy niewielkim nakładzie kosztów. Zapunktować mogą w tym względzie modułowo zbudowane systemy, które poprzez wysoki stopień parametryzacji mogą w bardzo łatwy sposób zostać dopasowane do przyszłych indywidualnych przebiegów procesów u klienta. Aspekt ten odgrywa bardzo istotną rolę, gdyż wysoka zdolność dopasowania jest miarodajna dla przyszłego sukcesu firmy.

Niezależność platformowa

Techniczne zależności mogą być kosztowne. Im dane oprogramowanie jest bardziej niezależne pod kątem architektury bazy danych i serwera, tym elastyczniej może ono reagować. Szczególny rodzaj elastyczności umożliwiają systemy stworzone na zasadzie pojedynczego kodu. Oznacza to, że używany jest jeden jednolity kod oprogramowania, który znajduje zastosowanie niezależnie od systemu operacyjnego danego przedsiębiorstwa. Poprzez otwartą architekturę interfejsów systemu zarządzania magazynem możliwe jest również optymalne włączenie rozwiązań zewnętrznych oferentów w otoczenie systemowe. Certyfikowane interfejsy wykazują dużą konfiguralność pod kątem stosowanych zawartości danych. Otwarty system integruje się płynnie ze wszystkimi rozpowszechnionymi, istniejącymi strukturami IT, bez konieczności dokonywania po stronie klienta zmian w zakresie sprawdzonej architektury sprzętowej i programowej.

Łatwość obsługi i międzynarodowość.

Problemy w zakresie obsługi systemów zarządzania magazynem nie należą do rzadkości. Wielu użytkowników spędza znaczną część swojego czasu pracy na „wędrowaniu” między poszczególnymi maskami systemu. Wydajna praca zależy zatem także w znacznej mierze od łatwości obsługi oprogramowania. Warto przykładowo przetestować, ile czasu potrzeba na wykonanie określonego procesu pracy oraz ile kroków jest w tym celu niezbędnych.

 

Przy międzynarodowo ukierunkowanych przedsiębiorstwach musi być zapewniona międzynarodowa koordynacja projektu Systemu zarządzania magazynem (WMS). W optymalnym przypadku centralne oprogramowanie dla różnych krajów i magazynów jest w stanie realizować cały przepływ towarów i zarządzanie magazynem międzynarodowego przedsiębiorstwa w różnych państwach. Należy przy tym również uwzględnić, w jakich językach system musi być później dostępny. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztownych inwestycjach czynionych na poczet dodatkowego personelu informatycznego lub drogiego sprzętu w wielu lokalizacjach. W związku z międzynarodowym ukierunkowaniem przedsiębiorstwa bardzo ważne jest również wielojęzyczne wsparcie oferenta WMS.

Łatwa integracja LFS.

Standardowe interfejsy ERP.

Czy są Państwo zainteresowani naszym rozwiązaniem? Supply Chain Execution System LFS