Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Optymalizacja logistyki Optymalizacja logistyki

Analiza i optymalizacja wewnętrznego przepływu materiałów.

Około 50% kosztów przypada na intralogistykę, z tego około 50% na komisjonowanie. W efekcie szczególnie istotną rolę w wewnętrznych procesach odgrywa przepływ materiałów. Należy on do szczególnie czasochłonnych i kosztotwórczych czynników w przedsiębiorstwie a w czasach dużej konkurencji i takich wymagań jak np. dostawa w tym samym dniu czy logistyka wielokanałowa, wymaga optymalizacji.

Najważniejsze zalety.

 • Rozpoznanie i wykorzystanie niewykorzystanych potencjałów
 • Skrócenie czasów obsługi i wzrost wydajności magazynu
 • Wzrost wydajności komisjonowania i zwiększenie efektywności
 • Zapobieganie marnowaniu potencjałów
 • Optymalne i przyszłościowe kształtowanie intralogistyki
 • Wykorzystanie wiedzy i know-how z różnych projektów logistycznych

Dzięki analizie przepływu materiałów i procesów
osiągniesz swoje cele.

Celem analizy przepływu materiałów i procesów jest rozpoznanie słabych punktów i potencjałów pozwalających na poprawę wewnętrznej logistyki. Szczególnie ważne jest tu ustalenie sedna problemu, by móc opracować i pomyślnie wdrożyć długotrwałe i przyszłościowe rozwiązania w zakresie przepływu materiałów zoptymalizowane pod kątem potrzeb. Z EPG CONSULTING zoptymalizują Państwo swoją intralogistykę niezależnie i kompleksowo począwszy do przyjęcia aż po wydanie towaru. Jako neutralny partner występujący po Państwa stronie niezależność od dostawców oraz indywidualne podejście do realizacji projektu są dla nas czymś oczywistym. Towarzyszymy Państwu nie tylko na etapie planistycznym i realizacyjnym, lecz także w późniejszym okresie jako kompetentny partner zapewniamy opiekę wdrożeniową i doradczą.

Poprawa wewnętrznej logistyki w 3 krokach.

Poczynając od obserwacji i analizy Państwa procesów logistycznych, poprzez opracowanie analizy potencjałów aż po przygotowanie katalogu środków wspieramy Państwa jako kompetentny partner logistyczny.

1) Ocena aktualnego stanu i analiza

 • Ocena i analiza przebiegu procesów logistycznych oraz graniczących obszarów funkcyjnych
 • Ścisła koordynacja i intensywne włączenie wszystkich uczestników projektu i procesów
 • Szczegółowe rozmowy z osobami odpowiedzialnymi na proces i omówienie potencjałów

2) Rozwój potencjałów

 • Zagęszczenie i zebranie zdarzeń
 • Opracowanie i wskazania aktualnych pól działania (analiza słabych punktów)
 • Identyfikacja, rozwój i opracowanie możliwych do wykorzystania potencjałów optymalizacyjnych

3) Katalog środków

 • Ilościowa i monetarna ocena potencjałów i utworzenie katalogu środków
 • Katalog środków podaje rozpoznane i ocenione potencjały i podaje wymagane zmiany
 • Przekazanie i ustalenie głównych potencjałów i rozpoczęcie wdrożeń
OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I PROCESÓW.

Efekty po wdrożeniu potencjałów.

Optymalizacja procesu pakowania w przedsiębiorstwie handlowym

 

Oszczędność czasów dystrybucji: Ø 10% (Ø 650 godz./rok)

 

Oszczędność czasu procesu: Ø 8% (Ø 500 godz./rok)

 

Wzrost wydajności: Ø 12% (Ø 350 godz./rok)

 

Oszczędność czasu łącznie: Ø 1.500 godz./rok

 

Stawka godzinowa: Ø 18,00 euro

Oszczędność na kosztach: Ø 27.000 euro/rok

Optymalizacja czasów przyjmowania i wydawania towarów usługodawcom logistycznym

Oszczędność na wózkach widłowych: Ø 2,6 wózka/dzień

Oszczędność na pracownikach: Ø 5,6 pracownika

Dochód ze sprzedaży pojazdów: Ø 25.000 euro

Oszczędność na kosztach wynagrodzeń: Ø 150.000 euro/rok

 

Oszczędność na kosztach w 1 roku: Ø 175.000 euro

Oszczędność na kosztach od 2 roku: Ø 150.000 euro

Modernizacja zasobów przedsiębiorstwa produkcyjnego i handlowego

Wzrost wydajności technicznej: Ø 10-20%

Wzrost ilości miejsc: Ø 25%

Zmniejszenie transportu pustych palet: Ø 30%

Skrócenie czasów przestojów: Ø 50%

 

Realizacja w zaplanowanym czasie trwania projektu

Return on Investment (ROI) w zakładanym czasie

Referencje.

Niezależne od branży rozwiązania logistyczne od jednego dostawcy.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach.

Odkryj niewykorzystane możliwości.