Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Planowanie logistyki Planowanie logistyki

Całościowa analiza Państwa logistyki i opracowanie nowej koncepcji logistyki

Podstawą powodzenia każdego projektu logistycznego jest staranne planowanie. Tyczy się to w szczególności planowania koncepcji logistycznej, w której celem jest dobór rozwiązania optymalnego kosztowo i dobranego pod indywidualne wymagania klienta. Doradztwo logistyczne EPG CONSULTING zna szerokie zastosowanie i możliwości wykorzystania wszystkich sprawdzonych, także najnowszych technologii i trendów, jak na przykład Logistik 4.0. Proces doradczy i planistyczny przebiega każdorazowo neutralnie i niezależnie od producenta a jego celem jest wybór najekonomiczniejszego rozwiązania. Dla klientów oznacza to wysoki stopień transparentności odnośnie poszczególnych składników systemu - takich jak choćby przepływ materiałów, technika magazynowa czy stopień automatyzacji.

EPG CONSULTING

Planowanie nowych systemów logistycznych.

Przy planowaniu nowej hali magazynowej istotną rolę odgrywa szereg różnych czynników. Ważnym jest, by znać je wszystkie, kompleksowo przeanalizować i zgrać ze sobą w optymalny sposób w przyszłym systemie logistycznym. Wspólnie z Państwem określamy Państwa wymagania w zakresie magazynowania wyrobów, przepływu materiałów oraz przebiegu procesów w magazynie oraz związanych z tym przepływem informacji i zewnętrznymi czynnikami ograniczającymi.

Istotną podstawą w planowaniu jest określenie struktur ilościowych. Przeprowadza się dokładną analizę wyrobów oraz danych zasobów i danych zmiennych.

Po przygotowaniu wstępnego projektu i szkicu Państwa przyszłego magazynu, rozpoczyna się proces dokładnego planowania. Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz katalogu wymagań dla systemów magazynowych, transportowych i IT odbywa się w oparciu o precyzyjnie przygotowaną koncepcję. Jako kompetentny i niezależny partner oferujemy Państwu wsparcie również podczas ustaleń i negocjacji z dostawcami.

Nasza oferta jest kompleksowa.

Konsultacje logistyczne, planowanie i koncepcje logistyczne.

Beratung_mit_der_EPC

Konsultacje

 • Opracowywanie indywidualnych strategii magazynowych i logistycznych
 • Analizy wykonalności
 • Konsultacje logistyczne i IT
 • Analiza porównawcza
 • Koncepcje outsourcing i insourcing

Planung_mit_der_EP

Planowanie

 • Analiza potencjału
 • Planowanie lokalizacji
 • Planowanie logistyczne i magazynowe
 • Modernizacja i montaż nowych funkcji
 • Rozpisanie przetargu i alokacja

Umsetzung_mit_der_EPC

Wdrażanie

 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie zmianami
 • Wsparcie odbiorcze i rozruchowe
 • Stała pomoc i optymalizacja

Od etapu planowania do koncepcji w 3 krokach.

Jako kompetentny partner w dziedzinie logistyki towarzyszymy Państwu od określenia Państwa celów logistycznych aż po opracowanie koncepcji magazynu.

1) Podstawa planistyczna

 • Określenie zadań i celów (żądanego stanu) oraz uwzględnienie wymagań i indywidualnych specyfikacji
 • Rozgraniczenie analizowanych wariantów i określenie priorytetów oraz ekonomicznych celów (w tym budżetu i oszczędności kosztów)
 • Określenie kryteriów oceny do porównywania wariantów oraz ustalenie rzeczywiście istotnych danych i procesów logistycznych

2) Analiza + ocena

 • Przygotowanie i kontrola poprawności danych oraz ich analiza i ocena
 • Ustalenie struktur ilościowych oraz wskaźników oraz szacowanie rzeczywistych danych na podstawie zbioru danych
 • Dane planistyczne i analiza jako podstawa do opracowania wariantu(-ów) koncepcj

3) Koncepcja

1) Organizacja

 

Ciągi czynności roboczych, procesy i przepływy materiałów

2) Technika

 

Wybór i przyporządkowanie techniki logistycznej

3) Wymiarowanie

 

Oparte na wskaźnikach wymiarowanie systemu

4) Budżetowanie

 

Oszacowanie kosztów inwestycji i eksploatacji oraz wstępne rozplanowanie terminów

5) Porównanie wariantów

 

Jakościowa i ilościowa ocena wariantów koncepcji

6) Rekomendacje

Określenie preferowanych wariantów

Uzyskane wyniki planowania magazynu i logistyki.

Planowanie magazynu i logistyki.

Planowanie nowego magazynu wyrobów gotowych

Zadanie: Planowanie powierzchni i pojemności magazynu wyrobów gotowych w postaci farb i lakierów w Niemczech

Wynik: Redukcja powierzchni magazynowej i logistycznej o 40% w stosunku do pierwotnie planowanej i uzyskanie o 15% wyższej pojemności magazynu. Łącznie 2 miliony euro oszczędności na kosztach budowy.

Planowanie nowego centrum dystrybucyjnego dla wiodącego przedsiębiorstwa handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Dubaju

Zadanie: Planowanie centrum dystrybucyjnego do zaopatrywania 50 własnych filii oraz integracji handlu online

Wynik: 7-letni (obliczony) okres amortyzacji i 15% ROI (Return on Investment)

Planowanie nowej koncepcji logistyki dla wiodącej winiarni w Niemczech

Zadanie: Planowanie nowego w pełni automatycznego magazynu wysokoregałowego z w pełni automatyczną obsługą produkcji przez autonomiczne pojazdy transportowe

Wynik: ok 850.000 euro oszczędności na operacyjnych kosztach logistycznych rocznie

Referencje.

Niezależne od branży rozwiązania logistyczne od jednego dostawcy.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach.

Odkryj niewykorzystane możliwości.