Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports
Planowanie logistyki Planowanie logistyki

Całościowa analiza Państwa logistyki i opracowanie nowej koncepcji logistyki

Podstawą powodzenia każdego projektu logistycznego jest staranne planowanie. Tyczy się to w szczególności planowania koncepcji logistycznej, w której celem jest dobór rozwiązania optymalnego kosztowo i dobranego pod indywidualne wymagania klienta. Doradztwo logistyczne Ehrhardt + Partner Consulting zna szerokie zastosowanie i możliwości wykorzystania wszystkich sprawdzonych, także najnowszych technologii i trendów, jak na przykład Logistik 4.0. Proces doradczy i planistyczny przebiega każdorazowo neutralnie i niezależnie od producenta a jego celem jest wybór najekonomiczniejszego rozwiązania. Dla klientów oznacza to wysoki stopień transparentności odnośnie poszczególnych składników systemu - takich jak choćby przepływ materiałów, technika magazynowa czy stopień automatyzacji.

EHRHARDT + PARTNER CONSULTING.

Planowanie nowych systemów logistycznych.

Przy planowaniu nowej hali magazynowej istotną rolę odgrywa szereg różnych czynników. Ważnym jest, by znać je wszystkie, kompleksowo przeanalizować i zgrać ze sobą w optymalny sposób w przyszłym systemie logistycznym. Wspólnie z Państwem określamy Państwa wymagania w zakresie magazynowania wyrobów, przepływu materiałów oraz przebiegu procesów w magazynie oraz związanych z tym przepływem informacji i zewnętrznymi czynnikami ograniczającymi.

Istotną podstawą w planowaniu jest określenie struktur ilościowych. Przeprowadza się dokładną analizę wyrobów oraz danych zasobów i danych zmiennych.

Po przygotowaniu wstępnego projektu i szkicu Państwa przyszłego magazynu, rozpoczyna się proces dokładnego planowania. Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz katalogu wymagań dla systemów magazynowych, transportowych i IT odbywa się w oparciu o precyzyjnie przygotowaną koncepcję. Jako kompetentny i niezależny partner oferujemy Państwu wsparcie również podczas ustaleń i negocjacji z dostawcami.

Nasza oferta jest kompleksowa.

Konsultacje logistyczne, planowanie i koncepcje logistyczne.

tabImageRecord.title

Konsultacje

 • Opracowywanie indywidualnych strategii magazynowych i logistycznych
 • Analizy wykonalności
 • Konsultacje logistyczne i IT
 • Analiza porównawcza
 • Koncepcje outsourcing i insourcing

tabImageRecord.title

Planowanie

 • Analiza potencjału
 • Planowanie lokalizacji
 • Planowanie logistyczne i magazynowe
 • Modernizacja i montaż nowych funkcji
 • Rozpisanie przetargu i alokacja

tabImageRecord.title

Wdrażanie

 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie zmianami
 • Wsparcie odbiorcze i rozruchowe
 • Stała pomoc i optymalizacja

Od etapu planowania do koncepcji w 3 krokach.

Jako kompetentny partner w dziedzinie logistyki towarzyszymy Państwu od określenia Państwa celów logistycznych aż po opracowanie koncepcji magazynu.

1) Podstawa planistyczna

 • Określenie zadań i celów (żądanego stanu) oraz uwzględnienie wymagań i indywidualnych specyfikacji
 • Rozgraniczenie analizowanych wariantów i określenie priorytetów oraz ekonomicznych celów (w tym budżetu i oszczędności kosztów)
 • Określenie kryteriów oceny do porównywania wariantów oraz ustalenie rzeczywiście istotnych danych i procesów logistycznych

2) Analiza + ocena

 • Przygotowanie i kontrola poprawności danych oraz ich analiza i ocena
  • Ustalenie struktur ilościowych oraz wskaźników oraz szacowanie rzeczywistych danych na podstawie zbioru danych
  • Dane planistyczne i analiza jako podstawa do opracowania wariantu(-ów) koncepcji

3) Koncepcja

1) Organizacja

Ciągi czynności roboczych, procesy i przepływy materiałów

2) Technika

Wybór i przyporządkowanie techniki logistycznej

3) Wymiarowanie

Oparte na wskaźnikach wymiarowanie systemu

4) Budżetowanie

Oszacowanie kosztów inwestycji i eksploatacji oraz wstępne rozplanowanie terminów

5) Porównanie wariantów

Jakościowa i ilościowa ocena wariantów koncepcji

6) Rekomendacje

Określenie preferowanych wariantów

Uzyskane wyniki planowania magazynu i logistyki.

Planowanie magazynu i logistyki.

Planowanie nowego magazynu wyrobów gotowych

Zadanie: Planowanie powierzchni i pojemności magazynu wyrobów gotowych w postaci farb i lakierów w Niemczech

Wynik: Redukcja powierzchni magazynowej i logistycznej o 40% w stosunku do pierwotnie planowanej i uzyskanie o 15% wyższej pojemności magazynu. Łącznie 2 miliony euro oszczędności na kosztach budowy.

Planowanie nowego centrum dystrybucyjnego dla wiodącego przedsiębiorstwa handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Dubaju

Zadanie: Planowanie centrum dystrybucyjnego do zaopatrywania 50 własnych filii oraz integracji handlu online

Wynik: 7-letni (obliczony) okres amortyzacji i 15% ROI (Return on Investment)

Planowanie nowej koncepcji logistyki dla wiodącej winiarni w Niemczech

Zadanie: Planowanie nowego w pełni automatycznego magazynu wysokoregałowego z w pełni automatyczną obsługą produkcji przez autonomiczne pojazdy transportowe

Wynik: ok 850.000 euro oszczędności na operacyjnych kosztach logistycznych rocznie

Referencje.

Niezależne od branży rozwiązania logistyczne od jednego dostawcy.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach.

Odkryj niewykorzystane możliwości.