Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Workforce Management Workforce Management

Dynamiczne zarządzanie harmonogramem pracy personelu według potrzeb dzięki EPG ONE™ workforce management system (WFM).

Zarządzanie harmonogramem pracy personelu w logistyce przy użyciu WFM: Czy wiedzą Państwo, jakie jest wykorzystanie pracowników w Państwa magazynie? Znają Państwo wszystkie ustalone czasy pracy Państwa pracowników? Czy harmonogram pracy Państwa personelu jest elastyczny? Czy są Państwo pewni, że dostępne zasoby wykorzystują Państwo zawsze w optymalny sposób? WFM odpowie Państwu na te wszystkie pytania.

WFM przejmuje monitorowanie wolumenu zamówień oraz zasobów personelu – transparentnie, przejrzyście i zawsze na bieżąco. WFM modeluje całe zamówienie i dzieli jest na poszczególne kroki procesu, takie jak na przykład komisjonowanie, pakowanie i wysyłkę. Ponadto dzięki opcji kastomizacji LFS.wfm można bez większego trudu dopasować do indywidualnych wymagań procesu i tworzyć w oparciu o wymagania dla personelu i przedsiębiorstwa harmonogramy czasu pracy personelu w postaci grafików.

Demo na żywo

Zmniejszenie kosztów osobowych

Walidacja systemu

 • Walidacja naszego systemu zarządzania personelem WFM
 • WFM był pierwszym systemem w dziedzinie oprogramowania do planowania zasobów, który został zwalidowany
 • Coroczna, powtarzająca się kontrola Instytutu Fraunhofera ds. Przepływu Materiałów i Logistyki (IML)

Zestawienie zalet WFM.

 • Workforce management
 • Dynamiczne zarządzanie harmonogramem pracy personelu
 • Ciągły przepływ informacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • Podgląd wykorzystania zasobów
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym przebiegów procesów i zadań
 • Rozpoznawanie niewykorzystanych potencjałów w magazynie
 • Wczesne rozpoznawanie wąskich gardeł
 • Terminowa realizacja zamówień
 • Szczegółowe raporty i analizy

Ukierunkowany na potrzeby workforce management w Państwa magazynie.

Zarządzane harmonogramem czasu pracy personelu według potrzeb

 • Tworzenie harmonogramów długoterminowych i dyspozycji dziennych
 • Obliczanie zasobów w stosunku do wolumenu zamówień
 • Monitorowanie na poziomie procesów, obszarów roboczych i zadań
 • Automatyczne rozpoznawanie obszaru roboczego pracownika w oparciu o dane logowania

Automatyczne określanie procesu z monitorowaniem w czasie rzeczywistym

 • Monitorowanie postępów pracy w stosunku do zadanego czasu
 • Automatyczne rozpoznawanie wąskich gardeł i elastyczna optymalizacja wykorzystania personelu
 • Zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym z użyciem urządzeń mobilnych
 • Wsparcie poprzez wizualizację na panelach menedżerskich

Podstawa decyzyjna w optymalnym zarządzaniu harmonogramem

 • Optymalizacja harmonogramu pracy personelu odbywa się w oparciu o informacje o zasobach ludzkich oraz informacje operacyjne o różnym stopniu szczegółowości
 • Różnicowanie poziomów kwalifikacji personelu
 • Przestrzeganie ustawowych i umownych regulacji
 • Wczesne rozpoznanie i uwzględnienie szczytów zamówień

Wyniki mówią same za siebie.

Zyskuj dzięki precyzyjnemu planowaniu wszystkich kroków procesu, w 100% wiernemu podglądowi czasu trwania procesu oraz znajomości aktualnego statusu każdego pojedynczego zamówienia. Dzięki temu wykorzystasz w pełni swoje zasoby personelu. Potencjalne sytuacje krytyczne rozpoznasz i zapobiegniesz im zanim jeszcze wystąpią. Widok graficzny danych zapewnia w każdej chwili podgląd aktualnego wykorzystania zasobów. To wszystko pozwoli Ci zwiększyć sprawność obsługi dostaw.

Odkryj potencjały optymalizacji.

WFM prezentuje aktualne wykorzystanie zasobów personelu. Na jego podstawie można w łatwy sposób dokonać obliczeń na przyszłość. Zapewnij sobie bezpieczeństwo planowania: Zidentyfikuj niewykorzystane potencjały w magazynie i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów personelu. Zyskaj w ten sposób przewagę nad konkurencją.

files.0.title

Jak działa WFM.

W celu optymalnego określenia potrzebnych zasobów czas przetwarzania uwzględnia się w obliczeniach z podziałem na pojedyncze kroki procesu. W oparciu o zapisane grafiki zmian oraz aktualne dane zalogowanych pracowników funkcja ustala ilość dostępnych pracowników i wizualizuje w dynamiczny sposób wszystkie dostępne zasoby. WFM działa jeszcze dynamiczniej, jeżeli zna prognozy zleceń na kolejny dzień. Dzięki temu możliwe jest planowanie zasobów według potrzeb, które zwiększa jednocześnie zadowolenie pracowników.

EPG´s WFM.

Efektywne zarządzanie personelem.

Zarządzanie zasobami za pomocą LFS.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zapewnij sobie przewagę konkurencyjną już teraz

Czy używacie już Państwo oprogramowania do planowania i zarządzania personelem ?

Zapewnij sobie przewagę konkurencyjną już teraz

Czy używacie już Państwo oprogramowania do planowania i zarządzania personelem ?

Jakie obszary funkcjonalne są dla Państwa ważne w przypadku rozwiązania do planowania personelu?

Zapewnij sobie przewagę konkurencyjną już teraz

Jakie obszary funkcjonalne są dla Państwa ważne w przypadku rozwiązania do planowania personelu?

Wyślij teraz

Zapewnij sobie przewagę konkurencyjną już teraz

Potencjały optymalizacji dzięki WFM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ROZWIĄZANIACH.

Workforce management (WFM).