Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Zmień perspektywę Zmień perspektywę

Neutralne i niezależne od producenta doradztwo logistyczne logistics consulting.

EPG CONSULTING to niezależne od producenta doradztwo logistyczne grupy Ehrhardt Partner. EPG CONSULTING pomoże Państwu zoptymalizować cały łańcuch dostaw niezależnie i kompleksowo. Jako neutralny partner podczas całego okresu trwania projektu - począwszy od doradztwa poprzez projekt aż po realizację - jesteśmy po Państwa stronie. Nasza koncepcja doradcza opiera się zawsze na oglądzie całości i jest podparta fachową wiedzą z zakresu realizacji. Celem naszego doradztwa logistycznego jest wspólny sukces projektu poprzez zastosowanie długotrwałych i przyszłościowych rozwiązań od jednego dostawcy.

Chcą Państwo zbudować nowy magazyn lub zastosować nowe systemy logistyczne? Zachęcamy do poznania oferty doradczej EPG CONSULTING. Oferujemy wsparcie na każdym etapie: począwszy od doradztwa, poprzez projekt aż po jego realizację. Za nami mają Państwo partnera przy boku, który doskonale opanował logistykę w praktyce. Wspólnie z Państwem określimy cele logistyczne i na tej podstawie rozpoczniemy planowanie Państwa inwestycji.

Planowanie logistyki

Pod hasłem planowania logistyki 4.0 EPG CONSULTING oferuje bardziej przejrzyste, bezpieczniejsze planistycznie i efektywniejsze kosztowo planowanie magazynu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego oprogramowania do projektowania magazynów otrzymują Państwo wizualizację 3D zaprojektowanego przez nas magazynu a nawet już istniejącego magazynu. W tym celu tworzy się tak zwanego cyfrowego bliźniaka magazynu. Wizualizację można wzbogacić w dalszej kolejności o dane przepływu materiałów i tym samym stworzyć kompletną symulację a nawet emulację. Cyfrowy bliźniak pozwala na wirtualny spacer, np. z użyciem okularów VR lub naszego holodeku.

Planowanie magazynu z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej

W samych Niemczech w ubiegłym roku centra dystrybucyjne zrealizowały 3,4 miliarda wysyłek paczek. W całym procesie logistycznym powstają niewyobrażalnie duże dla człowieka ilości danych. Lecz jak je ustrukturyzować lub wykorzystać? Nasza odpowiedź na to pytanie brzmi  TIMESQUARE. Usługa ta pozwala na wyciągnięcie Smart Data z Big Data powstających w magazynie. To rozwiązanie oferuje szereg różnych możliwości: W oparciu o istniejące dane podawane są konkretne zalecenia działań mających na celu optymalizację przyszłych procesów.

Logistics analytics

Przepływ materiałów w logistyce a przede wszystkim w realizacji wewnętrznych procedur i procesów transportowych odgrywa znaczącą rolę. Bez wątpienia przepływ materiałów ze względu na czynniki czasowe i kosztowe stanowi istotny koszt w przedsiębiorstwie. Z EPG CONSULTING zoptymalizują Państwo swoją intralogistykę niezależnie i kompleksowo począwszy do przyjęcia aż po wydanie towaru. Towarzyszymy Państwu nie tylko na etapie planowania i wprowadzania optymalizacji logistyki, lecz także w późniejszym okresie jako kompetentny partner zapewniamy opiekę wdrożeniową i doradczą.

Optymalizacja logistyki

Usługi EPG CONSULTING.

  • Planowanie i realizacja kompleksowych systemów logistycznych
  • Kompleksowe planowanie - od wewnątrz na zewnątrz
  • Planowanie przepływu materiałów, pojemności i powierzchni
  • Specyfikacja wymagań dla systemów logistycznych i systemów IT
  • Zarządzanie projektem na wszystkich etapach realizacji
  • Planowanie i przeprowadzanie rozruchów i odbiorów
850

tysięcy euro rocznie

Oszczędność na operacyjnych kosztach
eksploatacji na przykładzie projektu magazynu automatycznego

2

lata

Średni czas amortyzacji
na przykładzie optymalizacji logistyki

100%

zaangażowanie

w planowanie i
realizację Państw projektu

Planowanie magazynu i doradztwo logistyczne.

FAQ – pytania i odpowiedzi na temat doradztwa logistycznego i planowania magazynu.

Na planowanie magazynu i planowanie logistyki składa się doradztwo i planowanie nowych magazynów i centrów dystrybucji oraz optymalizacja istniejących magazynów i centrów dystrybucji. Wszystko zaczyna się od zoptymalizowanej pod potrzeby analizy procesów i potencjałów. Oprócz analizy stanu aktualnego uwzględnia się również wymagania spodziewane w przyszłości. Następnym etapem jest planowanie wykonawcze (planowanie precyzyjne), realizacja i zarządzanie projektem.

EPG CONSULTING doradza klientom w indywidualnych kwestiach i problemach i wspiera w aktywny sposób w opracowaniu i wdrożeniu środków rozwiązujących dane kwestie i problemy, np. w zakresie redukcji kosztów logistycznych czy też zwiększenia wydajności komisjonowania. W naszej białej księdze „Cztery kroki do sprawnego komisjonowania“ znajdą Państwo pożyteczne informacje na temat optymalizacji wydajności komisjonowania.

Planowanie logistyki ma na celu opracowanie i wdrożenie indywidualnych i zoptymalizowanych pod potrzeby klienta rozwiązań logistycznych. Spektrum usług sięga począwszy od planowania nowych centrów magazynowych i logistycznych, poprzez optymalizację sieci dystrybucji, aż po opracowanie strategii logistycznych i decyzje o lokalizacjach.

EPG CONSULTING poprzez neutralne i niezależne od producenta doradztwo i planowanie zapewnia, że wszystkie wymagania klienta zostaną uwzględnione i spełnione indywidualnie i niezależnie od interesów producenta. Dzięki temu, że nie ograniczają nas produkty jednego producenta dobieramy dla klienta zawsze najbardziej optymalne rozwiązanie. 

Nasz odpowiedź na to pytanie brzmi: z żadnymi. Ponieważ przeprowadzone przed realizacją projektu planowanie magazynu gwarantuje, że zostały uwzględnione i spełnione wszystkie wymagania klienta. Ehrhardt + Partner Consulting gwarantuje powodzenie projektu i wspiera przedsiębiorstwa w redukcji kosztów, np. poprzez porównania ofert i zoptymalizowane rozwiązania logistyczne. Średnia ROC (Return on Consulting) wynosi 10.

Optymalne planowanie przepływu materiału obejmuje zapis aktualnych procesów i przepływów materiałów i na tej podstawie analizę potencjalnych możliwości poprawy, np. wzrostu przepustowości materiałowej oraz skrócenia czasów operacji. 

Wirtualne planowanie logistyki to planowanie np. nowych centrów dystrybucji z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów planistycznych, np. rzeczywistości wirtualnej. Z ich wykorzystaniem tworzymy realistyczny model nowego magazynu dzięki czemu możemy szybko dokonywać zmian w jego układzie. Model można uzupełnić o funkcje takie jak symulacja.

Zarządzanie łańcuchem dostaw do sterowanie i kontrola nad całym łańcuchem tworzenia wartości w obrębie i poza obrębem przedsiębiorstwa. Sterowanie uwzględnia nie tylko przepływ materiałów, lecz także przepływ informacji i pieniędzy. EPG CONSULTING doradza klientom w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w celu kompleksowej poprawy łańcucha tworzenia wartości.

Pod pojęciem wzorowego doradztwa logistycznego rozumiemy postawienie się po stronie klienta jako partner, którego zadaniem jest opracowanie i kompleksowe wdrożenie w porozumieniu z klientem długotrwałych i przyszłościowych rozwiązań logistycznych oraz do zarządzania łańcuchem dostaw.

Jesteśmy Państwa ekspertem konsultingowym dziedzinie logistyki.

Kształtuj aktywnie swoją logistykę.

Zakres naszego doradztwa logistycznego w skrócie.