Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports
Zmień perspektywę Zmień perspektywę

Neutralne i niezależne od producenta doradztwo logistyczne logistics consulting.

Ehrhardt + Partner Consulting (EPC) to niezależne od producenta doradztwo logistyczne grupy Ehrhardt + Partner. Ehrhardt + Partner Consulting pomoże Państwu zoptymalizować cały łańcuch dostaw niezależnie i kompleksowo. Jako neutralny partner podczas całego okresu trwania projektu - począwszy od doradztwa poprzez projekt aż po realizację - jesteśmy po Państwa stronie. Nasza koncepcja doradcza opiera się zawsze na oglądzie całości i jest podparta fachową wiedzą z zakresu realizacji. Celem naszego doradztwa logistycznego jest wspólny sukces projektu poprzez zastosowanie długotrwałych i przyszłościowych rozwiązań od jednego dostawcy.

Chcą Państwo zbudować nowy magazyn lub zastosować nowe systemy logistyczne? Zachęcamy do poznania oferty doradczej Ehrhardt + Partner Consulting. Oferujemy wsparcie na każdym etapie: począwszy od doradztwa, poprzez projekt aż po jego realizację. Za nami mają Państwo partnera przy boku, który doskonale opanował logistykę w praktyce. Wspólnie z Państwem określimy cele logistyczne i na tej podstawie rozpoczniemy planowanie Państwa inwestycji.

Planowanie logistyki

Pod hasłem planowania logistyki 4.0 EPC oferuje bardziej przejrzyste, bezpieczniejsze planistycznie i efektywniejsze kosztowo planowanie magazynu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego oprogramowania do projektowania magazynów otrzymują Państwo wizualizację 3D zaprojektowanego przez nas magazynu a nawet już istniejącego magazynu. W tym celu tworzy się tak zwanego cyfrowego bliźniaka magazynu. Wizualizację można wzbogacić w dalszej kolejności o dane przepływu materiałów i tym samym stworzyć kompletną symulację a nawet emulację. Cyfrowy bliźniak pozwala na wirtualny spacer, np. z użyciem okularów VR lub naszego holodeku.

Planowanie magazynu z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej

W samych Niemczech w ubiegłym roku centra dystrybucyjne zrealizowały 3,4 miliarda wysyłek paczek. W całym procesie logistycznym powstają niewyobrażalnie duże dla człowieka ilości danych. Lecz jak je ustrukturyzować lub wykorzystać? Nasza odpowiedź na to pytanie brzmi Analytics (TIMESQUARE). Usługa ta pozwala na wyciągnięcie Smart Data z Big Data powstających w magazynie. To rozwiązanie oferuje szereg różnych możliwości: W oparciu o istniejące dane podawane są konkretne zalecenia działań mających na celu optymalizację przyszłych procesów.

Logistics analytics

Przepływ materiałów w logistyce a przede wszystkim w realizacji wewnętrznych procedur i procesów transportowych odgrywa znaczącą rolę. Bez wątpienia przepływ materiałów ze względu na czynniki czasowe i kosztowe stanowi istotny koszt w przedsiębiorstwie. Z Ehrhardt + Partner Consulting zoptymalizują Państwo swoją intralogistykę niezależnie i kompleksowo począwszy do przyjęcia aż po wydanie towaru. Towarzyszymy Państwu nie tylko na etapie planowania i wprowadzania optymalizacji logistyki, lecz także w późniejszym okresie jako kompetentny partner zapewniamy opiekę wdrożeniową i doradczą.

Optymalizacja logistyki

Usługi Ehrhardt + Partner Consulting.

  • Planowanie i realizacja kompleksowych systemów logistycznych
  • Kompleksowe planowanie - od wewnątrz na zewnątrz
  • Planowanie przepływu materiałów, pojemności i powierzchni
  • Specyfikacja wymagań dla systemów logistycznych i systemów IT
  • Zarządzanie projektem na wszystkich etapach realizacji
  • Planowanie i przeprowadzanie rozruchów i odbiorów
850

tysięcy euro rocznie

Oszczędność na operacyjnych kosztach
eksploatacji na przykładzie projektu magazynu automatycznego

2

lata

Średni czas amortyzacji
na przykładzie optymalizacji logistyki

100%

zaangażowanie

w planowanie i
realizację Państw projektu

Planowanie magazynu i doradztwo logistyczne.

FAQ – pytania i odpowiedzi na temat doradztwa logistycznego i planowania magazynu.

Na planowanie magazynu i planowanie logistyki składa się doradztwo i planowanie nowych magazynów i centrów dystrybucji oraz optymalizacja istniejących magazynów i centrów dystrybucji. Wszystko zaczyna się od zoptymalizowanej pod potrzeby analizy procesów i potencjałów. Oprócz analizy stanu aktualnego uwzględnia się również wymagania spodziewane w przyszłości. Następnym etapem jest planowanie wykonawcze (planowanie precyzyjne), realizacja i zarządzanie projektem.

Ehrhardt + Partner Consulting doradza klientom w indywidualnych kwestiach i problemach i wspiera w aktywny sposób w opracowaniu i wdrożeniu środków rozwiązujących dane kwestie i problemy, np. w zakresie redukcji kosztów logistycznych czy też zwiększenia wydajności komisjonowania. W naszej białej księdze „Cztery kroki do sprawnego komisjonowania“ znajdą Państwo pożyteczne informacje na temat optymalizacji wydajności komisjonowania.

Planowanie logistyki ma na celu opracowanie i wdrożenie indywidualnych i zoptymalizowanych pod potrzeby klienta rozwiązań logistycznych. Spektrum usług sięga począwszy od planowania nowych centrów magazynowych i logistycznych, poprzez optymalizację sieci dystrybucji, aż po opracowanie strategii logistycznych i decyzje o lokalizacjach.

Ehrhardt + Partner Consulting poprzez neutralne i niezależne od producenta doradztwo i planowanie zapewnia, że wszystkie wymagania klienta zostaną uwzględnione i spełnione indywidualnie i niezależnie od interesów producenta. Dzięki temu, że nie ograniczają nas produkty jednego producenta dobieramy dla klienta zawsze najbardziej optymalne rozwiązanie. 

Nasz odpowiedź na to pytanie brzmi: z żadnymi. Ponieważ przeprowadzone przed realizacją projektu planowanie magazynu gwarantuje, że zostały uwzględnione i spełnione wszystkie wymagania klienta. Ehrhardt + Partner Consulting gwarantuje powodzenie projektu i wspiera przedsiębiorstwa w redukcji kosztów, np. poprzez porównania ofert i zoptymalizowane rozwiązania logistyczne. Średnia ROC (Return on Consulting) wynosi 10.

Optymalne planowanie przepływu materiału obejmuje zapis aktualnych procesów i przepływów materiałów i na tej podstawie analizę potencjalnych możliwości poprawy, np. wzrostu przepustowości materiałowej oraz skrócenia czasów operacji. 

Wirtualne planowanie logistyki to planowanie np. nowych centrów dystrybucji z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów planistycznych, np. rzeczywistości wirtualnej. Z ich wykorzystaniem tworzymy realistyczny model nowego magazynu dzięki czemu możemy szybko dokonywać zmian w jego układzie. Model można uzupełnić o funkcje takie jak symulacja.

Zarządzanie łańcuchem dostaw do sterowanie i kontrola nad całym łańcuchem tworzenia wartości w obrębie i poza obrębem przedsiębiorstwa. Sterowanie uwzględnia nie tylko przepływ materiałów, lecz także przepływ informacji i pieniędzy. Ehrhardt + Partner doradza klientom w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w celu kompleksowej poprawy łańcucha tworzenia wartości.

Pod pojęciem wzorowego doradztwa logistycznego rozumiemy postawienie się po stronie klienta jako partner, którego zadaniem jest opracowanie i kompleksowe wdrożenie w porozumieniu z klientem długotrwałych i przyszłościowych rozwiązań logistycznych oraz do zarządzania łańcuchem dostaw.

Jesteśmy Państwa ekspertem konsultingowym dziedzinie logistyki.

Kształtuj aktywnie swoją logistykę.

Zakres naszego doradztwa logistycznego w skrócie.