Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports

Planowanie logistyki 4.0 –
wirtualny spacer po magazynie.

Pokażemy Państwu magazyn i to jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Już na etapie planowania logistyki dzięki zastosowaniu oprogramowania do rzeczywistości wirtualnej mogą Państwo aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu koncepcji Państwa procesów logistycznych. Podczas wirtualnego spaceru integrujemy rzeczywiste dane o przepływie materiałów. Poprzez wczesne rozpoznanie wąskich gardeł można uzyskać oszczędności i uniknąć błędów już na etapie planowania. Wizualizacje 3D zwiększają bezpieczeństwo planistyczne i pozwalają na zapewnienie efektywnego przebiegu procesów. Planowanie logistyki 4.0 od EPG CONSULTING to także czysty zysk: Zaplanuj z nami przewidująco i precyzyjnie swoje procesy logistyczne.

Wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality).

Wizualizacja trójwymiarowa dla większego bezpieczeństwa w planowaniu logistycznym.

Aktywne uczestniczenie klienta – jest to wyjątkowo ważne dla nas podczas planowania i koncepcji kompleksowej logistyki wewnątrzzakładowej. Dlatego dzięki naszym rozwiązaniom wizualizacji oraz emulacji gwarantujemy Ci konkretne korzyści. Korzystanie m.in. z oprogramowania wirtualnej rzeczywistości. Zapoznaj się z wirtualną kontrolą. Dajemy Ci możliwość wglądu w planowanie logistyczne w oparciu o rzeczywiste dane przepływu materiału, aby dokładnie zrozumieć procesy. Razem z Tobą szybko wdrożymy odpowiednie rozwiązania np. do interfejsu magazynu. Decydujący aspekt dla większego bezpieczeństwa planowania i wydajności. Z systemu można korzystać na aplikacjach Oculus Rift, Google Cardboard lub innym sprzęcie komputerowym wykorzystywanym do podobnych celów. Łatwo, konkretnie i z ukierunkowaniem na efekty. Wykorzystaj wizualizacje Virtual Reality także do następujących procesów: Wysyłaj modele pocztą elektroniczną, korzystaj z prezentacji na komputerze PC lub na urządzeniach mobilnych – technicznie możliwy jest nawet wydruk za pomocą drukarki 3D.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji dzięki rzeczywistości wirtualnej.

 • Oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu nakładów planistycznych i czasowych
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa planistycznego poprzez integrację danych o przepływie materiałów
 • Wcześniejszy trening i szkolenie
Uzyskane wyniki planowania magazynu i logistyki.

Planowanie magazynu i logistyki.

Zastosowanie

 • Planowanie nowego magazynu, rozbudowa i modernizacja: Zastosowanie przewidującego planowania wykorzystującego rzeczywistość wirtualną pozwala na rozpoznanie wąskich gardeł i uniknięcie błędów w planowaniu.
 • Optymalizacja istniejących systemów logistycznych: Zastosowanie rzeczywistości wirtualne umożliwia analizę istniejących systemów oraz ustalenie i wykorzystanie potencjałów optymalizacyjnych.
 • Podstawa dla symulacji i emulacji: Model wirtualnej rzeczywistości można wykorzystać w dalszej kolejności do stworzenia symulacji i emulacji pracy magazynu.

Korzyści

 • Zwiększenie bezpieczeństwa planistycznego: Dzięki wirtualnemu środowisku planistycznemu można np. zaplanować lepiej obszary funkcyjne i dopasować do rzeczywistych potrzeb.
 • Zmniejszenie nakładów planistycznych: Planowanie odbywa się w jednym jedynym modelu, dzięki czemu niespójne wersje rysunków należą już do przeszłości.
 • Oprócz wizualizacji możliwa jest również symulacja i emulacja. Pozwala to zagwarantować uzyskanie planowanej pojemności i przepustowości.

Zastosowanie

 • Instrument planistyczny: Planowanie VR można przyjąć za podstawę planistyczną i wykorzystać do dalszych zastosowań - na przykład jako operacyjną wizualizację logistyki magazynowej na stanowisku dyspozytorskim.
 • Wirtualne spacery po magazynie: Planowanie i realizacja wirtualnych spacerów po magazynie np. w celu prezentacji nowym pracownikom lub klientom.
 • Wcześniejszy trening i szkolenie: Wykorzystanie jako środek szkoleniowy dla nowych pracowników lub do szkolenia w zakresie w nowych obszarów magazynu lub np. nowych procedur komisjonowania.
Planowanie logistyki 4.0.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji dzięki rzeczywistości wirtualnej.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach.

Odkryj niewykorzystane możliwości.