Kontakt
Kontakt E+P.

Kontakt z nami.

LFS.analytics
LFS.analyticsLFS.analytics

Big Data staje się Smart Data.
Dowiedz się dziś, co będzie ważne jutro.

Dowiedz się jak wiele potencjału skrywa Twój magazyn. Dzięki LFS.analytics dajemy Ci usługę do odkrywania i analizowania niewykorzystanych możliwości w magazynie. Wykorzystaj dostępne dane — w pełni skorzystaj z istniejących możliwości. Twój biznes jest mocno uzależniony od sezonu? Z danych, które LFS stale produkuje, LFS.analytics udostępnia ukierunkowane prognozy dla przyszłego rozwoju. Możliwości Predictive Analytisics są tak różnorodne i indywidualne, jak same przedsiębiorstwa.

Dzięki naszym rozwiązaniom i usługom pomagamy Ci w osiągnięciu sukcesu w Twoim biznesie.

  • Niższe koszty logistyki dzięki tworzeniu wiarygodnych prognoz 
  • Zwiększone bezpieczeństwo planowania dzięki gromadzeniu informacji w czasie rzeczywistym
  • Własna infrastruktura nie jest konieczna — obsługa za pośrednictwem naszego własnego centrum danych

Analiza koszykowa

  • Cel: Wspólne składowanie artykułów, które często są zamawiane w zestawach.
  • Rezultat: Zredukuj czas przemieszczania wewnątrz przedsiębiorstwa, uniknij bezproduktywnych okresów i zwiększ swoją skuteczność logistyczną. Wykorzystuj wiedzę do projektowania nowych ofert i strategii marketingowych oraz zwiększaj sprzedaż.

Prognoza

  • Cel: Bazując na wcześniejszych danych i dodając do tego aktualne dane i informacje, wspieramy Cię w tworzeniu wzorców, relacji i interakcji.
  • Rezultat: Otrzymujesz wgląd w model popytu i zachowania swoich klientów, możesz skoordynować z nimi swoją logistykę i z góry znasz zapotrzebowanie. Aktywnie działaj zamiast biernie reagować.

Dostępność zasobów

  • Cel: Planowanie przyszłej wydajności logistycznej (np. w zakresie kompletacji zamówień) oraz wymaganych pracowników na podstawie zapotrzebowania. 
  • Rezultat: Jesteś bardziej elastyczny przy zatrudnianiu pracowników, optymalizujesz logistyczne obszary funkcjonalne i zmniejszasz koszty.
LFS.analytics.

Twórz prognozy sukcesu firmy dzięki LFS.analytics.

Korzystaj z wysokiej przewidywalności planowania, optymalizując istniejące procesy. LFS.analytics wskazuje Ci również, jak najlepiej zarządzać obszarem kompletacji za pomocą optymalizacji przestrzeni magazynowej uzależnionej od potrzeb i czasu. Dzięki temu jesteś doskonale przygotowany na szczyt sezonu i możesz optymalnie zaplanować zapotrzebowanie na pracowników. LFS.analytics to kompleksowe uzupełnienie naszej oferty usług i doradztwa. Korzyści: Znamy Twoje procesy i wymagania. Wiemy, czego potrzebujesz do optymalizacji i natychmiast możemy rozpocząć wdrażanie.

4 kroki do zdobycia nowej wiedzy.

1. Gromadzenie danych

Centralnym składnikiem projektu są dostępne dane z przeszłości, na których opiera się analiza. Ponadto możliwe jest włączenie zewnętrznych źródeł danych (np. prognozy sprzedaży lub dane pogodowe).

Korzyści z LFS.analytics: Własną bazę danych dla procesów logistycznych można uzyskać np. z LFS.wms firmy E+P i wykorzystać za pomocą modelu SaaS (Software as a Service).

2. Zrozumienie danych

Odpowiednie dane do rozwiązania problemu są identyfikowane, wstępnie selekcjonowane i przygotowane do użycia w modelu.

Korzyści z LFS.analytics: Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i dużej liczbie wdrożonych projektów IT, zapewniamy kompleksowe logistyczne zrozumienie danych, które jest bezpośrednio dostępne np. w LFS.wms.

3. Rozpoznawanie wzorców

Na podstawie wybranych danych i późniejszego modelowania tworzony jest model danych do rozpoznawania wzorców, udoskonalany i finalizowany przez proces iteracyjny.

Korzyści z LFS.analytics: Rozwiązanie funkcjonuje w naszym własnym centrum danych Ehrhardt + Partner Xtended (EPX). Analizuje ono dane i jako rezultat przekazuje je np. bezpośrednio do LFS.wms. Nie musisz zatem posiadać własnej infrastruktury komputerowej.

4. Prognozowanie i wdrażanie

W oparciu o rozpoznawanie wzorców przeprowadzane jest konkretne wdrażanie LFS.analytics w Twojej firmie. Obejmuje ono stworzenie analizy zależnej od potrzeb i wydarzeń, a także transfer wyników analizy, np. do LFS.wms i wdrażanie tam logik optymalizacyjnych.

Korzyści z LFS.analytics: Wyniki analizy wpływają bezpośrednio na operacyjne działania logistyczne w celu usprawnienia podejmowania decyzji oraz procesów. Mogą być używane jako regularne narzędzie lub do odpowiadania na jednorazowe pytania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH INNOWACYJNYCH ROZWIĄZANIACH.

Odkryj niewykorzystane możliwości.