Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Workforce Management Workforce Management

Dynamiczne zarządzanie harmonogramem pracy personelu według potrzeb dzięki workforce management EPG | WFM.

Zarządzanie harmonogramem pracy personelu w logistyce przy użyciu EPG | WFM: Czy wiedzą Państwo, jakie jest wykorzystanie pracowników w Państwa magazynie? Znają Państwo wszystkie ustalone czasy pracy Państwa pracowników? Czy harmonogram pracy Państwa personelu jest elastyczny? Czy są Państwo pewni, że dostępne zasoby wykorzystują Państwo zawsze w optymalny sposób? WFM odpowie Państwu na te wszystkie pytania.

WFM przejmuje monitorowanie wolumenu zamówień oraz zasobów personelu – transparentnie, przejrzyście i zawsze na bieżąco. WFM modeluje całe zamówienie i dzieli jest na poszczególne kroki procesu, takie jak na przykład komisjonowanie, pakowanie i wysyłkę. Ponadto dzięki opcji kastomizacji LFS.wfm można bez większego trudu dopasować do indywidualnych wymagań procesu i tworzyć w oparciu o wymagania dla personelu i przedsiębiorstwa harmonogramy czasu pracy personelu w postaci grafików.

Demo na żywo

Zmniejszenie kosztów osobowych

Zestawienie zalet EPG | WFM.

 • Workforce management
 • Dynamiczne zarządzanie harmonogramem pracy personelu
 • Ciągły przepływ informacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • Podgląd wykorzystania zasobów
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym przebiegów procesów i zadań
 • Rozpoznawanie niewykorzystanych potencjałów w magazynie
 • Wczesne rozpoznawanie wąskich gardeł
 • Terminowa realizacja zamówień
 • Szczegółowe raporty i analizy

Ukierunkowany na potrzeby workforce management w Państwa magazynie.

Zarządzane harmonogramem czasu pracy personelu według potrzeb

 • Tworzenie harmonogramów długoterminowych i dyspozycji dziennych
 • Obliczanie zasobów w stosunku do wolumenu zamówień
 • Monitorowanie na poziomie procesów, obszarów roboczych i zadań
 • Automatyczne rozpoznawanie obszaru roboczego pracownika w oparciu o dane logowania

Automatyczne określanie procesu z monitorowaniem w czasie rzeczywistym

 • Monitorowanie postępów pracy w stosunku do zadanego czasu
 • Automatyczne rozpoznawanie wąskich gardeł i elastyczna optymalizacja wykorzystania personelu
 • Zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym z użyciem urządzeń mobilnych
 • Wsparcie poprzez wizualizację na panelach menedżerskich

Podstawa decyzyjna w optymalnym zarządzaniu harmonogramem

 • Optymalizacja harmonogramu pracy personelu odbywa się w oparciu o informacje o zasobach ludzkich oraz informacje operacyjne o różnym stopniu szczegółowości
 • Różnicowanie poziomów kwalifikacji personelu
 • Przestrzeganie ustawowych i umownych regulacji
 • Wczesne rozpoznanie i uwzględnienie szczytów zamówień

Wyniki mówią same za siebie.

Zyskuj dzięki precyzyjnemu planowaniu wszystkich kroków procesu, w 100% wiernemu podglądowi czasu trwania procesu oraz znajomości aktualnego statusu każdego pojedynczego zamówienia. Dzięki temu wykorzystasz w pełni swoje zasoby personelu. Potencjalne sytuacje krytyczne rozpoznasz i zapobiegniesz im zanim jeszcze wystąpią. Widok graficzny danych zapewnia w każdej chwili podgląd aktualnego wykorzystania zasobów. To wszystko pozwoli Ci zwiększyć sprawność obsługi dostaw.

Odkryj potencjały optymalizacji.

WFM prezentuje aktualne wykorzystanie zasobów personelu. Na jego podstawie można w łatwy sposób dokonać obliczeń na przyszłość. Zapewnij sobie bezpieczeństwo planowania: Zidentyfikuj niewykorzystane potencjały w magazynie i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów personelu. Zyskaj w ten sposób przewagę nad konkurencją.

interfererImageRecord.title

Jak działa EPG | WFM.

W celu optymalnego określenia potrzebnych zasobów czas przetwarzania uwzględnia się w obliczeniach z podziałem na pojedyncze kroki procesu. W oparciu o zapisane grafiki zmian oraz aktualne dane zalogowanych pracowników funkcja ustala ilość dostępnych pracowników i wizualizuje w dynamiczny sposób wszystkie dostępne zasoby. WFM działa jeszcze dynamiczniej, jeżeli zna prognozy zleceń na kolejny dzień. Dzięki temu możliwe jest planowanie zasobów według potrzeb, które zwiększa jednocześnie zadowolenie pracowników.

Potencjały optymalizacji dzięki EPG | WFM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ROZWIĄZANIACH.

Workforce management EPG | WFM.