Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports

Moduły LFS Moduły LFS

EPG ONE™ Warehouse management software (LFS) – kompleksowe rozwiązanie dla Twojego indywidualnego zakresu zadań.

LFS oddaje do Twojej dyspozycji wersję bazową jako skonfigurowany wcześniej pakiet startowy. Taki pakiet bazowy, działając jako bezpośrednio gotowe do wdrożenia rozwiązanie do magazynowania, funkcjonujące w ramach firmy i poza nią, spełnia wszystkie podstawowe potrzeby aktywnego zarządzania gospodarką magazynową wraz z szeregiem jednolitych logistycznych wymagań podstawowych. Wszystkie dodatkowe moduły zostały już zainstalowane i w razie potrzeby mogą zostać w każdej chwili aktywowane. Dzięki zastosowaniu modułów startowych system zarządzania stanem magazynowym przynosi duże ekonomiczne korzyści także w małych magazynach.  Dzięki wysokiemu stopniowi parametryzacji system LFS można bardzo łatwo dopasować do indywidualnych sposobów w jakie realizowane będą przebiegi procesów u klienta w przyszłości. LFS rozwija się wraz z Twoimi wymaganiami i potrzebami.

Zarówno w handlu i produkcji jak również w usługach logistycznych: Niemalże w każdej branży liczy się efektywna logistyka magazynowa, będąc decydującym czynnikiem sukcesu. Proces łańcucha dostaw w systemie JIS (Just in Sequence) musi być perfekcyjnie zorganizowany i funkcjonować bezproblemowo. LFS stanowi w takim przypadku centralny moduł Twojego łańcucha dystrybucji. Efektywny system zapewnia optymalizację przebiegów procesów, maksymalną przejrzystość i efektywność działania magazynu, a tym samym także całego procesu łańcucha dostaw. W rezultacie obniżenie kosztów logistyki staje się wyraźnie odczuwalne.

Przegląd modułów LFS.

Konserwacja i pielęgnacja magazynów i miejsc składowania

 • Dynamiczno-chaotyczna alokacja miejsca przy uwzględnieniu kryteriów A, B, C
 • Przekrój poprzeczny alokacji przestrzeni magazynowych
 • Kontrolowane przepełnienie w przypadku rozległych przestrzeni magazynowych
 • Uwzględnienie technicznych standardów magazynowania specyficznego dla potrzeb klienta, jak np. strefy temperatur
 • Alokacja stałego miejsca (automatyczna i ręczna)
 • Zwykłe magazynowanie
 • Alokacja miejsca przez załogę
 • Dynamiczny podział placu
 • Segmentowanie placu
 • Magazyn bez alokacji miejsca
 • Magazyn blokowy
 • Kanały przepływowe

Magazynowanie

 • Porcjowanie, przepakowywanie
 • Cross Docking
 • Kontrola jakości
 • Znakowanie produktów
 • Przejmowanie danych z systemu przyjmowania towaru lub PPS/BDE od klienta
 • Zarządzanie partiami, śledzenie partii, zarządzanie numerami seryjnymi, MHD, FIFO
 • Dokumenty potwierdzające kod kreskowy
 • Zarządzanie slotem
 • Dwustopniowa alokacja miejsca
 • Wykorzystanie narzędzi technicznych, np. Pick by Voice, mobilne wprowadzanie danych, transport aktywny
 • Zarządzanie wieloma modułami zasobów na jednym składowisku lub na jednostce ładunkowej
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

Zarządzanie zapasami, oraz oprogramowaniem „Palettenkonto”

 • Podział wszystkich zasobów na:
  • zablokowane zasoby,
  • zarezerwowane zasoby,
  • swobodnie dostępne zasoby.
 • Zróżnicowanie na zasoby własne i zasoby konsygnacyjne
 • Rozdzielenie na zasoby oclone i nieoclone
 • Planowana rezerwacja poszczególnych modułów zasobów dla określonych zleceń lub klientów
 • Wyświetlanie zarezerwowanych ilości według zleceń, odbiorców itd.
 • Zróżnicowane wydawanie zasobów według serii, nr. WE, MHD, zleceń …
 • Rodzaje artykułów
 • Zagrożenia podczas manipulowania towarem

Outsourcing/komisjonowanie

 • Outsourcing kompletnych pakietów roboczych bazujący na podstawie listów przewozowych, zamówień klientów, zleceń produkcyjnych lub zamówień ze sklepu internetowego
 • Możliwe przyporządkowanie outsourcingu zgodnie z miejscem powstawania kosztów, zamówieniami klientów/zleceniami produkcyjnymi, nośnikami kosztów, numerami projektów itp.
 • Jednostopniowe/dwustopniowe komisjonowanie
 • Zasada pick and pack
 • Multi-order-picking, edytowanie optymalizujące przebiegi
Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Supply Chain Execution System LFS

Inne moduły LFS.

Dialog miejsca do pakowania

 • Ewidencja/skanowanie numerów seryjnych
 • Przygotowywanie treści na opakowania
 • Pakowanie towaru w opakowania wysyłkowe, sporządzanie i drukowanie etykiet adresowych z kodem kreskowym np. dla firm kurierskich UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, Poczty oraz sporządzanie etykiet linii trasowania NVE lub IDS
 • Pakowanie dwuetapowe
 • Gromadzenie danych dla wszystkich produktów w jednym pakiecie z nr. seryjnym, datą minimalnej trwałości (MHD)/datą ważności itd. w celu elektronicznego przekazania do odbiorcy, korespondując z numerem i śledzeniem przesyłki
 • Wydruk list dostawy dla każdej firmy kurierskiej, przygotowanie danych o przesyłkach dla właściwej firmy kurierskiej
 • Skonsolidowane zarządzanie miejscem, kontrola przed i po komisjonowaniu

Wysyłka

 • Routing dla Poczty, DPD, UPS, GLS itd.
 • Skanowanie przeładunku
 • Załadunek/rozładunek i transport wewnętrzny przygotowanych jednostek wysyłkowych
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
 • Obliczanie przestrzeni ładunkowej
 • Obliczanie kosztów ładunku
 • Zintegrowany system wysyłkowy
 • Śledzenie przesyłki

Zarządzanie stacją transportową

Inwentaryzacja

 • Inwentaryzacja próbna za pomocą odrębnego modułu
 • Inwent. przejście zer
 • Nieustanna inwentaryzacja, inwentaryzacja terminowa
 • Interfejs do handlowego likwidowania różnic inwentaryzacyjnych
 • Lista zróżnicowanych inwentaryzacji
 • Analiza inwentaryzacji

Sterowanie różnymi technikami magazynowymi, np.:

 • Automatyczny magazyn wysokoregałowy
 • Dźwig okrężny i systemy shuttle
 • Bezzałogowe systemy transportowe (TFS)
 • Radiowe systemy online do sterowania wózkami widłowymi i komisjonerami
 • Wagi elektroniczne
 • RFID
 • Pick-by-Voice
 • Pick-to-Belt
 • Pick-by-Light
 • Połączenie liczników przerabianego materiału z automatycznym sterowaniem zasobami magazynowymi
Łatwe i efektywne zarządzanie magazynem.

Skontaktuj się z nami.

LFS do inteligentnego zarządzania magazynami za pomocą sieci. Indywidualnie dopasowany do potrzeb różnych branż. Projektowany z myślą o potrzebach naszych klientów.

Ogromne doświadczenie

Inne moduły LFS - część 2.

System Kontroli Transportu

 • Wyznaczanie ścieżki dla każdego środka transportu, unikanie pustych przebiegów
 • Kontrola transportów oczekujących pod względem priorytetu, w tym wymogów czasowych
 • Rejestracja czasu przestoju w punktach przekazywania i lokalizacjach buforowych w celu poprawy wyliczania czasu transportu
 • Automatyczne przekazywanie zoptymalizowanych zleceń transportu operatorom wózków widłowych
 • Obsługa złożonych środków transportu, np. wózków widłowych z chwytakami, potrójnych wózków widłowych

Dane statystyczne / KPI

 • Dostępność wszechstronnych funkcji statystycznych 
 • Poziom wykorzystania magazynu
 • Ilości i czas pobierania z magazynu
 • Dane statystyczne dotyczące wyników
 • Dane statystyczne dotyczące zamówień 
 • Monitorowanie zamówień, przyjęć towaru i transportu 
 • Czas trwania cyklu dla każdego zamówienia
 • Wskaźniki obrotu dla poszczególnych pozycji i analiza dostępności
 • Częstotliwość występowania poszczególnych pozycji w danej lokalizacji
 • Indywidualne zapytania z wewnętrznej lub centralnej hurtowni danych

Graficzny interfejs użytkownika

 • Wyświetlanie cyfrowych obrazów produktów w związku z zapytaniami lub pobraniami zapasów
 • Interfejs obsługiwany przez przeglądarkę internetową
 • Dostęp do wszystkich funkcji przez internet 
 • Graficzna prezentacja danych statystycznych
 • Graficzne zarządzanie magazynem 
 • Obsługa dotykowych terminali radiowych

Kit-building

 • Obsługuje tworzenie prezentacji
 • Obsługuje kit-building
 • Administrowanie rachunkiem materiałów (BOM)

Zapewnienie jakości

 • Obsługa swobodnie definiowanych statusów jakościowych
 • Generowanie i przetwarzanie zleceń w zakresie zapewnienia jakości
 • Historia zmian statusów jakościowych (użytkownik, data...)
 • Definiowanie pracowników ds. zapewnienia jakości poprzez prawa do autoryzacji

Inne funkcje

 • Monitorowanie poziomu uzupełnień wraz z automatycznym uzupełnianiem 
 • Kontrola parametrów, np. dotyczących uzupełniania pozycji magazynowych w poszczególnych lokalizacjach, druk etykiet
 • Dane statystyczne o częstotliwości dostępu, przeglądy zajętości magazynu, wykazy zapasów, analiza A-B-C
 • Różne koncepcje organizacji i realizacji działań awaryjnych
 • Etykiety z kodami paskowymi do przetwarzania maszynowego lub identyfikacji produktów
 • Rozliczanie usług logistycznych
 • Wysyłanie e-maili lub SMSów w momencie wystąpienia określonych zdarzeń lub celem powiadomienia o dostawie
 • Powiadamianie o dostawach drogą elektroniczną dla każdego opakowania/palety
 • Wizualizacja procesów magazynowych w 3D

Zintegrowane techniki pobierania.

Komisjonowanie papierowe

 • Wykonywanie papierowego komisjonowania lub papierowego komisjonowania w uzupełnieniu do innych technik komisjonowania
 • Listy komisjonowania dla poszczególnych magazynów lub listy komisjonowania zbiorczego dla wielu zleceń kilku magazynów
 • Drukowanie i zastosowanie dokumentów z kodami kreskowymi
 • Listy pobrania optymalizujące przebiegi
 • Obliczenie wstępne (Zasada pick and pack)
 • Multi Order Picking (kompletowanie kilku zamówień równocześnie)
 • Komisjonowanie wieloetapowe

Radiowe przesyłanie danych

 • Zalety w porównaniu do papierowego komisjonowania: wysoki stopień zabezpieczenia danych, zminimalizowanie ryzyka błędów komisjonowania oraz wyraźna poprawa wydajności w zakresie kadrowym
 • Bezpośrednie sterowanie online dostawą
 • Stały wgląd online w etapy realizacji zlecenia oraz właściwy znacznik czasu
 • Audytowalność i przejrzysta kontrola jakości
 • Przegląd i historia wykorzystania pracowników
 • Interfejsy znakowe i/lub graficzne

Pick-by-Voice

 • Wzrost szybkości komisjonowania aż do 50% przy jednocześnie większym bezpieczeństwie komisjonowania
 • Wolne ręce komisjonerów, brak konieczności kontaktu wzrokowego z wyświetlaczem
 • Bezpośrednie sterowanie online dostawą
 • Korzystanie z urządzenia transportu zbiorowego lub MDE (mobilne wprowadzanie danych) dot. załadunku, rozładunku lub przegrupowania
 • Łatwe i szybkie przyswajanie dzięki komunikacji niezależnej od dialektu

RFID

 • Wykorzystywany do identyfikacji produktów (numery partii, nr. seryjne i EAN) oraz do identyfikacji nośników ładunku (paleta lub NVE)
 • Połączenie komisjonowania drogą radiową z Multi Order Picking (kompletowanie kilku zamówień równocześnie)
 • Połączenie wielokrotnego odczytu drogą radiową jak np. w branży farmaceutycznej, elektroniki użytkowej, produktów elektronicznych, włókienniczej oraz zarządzania dokumentami

Pick-by-Light

 • Pomocnicza możliwość do szybkiego i niezwykle bezpiecznego komisjonowania dzięki zastosowaniu optycznych sygnałów świetlnych
 • Zminimalizowanie błędów podczas komisjonowania
 • Krótka droga komisjonowania dzięki połączeniu typowego systemu przenośnika z techniką Pick by Light

Pick-to-Belt

 • Skracająca czas edycja wielu równoległych zleceń
 • Krótka droga dzięki równoległemu i obejmującemu zlecenia komisjonowaniu
 • Automatyczne sortowanie komisjonowanych towarów dzięki podłączonemu sortownikowi według poszczególnych zleceń lub odbiorców