Państwa ustawienia plików cookie dla tej strony

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są ważne dla poprawnego działania tej strony internetowej. Pliki cookie zapewniają, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza, ponadto służą one również do pozyskiwania danych statystycznych w celu optymalizacji funkcjonalności strony. Prosimy o kliknięcie na „Zaakceptuj i kontynuuj“, aby zaakceptować pliki cookie i przejść bezpośrednio do witryny. Lub o kliknięcie na „Polityka prywatności”, aby przejść do opisu wykorzystania plików cookie oraz usług analizy strony.

Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Zarządzaj dostępnością zasobów ludzkich z LFS.wfm.

Wczesne planowanie dostępności zasobów oraz optymalne zarządzanie nimi to jedno z najważniejszych wyzwań dla dzisiejszych logistyków. LFS.wfm (Workforce Management) firmy Ehrhardt + Partner Group (EPG) to autonomiczne rozwiązanie do zarządzania harmonogramem pracy personelu oraz zasobami. Rozwiązanie to pozwala w zautomatyzowany sposób zaplanować ilość potrzebnego personelu w oparciu o konkretny wolumen zamówień. LFS.wfm potrafi wykonać samodzielnie obliczenia potrzebnej ilości pracowników w relacji do aktualnej ilości zamówień. Pozwala to zwiększyć logistykom sprawność obsługi dostaw oraz poziom bezpieczeństwa planowania.

Nowe rozwiązanie Workforce Management od firmy Ehrhardt + Partner Group.

Wiedza na temat tego, czy zasoby personelu w magazynie są wykorzystane w optymalny sposób, to jedna z najcenniejszych informacji dla logistyków, która może mieć decydujące znaczenie w zapewnieniu przewagi nad konkurencją. LFS.wfm od firmy EPG gwarantuje zwiększenie transparentności w tym obszarze. W oparciu o aktualny wolumen zamówień, zapisane plany zmian oraz kwalifikacje dostępnych pracowników system w dynamiczny sposób wizualizuje w czasie rzeczywistym wszystkie dostępne zasoby - na poziomie procesowym, obszarów roboczych i zadań. Zarządzanie zadaniami odbywa się przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentacja informacji jest wspomagana poprzez wizualizację na panelu menedżerskim. Rozwiązanie firmy EPG potrafi zwizualizować zarówno harmonogramy długoterminowe jak i dyspozycje dzienne. Oprócz tego LFS.wfm ustala automatycznie wymagane dla danego zamówienia kroki procesu takie jak komisjonowanie, pakowanie i wysyłka oraz potrzebną na to ilość czasu. Niesie to ze sobą szereg zalet: pozwala na wczesne wykrycie i zapobieżenie sytuacjom krytycznym i wąskim gardłom, na zwiększenie sprawności obsługi dostaw oraz na efektywny podział zasobów ludzkich. Szczególnie interesująca funkcja dla osób układających grafiki pracy: Do systemu można w elastyczny sposób dodawać nowych pracowników oraz parametry ich kwalifikacji.

 

Elastyczne zarządzanie szczytami zamówień

LFS.wfm pozwala na optymalizację harmonogramu pracy personelu poprzez dostęp do informacji o zasobach ludzkich oraz informacji operacyjnych o różnym stopniu szczegółowości. Dzięki tym danym logistycy są w stanie sporządzać znacznie szybciej grafiki pracy personelu oraz pracy zmianowej i reagować w elastyczny sposób na zmiany operacyjne takie jak na przykład szczyty zamówień. Każdy z pracowników otrzymuje zadania odpowiadające dokładnie jego kwalifikacjom, ponieważ dane kwalifikacji personelu są zapisane w LFS.wfm. Na podstawie danych logowania pracownika system automatycznie rozpoznaje właściwy obszar roboczy. Uwzględnia również uregulowane zarówno ustawowo jak i umownie czasy pracy oraz pozostałe wymagania. Pozwala także zapobiec czasom bezczynności i przeciążeniu pracowników, dzięki czemu układający grafiki mogą zadysponować swój personel w efektywny kosztowo i czasowo sposób zwiększając jednocześnie zadowolenie wszystkich pracowników.

 

Zarządzaniem zasobami z użyciem AI

Firma Ehrhardt + Partner Group łączy swoje rozwiązanie Workforcemanagement LFS.wfm ze swoim inteligentnym serwisem LFS.analytics. Dzięki temu możliwe jest między innymi wyprzedzające planowanie wykorzystania zasobów ludzkich w oparciu o dane historyczne i doświadczenia. Wspólnie ze swoim partnerem technologicznym IBM firma EPG pracuje ponadto na wdrożeniem sztucznej inteligencji (AI). Dzięki temu w przyszłości w procesie planowania będzie można na bieżąco uwzględniać również czynniki zewnętrzne takie jak pogoda czy istotne wiadomości lub zdarzenia.

Pobieranie