Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

EPG | SUBURBAN: centralne planowanie i sterowanie środkami transportu w magazynie.

EPG | SUBURBAN to nowe rozwiązanie od EPG (Ehrhardt + Partner Group), które pozwala na centralną orkiestrację różnych środków transportu – niezależnie od tego czy są to autonomiczne pojazdy transportowe (FTF), wózki transportowe czy technika transportu – odpowiednio do danego wolumenu zamówień. Dzięki temu narzędziu proces planowania przebiega z uwzględnieniem zamówień oraz infrastruktury magazynu, w tym wszystkich obszarów magazynu, ograniczeń i dróg transportu. Dla kierowników magazynów przekłada się to na łatwość w planowaniu obsługi zamówień oraz zapewnia większą przejrzystość przebiegu procesów w magazynie. Wszystkie zasoby są koordynowane w taki sposób, by uniknąć kosztownych czasów oczekiwania i przestojów. EPG | SUBURBAN stanowi uzupełnienie systemu EPG do realizacji łańcucha dostaw (SES) o kolejne rozwiązanie do całościowego zarządzania logistyką.

EPG rozszerza swój pakiet oprogramowania.

EPG | SUBURBAN umożliwia kompleksowe sterowanie wieloma zasobami w magazynie. Ponieważ w wielu magazynach równoległe wykorzystanie wielu zasobów jest już standardem. Autonomiczne pojazdy transportowe, wózki transportowe i technika transportu muszą pracować w skoordynowany sposób, aby realizacja zamówień przebiegała sprawnie i bez opóźnień. Jeżeli przykładowo środki transportu muszą czekać na towary, które nie są gotowe do odbioru skutkuje to stratą czasu i zupełnie niepotrzebnymi kosztami. Dotychczas nie było systemu, który potrafiłby przejąć sterowanie nad wszystkimi środkami transportu w magazynie. EPG | SUBURBAN od firmy EPG to rozwiązanie, które pozwala na niezależną od producenta orkiestrację procesów transportu w magazynie i które potrafi w precyzyjny sposób sprostać stawianym wymaganiom.

Kompleksowy system planowania analizuje aktualne zamówienia oraz dostępne zasoby. I nie ma tu znaczenia, jakie urządzenia są wykorzystywane w magazynie: To rozwiązanie potrafi koordynować i sterować autonomicznymi pojazdami transportowymi, wózkami transportowymi i statyczną techniką transportu w podobny sposób jak systemy planowania tras. W porównaniu na przykład do systemu sterowania wózkami transportowymi, który odpowiada wyłącznie na koordynację pracy wózków transportowych, EPG | SUBURBAN zapewnia kontrolę nad wszystkimi środkami transportu i to niezależnie od systemu. System zapewnia niezawodną równoległą pracę wielu zasobów z uwzględnieniem wymaganych punktów przekazywania towarów, na przykład do techniki transportu. Zapobiega wypadkom. Pozwala zwiększyć również efektywność realizacji zamówień, dzięki uwzględnieniu w planowaniu wszystkich warunków w magazynie. Dzięki temu kierownicy magazynów mają pod stałą kontrolą wszystkie procesy i w razie potrzeby mogą natychmiast zareagować.

 

Podstawą jest cyfrowa mapa magazynu

Podstawę dla niezawodnego sterowania środkami transportu za pomocą EPG | SUBURBAN stanowi mapa magazynu, która jest cyfrowym odwzorowaniem magazynu. Odwzorowana 1:1 i zdigitalizowana za pomocą innowacyjnego systemu pomiarowego 3D infrastruktura ma postać mapy w formacie Open Street Map. Mapa zawiera wszelkie potrzebne informacje na temat dostępnych tras transportu, techniki magazynowej czy też występujących ograniczeń. EPG | suburban uwzględnia te informacje w nadrzędnym planowaniu. Dzięki temu możliwa jest efektywna koordynacja wykorzystania tras i przebiegu transportu w magazynie.

W przyszłości będzie również możliwe zastosowanie EPG | SUBURBAN poza magazynem do koordynacji środków transportu w całym łańcuchu dostaw aż do klienta.

Pobieranie