Kontakt
Kontakt EPG.

Kontakt z nami.

Przesyłając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych z niniejszego formularza. Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zgadzam się z Polityką prywatności.

Gartner Reports

LTG: Woda z Francji.

W ramach magazynowania i dystrybuowania rozprowadzanych na płaszczyźnie krajowej napojów marki Evian i Volvic firma Danone Waters Deutschland stawia bardzo wysokie wymagania wybranemu usługodawcy logistycznemu, firmie LTG z Landau. W celu sprostania tym wymogom i zoptymalizowania procesów magazynowych usługodawca logistyczny zdecydował się na system zarządzania magazynem LFS, oferowany przez firmę Ehrhardt + Partner z Boppard. Dzięki temu systemowi LTG gwarantuje kompletne śledzenie produktu i partii oraz tworzy przesłanki do znacznego wzrostu wydajności w sezonowym handlu napojami.

LTG stores it using LFS 400.

Oferująca usługi logistyczne firma LTG zatrudnia 380 pracowników i dysponuje siedzibą w Hockenheim oraz filiami w Garching, Pasawie i Ratyzbonie. Do jej klientów należy między innymi John Deere i Paulaner. Dopiero przed pięcioma laty firma Landauer Transportgesellschaft rozpoczęła tworzenie obszaru działalności w zakresie logistyki napojami. Firma LTG jest odpowiedzialna za wyłączne magazynowanie oraz częściowo także za dostarczanie na teren całych Niemiec wody Evian i Volvic z koncernu Danone Waters Deutschland (DWD). „W siedzibę w Hockenheim zainwestowaliśmy około trzech milionów euro, aby tym samym sprostać wysokim wymogom stawianym przez Danone Waters Deutschland. Natomiast aby spełnić standardy klienta i wymogi rozporządzenia UE 178/2002 zdecydowaliśmy się na wdrożenie wydajnego systemu zarządzania magazynem” - wyjaśnia Reiner Landsgesell, kierownik ds. logistyki napojami w LTG w Hockenheim. Lokalizacja ta dysponuje trzema kompleksami magazynowymi o powierzchni wewnętrznej rzędu ok. 36 000 m² i powierzchni zewnętrznej rzędu 10 000 m². W halach można pomieścić do 30 000 palet w magazynie blokowym. LTG zajmuje się w Hockenheim wyłącznie magazynowaniem i przeładowywaniem palet pełnych. Dostawa obydwu francuskich marek napojów różni się przy tym znacznie między sobą - marka Evian jest dostarczana na obszar magazynowania w całości za pomocą pociągu towarowego, przy wykorzystaniu własnej bocznicy, marka Volvic jest natomiast w przeważającej mierze transportowana z Francji przy wykorzystaniu transportu drogowego. Evian i Volvic są na terenie całych Niemiec dostarczane za pomocą firmy LTG i jej partnerskich spedytorów, tylko niewielka część towaru jest odbierana przez spedytorów klientów w siedzibie firmy LTG w Hockenheim. Zarządzenie opakowaniami zwrotnymi i związany z tym zwrot skrzynek kaucyjnych i sprasowanych butelek PET do miejsc produkcji we Francji realizuje również firma LTG.

 

Wybór oferenta i wdrażanie projektu

Dla usługodawcy logistycznego LTG ważne było znalezienie wydajnego systemu zarządzania magazynem, który spełnia wszystkie wymienione wymagania. Po intensywnych rozmowach z wieloma oferentami firma LTG zdecydowała się na wybór eksperta ds. magazynowych z Boppard - czyli firmy Ehrhardt + Partner (E+P), która wraz z systemem zarządzania magazynem LFS oferuje standardowe oprogramowanie dla Linuxa. Między powierzeniem zlecenia w sierpniu 2005 roku a uruchomieniem systemu w styczniu 2006 roku firma E+P miała jednak bardzo mało czasu na realizację projektu. Koncern Danone Waters Deutschland dysponował przy tym początkowo własnym centrum dystrybucji. Jednakże od stycznia następowało sukcesywne zamykanie magazynu, tak że odpowiednio szybko wzrosło znaczenie procesów magazynowych w Hockenheim. Od końca marca 2006 roku marka Evian jest w Niemczech wyłącznie dystrybuowana z magazynu w Hockenheim. W przypadku marki Volvic odbywa się to jeszcze tylko częściowo. LTG wprowadza system zarządzania magazynem na bazie Linuxa. „Szczególna wartość systemu LFS dla Linuxa polega na rozwoju pojedynczego kodowania. Oznacza to, że w Linuxie stosowany jest ten sam kod oprogramowania, który został rozwinięty dla systemu IBM i/OS (dawniej AS/400)” - wyjaśnia Marco Erhardt, zarządzający wspólnik E+P. Obydwa systemy dysponują dokładnie tymi samymi funkcjami oprogramowania dla systemu zarządzania magazynem. Również pod względem obsługi nie ma żadnych różnic. Standardowa baza danych mySQL zapewnia poprzez zawarte możliwości replikacji niezbędne bezpieczeństwo danych. W celu połączenia z nadrzędnym systemem ERP z J.D. Edwards niezbędne było stworzenie interfejsu EDIFACT, który został wdrożony przez córkę-spółkę E+P, firmę LogSolution. W fazie integracji systemu LFS koncern Danone France dokonał w zakresie systemu ERP zmiany z J.D.Edwards na SAP. Stanowiło to dla LogSolution kolejne wyzwanie, gdyż niezbędne stało się stworzenie transparentnego interfejsu dla obydwu systemów. Jednakże również to zostało przez specjalistów od oprogramowania zrealizowane z sukcesem” - podkreśla Reiner Landsgesell. W celu zagwarantowania optymalnego startu projektu pracownicy LTG zostali poprzez szkolenia w córce-spółce E+P, firmie IAW (Instytut Stosowanej Techniki Magazynowej) przygotowani do pracy z nowym systemem zarządzania magazynem.

 

Zoptymalizowane procesy magazynowe

Przeciętna przepustowość magazynu wynosi około 1400 palet dziennie, w sezonie wartość ta wzrasta nawet do 2000 palet dziennie. Oznacza to, że 30 pracowników LTG dokonuje w magazynie około 80 zleceń dziennie, które są kompletowane zgodnie z zasadą FIFO i przy uwzględnieniu dat przydatności (BBD). Przy dostawie towaru dany towar jest rejestrowany za pomocą systemu LFS - pracownik skanuje etykietę producenta i wczytuje wszystkie istotne dane bezpośrednio do systemu zarządzania magazynem. System LFS przesyła informacje o produkcie - np.: partię i datę przydatności - wewnątrz zakładu i zapewnia w ten sposób kompleksową identyfikowalność zwrotną od producenta do handlowca. Szczególną cechę projektu dla LTG stanowi tzw. subcontracting. Pod pojęciem tym rozumie się przepakowywanie towarów z przykładowo europalety na środek ładunkowy innej wielkości. I tak na przykład towary dla sieci spożywczej PLUS są przez pracowników LTG przepakowywane na palety chep. LFS zapewnia przy tym kompleksową identyfikowalność produktu i partii - podczas subcontractingu pracownik generuje z LFS nową etykietę z SNJW (Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej). Zawarte na etykiecie informacje o partii i produkcie odpowiadają informacjom z palety pierwotnej. Proces jest dokumentowany w LFS i można go w każdej chwili prześledzić.

 

Przegląd wyników

Wskutek wdrożenia systemu zarządzania magazynem LFS 400 firma LTG, oferent usług logistycznych, osiągnęła następujące wyniki:

  • Za pomocą LFS 400 firma LTF dysponuje systemem zarządzania magazynem, który w niezawodny sposób pracuje na wybranym przez firmę LTG systemie operacyjnym Linux.          
  • Zastosowanie systemu zarządzania magazynem bazującego na Linuxie zoptymalizowało procesy i operacje magazynowe. LTG w niezawodny sposób implementuje wszystkie wymogi klienta Danone Waters Deutschland.                       
  • Przedsiębiorstwo z Landau zapewnia w chwili obecnej kompleksowe śledzenie produktu i partii, łącznie z dokumentowaniem subcontractingu, oraz spełnia w pełnym zakresie wytyczne zawarte w rozporządzeniu UE 178/2002.                   
  • Dzięki LFS 400 udało się bezproblemowo zwiększyć wydajność z 50 na ponad 80 zleceń w trakcie sezonu.