Wij gebruiken cookies, om u een optimale service te kunnen bieden. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Bescherming persoonsgegevens Toestemmen en doorgaan ×
Contact
Contact met EPG.

Neem contact met ons.

Door uw gegevens te verzenden, stemt u ermee in dat uw gegevens uit dit formulier worden verwerkt. Het doel is de beantwoording van uw vraag. Ik ga akkoord met de privacybepalingen.

Predictive maintenance met de
Ehrhardt + Partner Group.

Uitvallen en storingen van de geautomatiseerde magazijntechniek leiden tot dure stilstandtijden of vertragingen, die niet zelden een leveringsstop bij klantorders of imagoschade tot gevolg hebben. Om ervoor te zorgen dat veranderingen en opvallende zaken in de automatiseringstechniek al vroeg worden opgemerkt en onderhoudswerkzaamheden vooruitziend kunnen worden gepland, heeft de Ehrhardt + Partner Group (EPG) met predictive maintenance een nieuwe slimme service ontwikkeld. Als technische basis verhoogt deze vroegtijdige detectie van storingen de beschikbaarheid van de magazijntechniek – een concurrentievoordeel in de felbevochten logistieke markt. 

Storingen in de geautomatiseerde magazijntechniek vroegtijdig detecteren.

Predictive maintenance staat voor vooruitziend onderhoud op basis van uitgebreide big data analyses en talrijke algoritmes: onderling verbonden sensoren bewaken permanent diverse machine- en meetgegevens (o.a. de temperatuur, elektrische weerstand of trillingen) en verzamelen procesgegevens die het gedrag van de machines beïnvloeden. De beschikbare gegevens uit het verleden worden zodanig gemodelleerd, dat ze een gefundeerde basis vormen voor concrete analyses en beoordelingen van de actuele gegevens. Met predictive maintenance kan de waarschijnlijkheid van een storing worden bepaald, om proactief een onderhoud van de installatie te laten uitvoeren, voordat deze daadwerkelijk uitvalt.

 

Oorzaken van storingen grondig onderzoeken

De speciaal op de logistieke branche afgestemde predictive maintenance oplossing van EPG gaat zelfs nog een stap verder: wanneer logistici het magazijnbeheersysteem LFS.wms gebruiken, kunnen zij controleren of opvallende sensorwaarden correleren met de ordergegevens uit LFS.wms. Zo kunnen bijvoorbeeld conclusies worden getrokken met betrekking tot de oorzaak van verhoogde temperaturen. Hangt de stijging samen met een sterke belasting van de installatie of is er sprake van een technisch mankement dat een acute behoefte aan onderhoud impliceert? Op dergelijke vragen geeft de smart service van EPG concrete antwoorden.

 

Predictive maintenance als kostenbesparende probleemoplosser

De toepassingsgebieden van predictive maintenance zijn talrijk. Met name in investeringsintensieve domeinen met een hoge graad aan automatisering rendeert de aanschaf al na korte tijd. Hiertoe behoren bijvoorbeeld shuttlevoertuigen, liften of stellingbedieningsapparatuur in geautomatiseerde bakken- en hoge magazijnen, transportwagens en de transporttechniek.

Download