Contact
Contact met EPG.

Neem contact met ons.

Door uw gegevens te verzenden, stemt u ermee in dat uw gegevens uit dit formulier worden verwerkt. Het doel is de beantwoording van uw vraag. Ik ga akkoord met de privacybepalingen.

Gartner Reports
Contract and Billing Contract and Billing

EPG ONE™ Contract and Billing (CnB) -
Complexiteit in het contract- en factuurmanagement reduceren.

De huidige omgeving heeft zwakke punten in veel bedrijfsprocedures blootgelegd. Naarmate het concurrentielandschap evolueert, zijn bedrijven echt op zoek naar manieren om de winstgevendheid van hun bestaande contracten te verhogen. Dit heeft een nieuwe kans gecreëerd om factureringspraktijken te identificeren en te verbeteren, zodat u voor uw waarde wordt betaald. U moet zichzelf de volgende vragen stellen: Weet u wel zeker dat u echt alle geleverde diensten volledig documenteert en aan uw klanten factureert? Inclusief de diensten die verder gaan dan het oorspronkelijke contract? En hoe zit het met de controle van de facturen door uw klanten? Duurt dit proces veel te lang en moet u daardoor steeds langer op uw betalingen wachten? Of hebt u zelfs het gevoel dat leveranciers u soms te veel in rekening brengen? Wij hebben de passende antwoorden op deze vragen: met EPG ONE™ Contract and Billing (CnB), onze oplossing voor een digitaal contract- en factuurmanagement. Wij zorgen ervoor dat u meer prestaties die binnen de afgesloten contracten worden geleverd, snel en volledig factureert tegen de juiste prijs.

Kernuitdagingen die uw onmiddellijke aandacht nodig hebben

 • Verouderde infrastructuur + foutgevoelige processen
 •  Hoge mate van administratieve handmatige werklast
 • Informatie in meerdere gegevenssilo's - gebrek aan transparantie
 • Thuis gegroeid: SQL Scripts en geavanceerde Excel
 • Complexe SOP + contractvoorwaarden administratie
 • Verspilde uren van het operationele team

 

Slim.

 • digitaal beheer van contracten incl. de overeengekomen voorwaarden en dienstenoverzichten
 • weergave van de contractuele prestaties op het gewenste detailniveau
 • interne goedkeuringsworkflow voor de contractdocumenten met vooraf gedefinieerde groep van ontvangers
 • volledige documentatie van alle extra prestaties
 • aanmaken van individuele contractsjablonen

Overkoepelend.

 • registratie van alle geleverde prestaties binnen de hele supply chain
 • slimme prestatieregistratie via een app
 • volautomatische herkenning en classificatie onder de juiste contractvoorwaarden
 • geïntegreerde commerciële regels en geautomatiseerde factuurrondes

Digitaal.

 • digitale en automatische facturering
 • verzending van de facturen per e-mail
 • controle van de facturen door de klant in het webportaal
 • minder klachten en vragen van klanten

De voordelen in één oogopslag.

 • stijging van de inkomsten door procesveilige facturering: geen enkele prestatie wordt vergeten
 • een mobiele app registreert de prestaties direct op de plaats waar ze worden geleverd
 • centraal contract- en prestatiemanagement
 • geautomatiseerde vergelijkende berekeningen bij het opstellen van offertes
 • minder klachten van klanten, minder werk voor de klantenservice
 • geen creditnota’s, correctieboekingen of extra facturen – snellere ontvangst van betalingen
Uw voordelen in één oogopslag.

CnB: individuele dienstenoverzichten, automatische facturering.

 • Cloudgebaseerd en mobiel – totaaloplossing voor alle commerciële factureringsprocessen in de logistiek, gecertificeerd volgens IDW PS 880.
 • Geautomatiseerde processen – geautomatiseerde registratie, classificatie en facturering van alle geleverde prestaties in één systeem.
 • Uitgebreide dienstenoverzichten – beheer van standaard dienstenoverzichten, die klantspecifiek kunnen worden aangepast.
 • Flexibele contractopstelling – aanmaak van individuele klant- en leverancierscontracten op bijna elk gewenst detailniveau.
 • Eenvoudige integratie – gestandaardiseerde interfaces voor boekhoud- en/of ERP-systemen naar keuze.
EPG | CnB

Totaaloplossing voor het digitale contract- en factuurmanagement.

CnB heeft krachtige functionaliteiten zodat u uw gehele contract- en facturatiebeheer stap voor stap transparant kunt afhandelen.

CnB digitaliseert en organiseert het beheer van contracten, inclusief de overeengekomen voorwaarden en dienstenoverzichten. Hiertoe behoort ook het opstellen van individuele klant- en leverancierscontracten op het gewenste detailniveau. CnB beschikt over een geïntegreerde contractsjabloonbeheerder. Hiermee kunnen de gebruikers eenvoudig hun eigen sjablonen voor het opstellen contracten aanmaken. Ook extra diensten kunnen gedocumenteerd en als bijlage bij het hoofdcontract opgeslagen worden. De software voegt op basis van de afspraken met de klant automatisch de betreffende informatie op de juiste plaats aan het document toe. CnB ondersteunt ook versiebeheer inclusief het bijhouden van wijzigingen – en neemt het interne goedkeuringsproces in acht. Dit betekent dat een welbepaalde groep van ontvangers het contract vooraf ter controle krijgt toegestuurd via een e-maillink, voordat dit naar de klant wordt verzonden. Dit sluit vanaf het begin fouten uit.

CnB registreert alle diensten die op diverse gebieden binnen de supply chain worden geleverd. Hiertoe behoren zowel magazijnactiviteiten, zoals goederenontvangst, overslag en orderpicking, als diensten in het weg-, spoor-, zee- en luchtvervoer, zoals het lossen van containers of tolkosten. Deze worden naar de software doorgestuurd of gewoon direct ter plaatse geregistreerd via de mobiele applicatie.

CnB heeft een geïntegreerde reeks commerciële regels. Deze bevat bijvoorbeeld prijsindexclausules voor automatische prijsaanpassingen, een valutamanagement, toeslagen voor weekend- en overwerk en andere relevante afspraken. Individuele gegevens zoals hoeveelheid, gewicht, prijzen, ontvanger van de factuur of extra prestaties, kunnen altijd handmatig worden aangepast. CnB neemt deze factoren automatisch op in de verwerking van de prestaties.

De geleverde dienst wordt na de registratie door CnB volautomatisch herkend en onder de juiste contractvoorwaarden geclassificeerd. De basis hiervoor is een reeks van commerciële regels (Contract Commercial). Daarna wordt digitaal en automatisch de factuur opgesteld. CnB ondersteunt hierbij ook geautomatiseerde factuurrondes. De aangemaakte facturen kunnen worden afgedrukt of automatisch per e-mail naar de klant worden verzonden. De klant kan de factuur vervolgens eenvoudig controleren in het webportaal. Hierdoor zal het aantal klachten en vragen van klanten aanzienlijk dalen en kunnen de bedrijven meer transparantie creëren in het hele proces.

Om tijd te besparen en het proces voor alle betrokken partijen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt de gegenereerde factuur samen met het prestatiebewijs als pdf of e-mail ter beschikking gesteld. De klant kan de factuur vervolgens eenvoudig controleren in het webportaal. Dit is voor beide partijen een voordeel: u behoudt altijd het overzicht over de status van uw facturen en uw klant kan er zeker van zijn dat alleen de geleverde prestaties in rekening worden gebracht. Hierdoor vermindert het aantal klachten en vragen van klanten aanzienlijk. De transparantie neemt toe – en u ontvangt sneller uw geld. Momenteel zijn trouwens al meer dan 500 logistieke diensten beschikbaar voor facturering.

Nog meer uit CnB halen.

CnB biedt u nog meer: maak gebruik van de prestatieregistratie per mobiele app en documenteer de prestaties direct op de plaats waar ze geleverd worden. Bovendien zorgt de oplossing voor een aanzienlijke daling van de complexiteit binnen uw IT-landschap. Begin nu!

Prestatieregistratie per app

Met de app (Mobile Service Registration) kunnen prestaties direct ter plaatse geregistreerd worden – dus ook speciale prestaties zoals administratie, ondersteuning of verhuur van apparaten, maar bijvoorbeeld ook brandstoftoeslagen. Het beheer is gecentraliseerd en het gebruik is dus niet plaatsgebonden. Ook de integratie van externe systemen, bijv. warehouse management, transport management of workforce management, is eenvoudig mogelijk.

Minder aanpassingen in het ERP-systeem

Met CnB optimaliseert u uw contract- en factuurmanagement en digitaliseert u uw processen. Tegelijkertijd vermindert u ook de complexiteit van de proceswereld in het ERP-systeem. CnB verricht alle stappen die nodig zijn voor een complete documentatie, registratie en facturering van logistieke diensten. Complexe en dure aanpassingen in uw ERP-systeem zijn niet langer nodig.