Contact
Contact met EPG.

Neem contact met ons.

Door uw gegevens te verzenden, stemt u ermee in dat uw gegevens uit dit formulier worden verwerkt. Het doel is de beantwoording van uw vraag. Ik ga akkoord met de privacybepalingen.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Logistieke planning Logistieke planning

Analyse van uw logistiek in haar totaliteit en uitwerking van een nieuw logistiek concept.

De basis voor elk succesvol logistiek project is een goede planning. Dit geldt in het bijzonder voor de logistieke planning van een concept waarbij het om de keuze van een kostenoptimale en klantspecifieke oplossing gaat. Het logistieke adviesbureau EPG CONSULTING kent de veelzijdige toepassings- en gebruiksmogelijkheden van zowel alle beproefde systemen als van de nieuwe technologieën en trends zoals bijvoorbeeld logistiek 4.0. Het advies en de planning zijn hierbij altijd onafhankelijk en neutraal en volledig gericht op de economisch beste oplossing. Voor de klanten betekent dit maximale transparantie bij de afzonderlijke systeembestanddelen – of het nu om de materiaalstroom, magazijntechniek of automatiseringsgraad gaat.

EPG CONSULTING

Planning van nieuwe logistieke systemen.

Bij de planning van een nieuw magazijn spelen vele factoren een rol. Het is belangrijk om deze te kennen, in hun totaliteit te onderzoeken en in het latere logistieke systeem optimaal op elkaar af te stemmen. Samen met u bepalen wij in het fundamentele onderzoek eerst uw eisen aan de opslag van de artikelen, de materiaal- en processtroom in het magazijn, de hierop gebaseerde informatiestromen en de externe en limiterende factoren.

De belangrijkste basis voor de planning is de opbouw van de kwantitatieve structuur. Hierbij worden uw artikelen nauwkeurig geanalyseerd en worden voorraad- en bewegingsgegevens geregistreerd.

Wanneer de ruwe planning en het eerste ontwerp van uw toekomstige magazijn voltooid zijn, kan met de detailplanning worden begonnen. Na de voltooiing van het gedetailleerde ontwerp worden de aanbestedingsteksten en eisenpakketten voor de magazijn-, transport- en IT-systemen opgesteld. Als competente en onafhankelijke contactpersoon ondersteunen wij u ook bij het overleg en de onderhandeling met de leveranciers.

Wij bieden all-in-one oplossingen.

Logistiek advies, logistieke planning, logistieke concepten:

Beratung_mit_der_EPC

Advies

 • Ontwikkeling van individuele strategieën voor magazijn en logistiek
 • Machbarkeitsstudien
 • Logistik- und IT-Beratung
 • Benchmarking
 • Outsourcing- und Insourcing-Konzepte

Planung_mit_der_EP

Planning

 • Kansenonderzoek
 • Locatieplanning
 • Planning magazijn en logistiek
 • Modernisering en retrofit
 • Aanbestedingen en gunningen

Umsetzung_mit_der_EPC

Realisatie

 • Projectmanagement
 • Change Management
 • Ondersteuning bij go-live en afname
 • Continue support en optimalisatie

Van de planningsfase tot het definitieve ontwerp in 3 stappen.

Als competente logistieke specialisten begeleiden wij u van de vaststelling van uw logistieke doelen tot het definitieve ontwerp van uw magazijn.

1) Planningsbasis

 • Bepalen van de taakstelling en doelen (gewenste toestand) en vastleggen van de eisen en individuele specificaties
 • Afgrenzen van de in aanmerking komende varianten en definiëren van de prioriteiten en bedrijfseconomische doelen (o.a. budget en kostenbesparing)
 • Beoordelingscriteria voor de vergelijking van varianten en registreren van de huidige, relevante logistieke gegevens en processen

2) Analyse + evaluatie

 • Gegevensverwerking en plausibiliteitscontrole, analyse en evaluatie
 • Bepalen van de kwantitatieve structuur en kencijfers en extrapoleren van de huidige situatie op basis van de gewenste situatie
 • Planningsgegevens en analyse als basis voor het uitwerken van een of meerdere conceptvarianten

3) Definitief ontwerp

1) Organisatie

Werkfasen, processen en materiaalstromen in de gewenste toestand

2) Techniek

Keuze en toewijzing van de logistieke techniek

3) Dimensionering

Dimensionering van het systeem op basis van de kencijfers

4) Budgettering

Raming van de investerings- en bedrijfskosten en ruwe tijdsplanning

5) Variantenvergelijking

Kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de conceptvarianten

6) Aanbeveling

Aanbeveling van de betere variant

Bereikte resultaten van een magazijn- en logistieke planning.

Magazijnplanning en logistieke planning.

Planning van een nieuw magazijn voor eindproducten

Taak: Capaciteits- en ruimtelijke planning van een magazijn voor verven en lakken in Duitsland

Resultaat: Reductie van de magazijn- en logistieke oppervlakte met 40% tegenover de oorspronkelijke planning en verhoging van de opslagcapaciteit met 15%. In totaal 2 miljoen euro besparing in de bouwkosten.

Planning van een nieuw distributiecentrum in Dubai voor een leidend detailhandelbedrijf uit de voedingsbranche

Taak: Planning van een distributiecentrum voor de bevoorrading van 50 eigen filialen en integratie van de online handel

Resultaat: 7 jaar (berekende) terugverdientijd en 15% ROI (return on investment)

Planning van een nieuw logistiek concept voor een grote wijnbottelarij in Duitsland

Taak: Planning van een nieuw volautomatisch hoog magazijn met een volautomatische productie-afvoer en -toevoer door automatisch geleide voertuigen

Resultaat: ca. 850.000 euro besparing per jaar in de operationele logistieke kosten

Referenzen.

Logistieke oplossingen uit één hand voor alle branches.

Ontdek meer over onze innovatieve oplossing.

Leg onbenutte mogelijkheden bloot.