Contact
Contact met EPG.

Neem contact met ons.

Door uw gegevens te verzenden, stemt u ermee in dat uw gegevens uit dit formulier worden verwerkt. Het doel is de beantwoording van uw vraag. Ik ga akkoord met de privacybepalingen.

Gartner Reports
Logistieke optimalisatie Logistieke optimalisatie

Analyse en optimalisatie van de bedrijfsinterne materiaalstroom.

Ongeveer 50% van de logistieke kosten wordt veroorzaakt door de intralogistiek en zo’n 50% daarvan door de orderpicking. Alles bij elkaar speelt vooral de materiaalstroom een belangrijke rol in de bedrijfsinterne afwikkeling. Niet in het laatst is de materiaalstroom, vanwege deze tijds- en kostenintensieve factoren, een essentiële cost driver in bedrijven, die in deze tijd van hevige concurrentie en invloedsfactoren zoals same day delivery en multichannel logistiek, moet worden geoptimaliseerd.

Uw voordelen in één oogopslag.

 • Verbeteringspotentieel vaststellen en succesvol benutten
 • Vermindering van de doorlooptijden en verhoging van de productiviteit in het magazijn
 • Verhoging van de orderpickcapaciteit en stijging van de doeltreffendheid
 • Voorkoming van verkwisting
 • Optimale en toekomstgerichte organisatie van uw intralogistiek
 • Kennistransfer en knowhow uit talrijke logistieke projecten

Met de materiaalstroom- en procesanalyse
bereikt u uw doelstellingen.

Het doel van de materiaalstroom- en procesanalyse is het vaststellen van zwakke punten en verbeteringsmogelijkheden in de bedrijfsinterne logistiek. Hierbij is het met name belangrijk de kern van de oorzaken te bepalen, om duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor de materiaalstroom optimaal op de behoefte afgestemd te organiseren en succesvol uit te voeren. Met EPG CONSULTING optimaliseert u uw intralogistiek onafhankelijk en in haar totaliteit, van inkomende tot uitgaande goederen. Als neutrale partner aan uw zijde vinden wij onze onafhankelijkheid van leveranciers en een individuele projectrealisatie vanzelfsprekend. Wij begeleiden u bij de planning en uitvoering en blijven u ook daarna als een competente partner terzijde staan bij de realisering en het toezicht.

Verbetering van de bedrijfsinterne logistiek in 3 stappen.

Van de vaststelling en analyse van uw logistieke processen, via de uitwerking van een potentieelanalyse, tot de opstelling van een maatregelenpakket staan wij u als uw competente logistieke partner terzijde.

1) Vaststelling en analyse van de huidige situatie

 • Vaststelling en analyse van de logistieke processen en aanpalende functionele onderdelen
 • Nauw overleg en intensieve samenwerking met alle project- en procesleiders
 • Uitvoerige gesprekken met de betreffende procesleiders en bespreking van alle mogelijkheden

2) Potentieelontwikkeling

 • Compressie en samenvatting van de resultaten
 • Uitwerken en aantonen van domeinen waar moet worden ingegrepen (analyse van de zwakke punten)
 • Identificatie, ontwikkeling en uitwerking van realiseerbare optimalisatiemogelijkheden

3) Maatregelenpakket

 • Kwalitatieve en budgettaire beoordeling van het potentieel en opstelling van een maatregelenpakket
 • Het maatregelenpakket geeft een overzicht van de vastgestelde en beoordeelde mogelijkheden en identificeert de noodzakelijke aanpassingen
 • Overdracht met goedkeuring van het toppotentieel en aansluitend begin van de realisering
MATERIAALSTROOM- EN PROCESOPTIMALISATIE.

Resultaten na de benutting van het potentieel.

Optimalisatie van het verpakkingsproces voor een handelsbedrijf

Besparing verdeeltijden: Ø 10% (Ø 650 uur/jaar)

Besparing procestijd: Ø 8% (Ø 500 uur/jaar)

Stijging productiviteit: Ø 12% (Ø 350 uur/jaar)

Besparing totale tijd: Ø 1.500 uur/jaar

Uurloon: Ø 18,00 euro

Kostenbesparing: Ø 27.000 euro/jaar

Optimalisatie van de in- en uitslagtijden voor een logistieke dienstverlener

Besparing stapelaars: Ø 2,6 voertuigen/dag

Besparing medewerkers: Ø 5,6 medewerkers

Opbrengst verkoop voertuigen: Ø 25.000 euro

Besparing loonkosten: Ø 150.000 euro/jaar

 

Kostenbesparing 1e jaar: Ø 175.000 euro

Kostenbesparing vanaf 2e jaar: Ø 150.000 euro

Modernisering bestaande installatie voor een productie- en handelsbedrijf

Stijging technische capaciteit: Ø 10-20%

Stijging aantal grondplaatsen: Ø 25%

Daling omgang met lege pallets: Ø 30%

Reductie storingstijden: Ø 50%

 

Realisering binnen de geplande projecttijd

Return on investment (ROI) binnen de raming

Referenzen.

Logistieke oplossingen uit één hand voor alle branches.

Ontdek meer over onze innovatieve oplossing.

Leg onbenutte mogelijkheden bloot.