Contact
Contact met EPG.

Neem contact met ons.

Door uw gegevens te verzenden, stemt u ermee in dat uw gegevens uit dit formulier worden verwerkt. Het doel is de beantwoording van uw vraag. Ik ga akkoord met de privacybepalingen.

Gartner Reports
EPG Color Cards
Get a new Perspective Get a new Perspective

Neutraal en onafhankelijk logistiek advies.

EPG CONSULTING is het onafhankelijke adviesbureau van de Ehrhardt Partner Group. Met EPG CONSULTING optimaliseert u uw gehele toeleveringsketen onafhankelijk en in zijn totaliteit. Als neutrale partner staan wij u terzijde tijdens de gehele projectlooptijd – van het advies via de planning tot de realisering. Ons adviesconcept heeft altijd oog voor het grote geheel en is gebaseerd op grondige vakkennis voor de uitvoering. Het doel van ons logistieke advies is het gezamenlijke projectsucces door duurzame en toekomstgerichte oplossingen uit één hand.

U wilt een nieuw magazijn bouwen of nieuwe logistieke systemen implementeren? Doe dan een beroep op het advies van EPG CONSULTING. Wij begeleiden u door het gehele traject: van het advies, via de planning, tot de realisering van uw project. Met ons hebt u een partner aan uw zijde die de logistieke praktijk perfect beheerst. Samen met u bepalen wij uw logistieke doelen, om vervolgens op deze basis te beginnen met de planning van uw installatie.

Logistieke planning

Onder het trefwoord ‘Logistieke planning 4.0’ maakt EPG CONSULTING de magazijnplanning transparanter, betrouwbaarder en kostenefficiënter. Door het gebruik van de modernste software op het gebied van magazijnplanning krijgt u een 3D-visualisering van het door ons geplande magazijn of zelfs van uw bestaande magazijn. Hiervoor wordt een zogenoemde digitale tweeling van het magazijn gecreëerd. De visualisering kan vervolgens met gegevens over de materiaalstroom worden verrijkt, om zo een volledige simulatie tot zelfs een emulatie te bereiken. De digitale tweeling kan virtueel worden bezocht (virtuele rondleiding door het magazijn), bijv. door middel van een VR-bril of met ons holodeck.

Magazijnplanning met virtual reality

In Duitsland alleen al hebben het afgelopen jaar 3,4 miljard pakketzendingen de distributiecentra verlaten. In het gehele logistieke proces ontstaan voor de mens onvoorstelbaar grote hoeveelheden gegevens. Hoe kunnen deze gestructureerd en winstgevend benut worden? Ons antwoord op deze vraag luidt: TIMESQUARE. Met deze dienstverlening maakt u van big data in uw magazijn smart data. De oplossing biedt u veelzijdige mogelijkheden: op basis van de beschikbare gegevens ontvangt u concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van toekomstige processen. 

Logistieke analyse

De materiaalstroom neemt in de logistiek en vooral in de bedrijfsinterne afwikkeling van transportbewegingen en transportprocessen een belangrijke plaats in. Niet in het laatst is de materiaalstroom, vanwege zijn tijds- en kostenintensieve factoren, een essentiële cost driver in bedrijven. Met EPG CONSULTING optimaliseert u uw intralogistiek onafhankelijk en in haar totaliteit, van inkomende tot uitgaande goederen. Hierbij begeleiden wij u niet alleen bij de planning en uitvoering van de logistieke optimalisering, maar blijven wij u ook daarna nog als een competente partner terzijde staan bij de realisering en het toezicht.

Logistieke optimalisatie

Services van EPG CONSULTING.

  • Planning en realisering van logistieke totaalsystemen
  • Totaalplanning – van binnen naar buiten
  • Planning van de materiaalstroom, capaciteitsplanning en ruimtelijke planning
  • Opstellen van bestekken voor logistieke systemen en IT-systemen
  • Projectmanagement in alle fasen van de realisering
  • Planning en uitvoering van inbedrijfstellingen en opleveringen
850

duizend EUR per jaar

besparing in de operationele bedrijfskosten
bij het voorbeeld van de planning van een automatisch magazijn

2

jaar

gemiddelde terugverdientijd bij het
voorbeeld van de logistieke optimalisatie

100%

betrokkenheid

bij de planning en
uitvoering van uw project

Magazijnplanning en logistiek advies.

FAQ – vragen en antwoorden over logistiek advies en magazijnplanning.

De magazijn- en logistieke planning omvat advies en planning voor nieuwe magazijnen en distributiecentra, en optimalisatie van bestaande magazijnen en distributiecentra. Het begint met een behoeftegerichte proces- en potentieelanalyse. Hierbij wordt niet alleen de huidige situatie geanalyseerd, maar wordt ook rekening gehouden met nieuwe eisen die voor de toekomst te verwachten zijn. Aansluitend vinden de uitvoeringsplanning (detailplanning), de realisering en het projectmanagement plaats.

EPG CONSULTING geeft klanten advies bij hun individuele vragen en problemen en ondersteunt hen actief bij de succesvolle ontwikkeling en uitvoering van maatregelen met betrekking tot hun vragen en problemen, bijv. op het gebied van de vermindering van de logistieke kosten of verhoging van de orderpickcapaciteit. In onze whitepaper ‘In vier stappen naar een succesvolle orderpicking’ vindt u nuttige informatie over de optimalisatie van uw orderpickcapaciteit.

De logistieke planning heeft als doel klantspecifieke en behoeftegerichte logistieke oplossingen te ontwikkelen en te realiseren. Hierbij reikt het spectrum van de planning van nieuwe magazijnen en distributiecentra via de optimalisatie van distributienetwerken tot de ontwikkeling van logistieke strategieën en de keuze van vestigingsplaatsen.

Door de neutraliteit en onafhankelijkheid van zijn advies en planning garandeert EPG CONSULTING dat alle klanteisen individueel in aanmerking genomen en gerealiseerd worden, ongeacht de belangen van de fabrikanten. Wij zijn niet aan vaste producten of bepaalde fabrikanten gebonden en realiseren altijd de oplossing die voor de klant het beste is. 

Ons antwoord op deze vraag luidt: geen. Een magazijnplanning die als voorbereiding op de projectrealisatie wordt uitgevoerd, garandeert immers dat alle klanteisen optimaal in aanmerking genomen en uitgevoerd worden. Zo verzekert EPG CONSULTING het succes van het project en worden bedrijven zelfs bij de kostenreductie ondersteund, bijv. in de vorm van offertevergelijkingen en geoptimaliseerde logistieke oplossingen. De gemiddelde ROC (return on consulting) bedraagt 10.

Een optimale planning van de materiaalstroom stelt de huidige processen en materiaalstromen vast en analyseert op basis daarvan potentiële verbeteringsmogelijkheden, bijv. voor een verhoging van de materiaaldoorstroom en verkorting van de doorlooptijden. 

Met virtuele logistieke planning bedoelen wij de planning van bijv. nieuwe distributiecentra met behulp van nieuwe mogelijkheden zoals een planning met virtual reality. Hierbij creëren wij een realistisch model van het nieuwe magazijn, waarbij wij snel aanpassingen in de lay-out kunnen aanbrengen. Het model kan worden uitgebreid met functies zoals de logistieke simulatie.

Onder supply chain management verstaat men het bestuur en de controle van de volledige waardeketen binnen en buiten het bedrijf. Het bestuur houdt hierbij niet alleen rekening met de materiaalstroom, maar ook met de informatie- en geldstroom. EPG CONSULTING adviseert klanten op het gebied van supply chain management voor een algemene verbetering van de waardeketen.

Met logistiek topadvies bedoelen wij dat wij onszelf zien als een partner aan de zijde van de klant, die in dialoog met de klant duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor de logistiek en het supply chain management ontwikkelt en deze met oog voor het grote geheel realiseert.

Wij zijn uw specialist voor logistieke consulting.

Geef uw logistiek actief mee vorm.

Een overzicht van ons logistiek advies.