Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Chemie, farmacie, zdravotní péče Chemie, farmacie, zdravotní péče

Maximální kvalita a bezpečnost:
EPG Software Suite pro chemii, farmacii a zdravotní péči

Logistika ve zdravotním průmyslu zachraňuje životy. Chybné nebo opožděné dodávky mohou mít pro pacienty závažné zdravotní následky. Všechny logistické procesy musí být vzájemně dokonale sladěny. EPG Software Suite nabízí v praxi osvědčené řešení pro optimální manipulaci s choulostivými a teplotně citlivými výrobky, a to vždy se zohledněním neustále se měnících rámcových podmínek této branže.

Lohmann & Rauscher.

Efektivnější procesy pro manipulaci s Medical Devices.

Komplexní řešení individuálních požadavků.

Přehled odvětvových funkcí.

tabImageRecord.title

Chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnictví

 • Zásobování výroby
 • Sledování šarže
 • Podmínky pro skladování
 • 1.000 pravidel (1000 point rules)
 • Limity nebezpečnách artiklů
 • Přístup k farmacii
 • Nemocniční logistika

Systém řízení skladu nabízí nejrůznější
moduly pro použití ve zdravotnictví.

 • Zacházení se sériovými čísly (různé varianty)
 • Zacházení s nebezpečným nákladem
 • Značky kvality
 • Nakládání s daty minimální trvanlivosti
 • Multi Order Picking – 2stupňové pracovní pakety
 • Pick-to-Light
Na bezpečné straně.

Bezpečnost s EPG | LFS a procesy s certifikací Gamp 5

Procesy řízené systémem LFS jsou certifikovány podle přísných kritérií GAMP 5. Zajišťujeme tak, že při použití našeho softwaru nedochází k žádnému negativnímu ovlivnění kvality výrobků, kontroly procesů nebo zajištění jakosti. LFS vám zaručuje jistotu a bezpečnost. Systém řízení skladu monitoruje data minimální trvanlivosti, zaručuje kontinuální zpětné sledování šarží a rychle a spolehlivě poskytuje naléhavě potřebné léky. Přesvědčte se sami.