Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

S EPG | CnB si zachováte přehled i při nepřeberném množství smluv a faktur.

EPG | CnB (Contract and Billing) představuje kompletní řešení digitální správy smluv a faktur pro veškeré logistické služby. Počínaje koncipováním smlouvy přes záznam služeb až po přidělení ke smlouvě a automatickému vygenerování faktury: Tento nástroj poskytuje výkonné moduly pro všechny pracovní a procesní kroky. Rozhodující výhody: EPG | CnB umožňuje, že jsou veškeré služby fakturovány rychle a kompletně za správné ceny v rámci dohodnutých smluv. Také služby, které byly poskytnuty nad rámec původní smlouvy, jsou dokumentovány a spolehlivě fakturovány pomocí EPG | CnB. Kontrola faktur u zákazníka probíhá rychle a efektivně přes zákaznický internetový portál. Náročné dodatečné faktury nebo storna tak náleží minulosti. Proces kontrol se podstatně zkracuje - faktury jsou rychleji uhrazeny.

Automatizace a digitalizace.

Poskytovatelé logistických služeb - ať už se jedná o logistiku skladu, správu dopravy, leteckou dopravu nebo drážní logistiku - dodávají svým zákazníkům denně různé druhy výkonů. Základem této spolupráce jsou smlouvy, ve kterých je obsažen konkrétní dohodnutý výkon včetně podmínek vyúčtování - jedná se o, dá se říct, nepřehledný spletenec informací a individuálních úmluv. Zde může dojít velmi rychle k chybě. Výkony, které jsou nad rámec smluvních podmínek, často nejsou vůbec dokumentovány - a proto nedojde následně ani k jejich vyúčtování. Následkem dochází k komplexním opravám faktur a ne zřídka k vysokým finančním ztrátám pro poskytovatele logistických služeb.

 

Smart Contract Management: digitální generování smluv

Prostřednictvím EPG | CnB dochází k digitalizaci a organizaci správy smluv včetně dohodnutých podmínek a katalogů služeb. K tomu patří také generování individuálních zákaznických a dodavatelských smluv s libovolnými podrobnostmi. EPG | CnB disponuje integrovaným správcem smluvních vzorů. Uživatelé si tak mohou sami jednoduše vytvořit individuální předlohu pro generování smluv. Dokumentovat lze i dodatečné výkony, které se ukládají jako příloha k hlavní smlouvě. Na základě dohody se zákazníkem software automaticky uvede příslušné informace na správných místech v dokumentu. EPG | CnB navíc podporuje také správu verzí včetně sledování změn a zobrazuje interní proces uvolnění. Stanovený okruh adresátů předem obdrží smlouvu e-mailem ke kontrole, než dojde k odeslání smlouvy zákazníkovi. Riziko, že dojde k chybě, je tak od počátku minimalizováno.

 

Záznam výkonů nad rámec dodavatelského řetězce a automatizovaná fakturace

EPG | CnB zaznamenává všechny poskytnuté výkony ve všech oblastech v rámci dodavatelského řetězce. K tomu patří, jak činnosti, které se týkají skladu, jako je příjem zboží, přesun ve skladu nebo vyskladování, tak také výkony z oblastí Road, Rail, Sea a Air, jako je vyložení kontejneru nebo poplatky za mýtné. Ty se předají softwaru nebo je lze alternativně zaznamenat pomocí mobilních aplikací přímo na místě. EPG | CnB následně přebírá plnoautomatickou detekci a přidělování výkonů správným smluvním podmínkám. Základem je komerční sbírka pravidel, která obsahuje kromě jiného údaje o cenách pro automatické přizpůsobení cen a správu cizích měn. Následně se automaticky vygeneruje digitální faktura. EPG | CnB podporuje v této souvislosti také automatické generování souhrnných faktur. Vytvořené účetní dokumenty lze vytisknout nebo zákazníkům automaticky zasílat emailem. Kontrolu faktury může zákazník zcela snadno provádět na internetovém portálu. Tímto způsobem podniky podstatně omezují počet zákaznických reklamací a další dotazů a zajišťují větší transparentnost celého procesu. Díky použití EPG | CnB se zákazníkům snižuje komplexita systému ERP, protože odpadají náročné a nákladné úpravy procesů.

Download