Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

reifen.com optimalizuje své procesy ve skladu a využívá nabídku EPX-Cloud od EPG

Společnost reifen.com GmbH denně obchoduje s téměř 60.000 pneumatikami a ráfky. Pomocí systému řízení skladu EPG | LFS od EPG (Ehrhardt + Partner Group) optimalizuje reifen.com již sedm let své logistické procesy ve skladu. Pro podniky je dokonale fungující logistika centrálním předpokladem úspěchu. Kromě internetového obchodu pod reifen.com provozuje tento odborník na multichannel prodej v Německu 37 poboček a na celém světě má více než 8.000 montážních partnerů, kteří poskytují další služby. reifen.com využívá systém řízení skladu EPG | LFS pro automatizaci procesů, urychlení zásilek, omezení vracení zásilek na minimum a snížení nákladů. V současné době přenesla společnost reifen.com svůj hosting systému řízení skladu na řešení EPX-Cloud od EPG.

Odborník na pneumatiky se rozhodl pro EPG

Urychlit zásilky pomocí seznamů zakázek

reifen.com využívá u EPG | LFS dynamickou funkci tvorby souhrnných zakázek pro sloučení stejných zakázek do jednoho svazku, čímž je umožněno rychlejší zpracování. Přitom jsou tříděny různé zakázky od zákazníka např. podle druhu zásilky a sloučeny ve výstupním skladu do komisní zásilky. Tak lze místo náročného vyskladování po kusech vyjmout celé svazky a společně připravit k balení, čímž je možné zvládat rychle více rozdílných zakázek. Zakázky se pak zpracovávají bez přerušení. Spolupracovníci reifen.com mohou vytvářet seznamy se souhrnnými zakázkami velmi flexibilně např. podle druhu zásilky, skupiny zboží nebo například také podle cílových zemí. Tím se podstatně urychluje proces odesílání.

Snížit náklady za poskytovatele služeb KEP:

Díky optimalizovaného určování druhu zásilky pro poskytovatele služeb KEP snižuje reifen.com náklady za poštovné. Společně s EPG došlo ke zlepšení existujícího určování druhu zásilky za účelem automatického přidělení vždy finančně nejvýhodnějšímu poskytovateli služeb KEP v LFS.

Jednoduchou kontrolou omezit počet vrácených zásilek na minimum:

Společnost reifen.com využívá v LFS u specifických zákaznických rychlo-obalů jednoduchou kontrolu pomocí EAN. Zaměstnanec při odesílání dodatečně naskenuje štítek EAN, aby mohl zkontrolovat například, zda se jedná o správné zboží nebo správný počet. Tak je možné omezit zdroje chyb a snížit počet vrácených zásilek na minimum.

Včasné dodávky objednaných dílů do místa montáže:

Pro dodávky koncovým zákazníkům je nutné odesílat jednotlivé díly jako pneumatiky, ráfky a ventily a včas je dodat do místa montáže. EPG | LFS kromě toho zajištuje, že jsou spolupracovníci vedeni po vyznačených trasách a proces odesílání se tak optimalizuje. „EPG je pro nás velmi výkonný softwarový partner, který pro nás zajišťuje řízení zdrojů ve skladu, přípravu na odeslání ze skladu a efektivní doručení. Společnost EPG nám pomáhá dále optimalizovat procesy a neustále zlepšovat služby pro naše zákazníky,“ shrnuje Jens Müller, vedoucí logistiky u společnosti reifen.com, zkušenosti ze sedmileté spolupráce s EPG.

Nabídka EPX-Cloud “Infrastruktura jako služba"

společnost reifen.com přenesla hosting systému řízení skladu na řešení EPX-Cloud “Infrastruktura jako služba“. EPG přitom přebírá hosting iSeries/AS-400 a v rámci stanovených poskytovaných služeb veškeré služby IT pro produkty EPG. To zahrnuje provoz, správu ale také aktivní monitorování systémů až po zálohu dat. Migraci dat na EPX-Cloud bylo možné provést během jednoho víkendu za necelých 24 hodin. „Díky řešení přes cloud máme nyní větší volnost při dalším růstu IT struktur, což umožňuje vyšší výkonost a nepřetržitou disponibilitu,“ vysvětluje Hans Lechner, vedoucí IT, cíle projektu.

Download