Používáme cookies, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možné služby. Další informace najdete v našem prohlášení o ochraně osobních dat.

Ochrana osobních údajů Souhlasím a pokračovat ×
Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Naplánujte včas personální kapacity s LFS.wfm.

Včas plánovat zdroje a optimálně je spravovat, představuje jednu z nejvýznamnějších problematik v dnešní logistice. Skupina Ehrhardt + Partner (EPG) vyvinula s LFS.wfm (Workforce Management) vlastní řešení pro plánování využití personálu a správu zdrojů. Reguluje automatizované plánování využití personálu na základě konkrétního objemu zakázek. LFS.wfm například samostatně vytváří kalkulace spojené s využitím spolupracovníků a porovnává je s aktuálním počtem objednávek. Zodpovědní pracovníci v logistice tak zlepšují úroveň dodacích služeb a profitují z vysoké jistoty plánování.

Nové řešení Workforce Management skupiny Ehrhardt + Partner.

Vědět, zda jsou veškeré personální zdroje ve skladu optimálně využity, je jedna z nejdůležitějších informací pro logistické pracovníky a může poskytovat rozhodující výhody v rámci obchodní soutěže. EPG vnáší s LFS.wfm více transparentnosti do této oblasti. Na základě aktuálního objemu zakázek, uloženého plánování směn a kvalifikací využitelných zaměstnanců sytém v reálném čase dynamicky vizualizuje veškeré dostupné zdroje – na procesní, oblastní a úkolové úrovni. Správa úloh je zajišťována pomocí mobilních zařízení, vizuálně je zobrazení podporováno ovládacími plochami. Od dlouhodobého plánování až po denní dispozici, pomocí řešení EPG se vše zobrazí. LFS.wfm navíc ke každé zakázce automaticky zjišťuje nezbytné procesní kroky jako je vyskladňování, balení a odeslání a příslušnou dobu zpracování. Tím se vytváří důležité výhody: je možné včas identifikovat kritické situace a úskalí a předem se jim vyhýbat, zvyšuje se výkonost dodacích služeb a zároveň je umožněno efektivní rozdělení personálních zdrojů. Plánovače personálu bude obzvlášť zajímat: Je libovolně možné do systému přidávat nové zaměstnance nebo parametry kvalifikace.

 

Pružné řešení vysokého stavu zakázek

Díky LFS.wfm jsou k dispozici různě podrobné personální a operativní informace pro optimální plánování využití personálu. Zaměstnanci oddělení logistiky mohou pomocí těchto údajů podstatně rychleji vytvářet personální plánování a plány směn a pružně reagovat na krátkodobé operativní změny jako výkyvy stavů zakázek. Každý zaměstnance obdrží přesně ten úkol, pro které je kvalifikovaný, protože jsou údaje o kvalifikaci uloženy v LFS.wfm. Pomocí přihlašovacích údajů zaměstnance systém automaticky zjistí příslušnou pracovní oblast. Zahrnuto je také dodržování zákonné a smluvně regulované pracovní doby stejně jako dalších požadavků. V budoucnu se tak zabrání dobám chodu na prázdno nebo nadměrnému zatížení zaměstnanců, takže personální plánovači mohou po nákladové a časové stránce efektivně disponovat personálem a zároveň zvyšovat spokojenost všech zaměstnanců.

 

Plánování zdrojů pomocí umělé inteligence

Skupina Ehrhardt + Partner propojuje řešení Workforcemanagement LFS.wfm se Smart Service LFS.analytics. To kromě jiného umožňuje předvídavé plánování na základě údajů z minulosti a na základě zkušeností. Společně s technologickým partnerem IBM EPG navíc pracuje na využívání umělé inteligence (KI). V budoucnu tak mají být při plánování zohledňovány také externí vlivy jako počasí nebo související zprávy resp. události.

Download