Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

Softwarové řešení od EPG řídí a koordinuje dopravu podnikové logistiky u Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG

Při optimalizaci logistických procesů mezi sklady a výrobou důvěřují u Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG řešení od Ehrhardt + Partner Group (EPG): Producent zemědělských strojů využívá jak systém řízení skladu LFS, tak i nový řídicí software SUBURBAN. Tato plocha pro plánování a řízení procesu koordinuje nejrůznější přepravní vozidla na základě existujících objemů zakázek a infrastruktuře závodu. Grimme počítá s roční úsporou nákladů za dopravu o objemu více než deseti procent. Pilotní fáze byla zahájena začátkem února. Na podzim tohoto roku má být SUBURBAN spuštěn na živo.

Úspory v řádu více než 10 % na nákladech za dopravu

S více než 150 kvalitními stroji na pěstování a sklizeň brambor, řepy a zeleniny je Grimme světovou jedničkou na trhu s technikou pro brambory. Rodinný podnik roční vyrábí v hlavním sídle v dolnosaském Damme 4000 strojů na sklizeň, skladování, ošetřování a sázení brambor. Logistické centrum na ploše 5.000 čtverečních metrů v Damme spojují s výrobními halami tři montážní linky. Je vybaveno skladem s vysokými regály, které umožňují skladování na dvou hloubkách a mají kapacitu 14.434 skladovacích míst. V centru je navíc automaticky sklad na malé součástky s kapacitou 15.500 skladovacích míst. „Supermarket“ pro meziskladování jednotlivých součástek a svařovaných skupin před automatickým určováním barev a zóny přípravy materiálu pro zásobování montážních linek v režimu Just-in-time doplňují logistické centrum a umožňují nepřetržitý tok materiálu ve výrobních halách. Jinak než je tomu například v automobilovém průmyslu určuje vysoký stupeň vlastní výroby vnitropodnikovou logistiku. V kombinaci s vysokou variabilitou 90 různých produktových řad a více než 200000 materiálových čísel je společnost Grimme závislá na mimořádné míře standardizace logistických procesů.

 

 

SUBURBAN zabraňuje výskytu finančně intenzivních údržbových přestávek a odstávek

Kromě rozdílných typů vysokozdvižných vozíků a elektrických zvedáků, které dopravují velké komponenty jako jsou svařované skupiny do místa použití, je nezbytné plánovat také trasy doručování malých částí jako jsou pastorky, O-kroužky nebo jednotlivé části z plechu. To bylo doposud prováděno pomocí různých systémů na přesně stanovených trasách. „Kvůli naší mimořádné dopravní logistice jsme oslovili EPG s cílem vytvořit nový systém navádění, který spravuje veškeré pohyby materiálu mezi našimi výrobními procesy na jedné ploše,“ říká Stefan Daniel, vedoucí správy dodavatelského řetězce u společnosti Grimme. SUBURBAN sjednocuje tyto požadavky tím, že propojuje všechny části závodu tak, že se již předem zabrání nákladným prodlevám a odstávkám. Softwarové řešení doplňuje systém řízení skladu LFS o další řešení s účelem kompletního propojení všech logistických procesů. „Pomocí SUBURBAN sledujeme podnik se všemi transporty a skladovacími halami jako malé město, ve kterém na sebe navazují všechny transporty ze všech systémů. Přesně takto aktuálně dochází k eliminaci jednotlivých izolovaných částí,“ vysvětluje produktový vedoucí z EPG, Steffen Thron.

 

SUBURBAN umožňuje plánování nezávislé na divizi

Z důvodu komplexnosti materiálu a kvůli vysoké míře vlastní výroby často docházelo u vysokozdvižných vozíků k jízdám naprázdno. Vysokozdvižné vozíky byly přiděleny různým logistickým oblastem, čímž byly komplexnější transporty často méně efektivně zpracovávány. To by se nyní mělo změnit díky komplexnímu plánování pomocí SUBURBAN. „Od řídicího softwaru si slibujeme více efektivity v logistice našeho podniku, lepší plánovatelnost objemu zakázek a jednoznačné přidělení zakázek,“ říká Daniel. Předběžné plánování se přitom provádí na základě informací o zakázkách a infrastruktuře skladu včetně veškerých oblastí skladu, restrikcí a tras.

 

Zakázky závozu jsou u Grimme generovány různými systémy

Mimořádná složitost zavádění SUBURBAN u výrobce zemědělských strojů souvisí s tím, že jsou dopravní vozidla pověřovány závozy od různých systémů. Jednak přichází povely přes LFS z logistických skladů, na druhé straně pak přes systém ERP z výrobních hal. „Díky SUBURBAN máme nyní k dispozici řešení, které koordinuje naše různé systémy a přemosťuje kritická rozhraní,“ říká Daniel. Od roku 2022 si můžeme představit i propojení transportů mezi jednotlivými výrobními lokalitami po veřejných komunikacích.

Download