Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Workforcemanagement Workforcemanagement

Dynamické plánování využití personálu dle potřeby s Workforcemanagement EPG | WFM.

Plánování využití personálu v oblasti logistiky s EPG | WFM: Víte, jak jsou vytíženi zaměstnanci vašeho skladu? Znáte všechny dohody s vašimi zaměstnanci týkající se pracovního času? Používáte již vysoce pružné vytváření služebních plánů? Jste si jisti, že dokážete vždy efektivně plánovat dostupné zdroje? EPG | WFM má pro vás příslušné odpovědi na tyto otázky.

WFM přebírá monitorování objemu vašich zakázek a vašeho personálu – transparentně, přehledně a vždy aktuálně. WFM modeluje kompletní zakázku a rozloží ji na příslušné nezbytné procesní kroky, jako například vyskladňování, balení a odeslání. EPG | WFM lze navíc bez velké časové náročnosti pomocí personalizace přizpůsobit vašim individuálním procesním požadavkům a vytvoří dle vašich personálních a podnikových požadavků plán využití personálu formou plánování směn a služebních plánů.

Live Demo

Snižte náklady na zaměstnance

Výhody EPG | WFM na první pohled.

 • Workforcemanagement
 • dynamické plánování využití personálu
 • kontinuální informační tok díky mobilním zařízením
 • Kompletní informace o vytížení kapacity
 • Monitorování procesních průběhů a úloh v reálném čase
 • Objevování možností zlepšení situace ve skladu
 • včasné zjištění problémových míst
 • včasné zpracování zakázek
 • rozsáhlé zprávy a analýzy

Workforcemanagement dle potřeby pro Váš sklad.

Plánování využití a řízení personálu dle potřeby

 • Je možné zobrazit dlouhodobý plán až po denní disponibilitu
 • Výpočet zdrojů x objemu zakázek
 • Monitorování na procesní, oblastní a úlohové rovině
 • Automatická identifikace pracovní oblasti zaměstnance podle přihlašovacích údajů

Automatická zjišťování procesů vč. monitorování v reálném čase

 • Monitorování pracovního pokroku ve vztahu k časovému zadání
 • Automatická identifikace kritických míst a pružná optimalizace rozdělení personálu
 • Management úloh přes mobilní aplikace v reálném čase
 • Visuální podpora na obrazovkách

Základ pro rozhodování ohledně optimalizace využití pracovníků

 • Pro optimální plánování využití personálu jsou k dispozici různě podrobné personální a operativní informace
 • Rozlišení podle stupně kvalifikace personálu
 • Dodržování zákonných a smluvních pravidel
 • Včasné zjištění a zohlednění kritického vytížení

Výsledky vás přesvědčí.

Využijte přesné plánování všech dílčích kroků, 100% transparentní přehled doby zpracování a aktuální informace o stavu každé zakázky. Tak se vám podaří efektivní plánování vaši lidských zdrojů. Je možné včas identifikovat kritické situace a předem se jim vyhýbat. Díky grafické úpravě aktuálního vytížení zdrojů máte vždy přehled. Tímto způsobem zvýšíte také váš stupeň spolehlivosti dodávek.

Objevujte nové potenciály optimalizace.

EPG | WFM vám ukáže aktuální vytížení vašich personálních zdrojů. Na tomto základě lze snadno odvodit výpočty pro budoucí vývoj. Disponujte jistotou při plánování: Objevujte potenciály pro zlepšení ve skladě a optimalizujte využívání lidských zdrojů. Poskytne vám to rozhodující výhodu proti konkurenci.

interfererImageRecord.title

Jak funguje EPG | WFM.

Pro optimální identifikaci požadovaných kapacit se při výpočtu používá doba zpracování každého dílčího kroku. Na základě uložených plánů směn a aktuálních údajů o přihlášených zaměstnancích se provádí výpočet počtu zaměstnanců, kteří jsou k dispozici a dostupnost zdrojů se zobrazí dynamicky. Ještě větší dynamičnost dosahuje EPG | WFM, pokud systém disponuje předpovědí zakázek pro následující dny. Tímto způsobem se daří zdroje plánovat dle potřeby, což zároveň zvyšuje spokojenost spolupracovníků.

Potenciál optimalizace s WFM.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH ŘEŠENÍCH.

Workforcemanagement EPG | WFM