Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

Systém vedení skladu Systém vedení skladu

Výběr správného systému vedení skladu.

Od systému vedení skladu se dnes vyžaduje daleko více než jen vedení a organizace skladu. Firmy očekávají od systému vedení skladu, že zoptimalizuje procesy skladování, zajistí jejich transparentnost a sníží náklady. Zejména mezinárodně působící společnosti hledají systém vedení skladu, který by dokázal řídit veškerý tok zboží – napříč jednotlivými zeměmi, napříč různými jazykovými verzemi a se zohledněním rozdílných požadavků na jednotlivých pobočkách.

Warehouse Management
Warehouse Management

Středem zájmu jsou požadavky zákazníků.

Neméně důležitá pro implementaci komplexních řešení pro skladování (např. automatizovaný sklad, manipulační technika, systémy Pick-by-Voice) je také flexibilita softwaru a stupeň integrace. Požadavky je třeba optimálně splňovat nejen dnes, ale také do budoucna. Často se stává, že systémy vedení skladu, které jsou staré jen několik let, již částečně nesplňují aktuální nároky, protože jejich software nezahrnuje potřebné funkce nebo možnosti nastavení. Zkušenosti z minulých let ukazují, že jsou potřeby skladového hospodářství často podceňovány. Například některé firmy v určitých segmentech nadále pracují s papírovými seznamy, přitom zde prokazatelně lze dosáhnout lepších výsledků za použití systémově řízených kompletačních technik. Právě v oblasti obchodu s náhradními díly nebo internetového prodeje lze s využitím moderních bezdokladových technik, jako je bezdrátový přenos dat nebo Pick by Voice, dosáhnout výrazného zvýšení efektivity.

Modernizace skladu.

To vyplývá také ze studie modernizací skladů, která byla provedena na začátku roku 2011 Institutem pro užitou skladovou logistiku. Účastníci studie zhodnotili dosažení cílů provedené modernizace skladu ve vztahu ke snížení nákladů na kus, zrychlení prováděcí doby a snížení skladových zásob. 51 % účastníků ohodnotilo své výsledky známkou „dobře“ a 10 % dokonce nejlepší známkou „velmi dobře“. Logistika významně ovlivňuje hospodářské výsledky téměř každé firmy, a musí se tedy neustále vyvíjet. Trvalé zlepšování vnitropodnikových logistických procesů znamená ve většině firem konkurenční výhodu.

Kritéria pro výběr a kvalita řešení systému vedení skladu.

Rozsah funkcí

Rozsah funkcí systémů pro vedení skladu se v posledních letech výrazně rozšířil. Firmy potřebují stále více funkcí, aby mohly plně využít veškerý potenciál v oblasti snižování nákladů a aby zároveň vyhověly budoucím požadavkům na procesy spojené se skladováním. Efektivní systémy vedení skladu, jako je LFS od firmy E+P, překračují hranice běžných funkcí skladového hospodářství a umožňují aktivní řízení skladů, jež dovoluje plánování využití personálu a inteligentní řízení skladové techniky v reálném čase.

Flexibilita a možnost rozšíření

Software by měl být snadno rozšiřitelný a upravitelný podle individuálních požadavků. Jako výhodné se jeví modulárně koncipované systémy, které lze díky vysokému stupni parametrizace jednoduše přizpůsobit budoucím individuálním procesům podle požadavků zákazníka. Tento aspekt hraje významnou roli, neboť vysoká přizpůsobivost významně ovlivňuje budoucí úspěšnost firmy.

Nezávislost na platformách

Závislost na určité technologii se může prodražit. Čím je software nezávislejší, pokud jde o architekturu databáze a serveru, tím flexibilněji můžete jednat. Obzvláště vysokou flexibilitu poskytují systémy, které byly vyvinuty na bázi „Single Code“. To znamená, že využívají ucelený softwarový kód, který lze používat nezávisle na tom, který operační systém daná firma upřednostňuje. Díky otevřené architektuře rozhraní systému vedení skladu lze do prostředí optimálně integrovat i řešení jiných poskytovatelů. Certifikovaná rozhraní jsou s ohledem na používané druhy dat do značné míry konfigurovatelná. Otevřený systém lze plynule integrovat do všech běžných stávajících IT struktur, aniž by zákazník musel měnit osvědčenou architekturu hardwaru a softwaru.

Intuitivní ovládání a mezinárodnost.

Problémy s ovládáním systémů vedení skladu nejsou žádnou vzácností. Mnozí pracovníci stráví značnou část pracovní doby tím, že „přebíhají“ mezi nejrůznějšími dialogovými okny systému. Efektivita práce tedy do značné míry závisí na tom, jak moc je daný software uživatelsky přívětivý. Vyzkoušejte si například, kolik času potřebujete k provedení určitého pracovního procesu a kolik kroků při tom musíte projít.

 

Ve firmách s mezinárodní působností musí být zajištěna koordinace projektu systému vedení skladu napříč jednotlivými zeměmi. V ideálním případě dokáže software nainstalovaný v centrále ovládat veškerý tok materiálu a řízení skladových zásob v různých skladech nadnárodní společnosti v různých zemích. Přitom je třeba brát v úvahu, ve kterých jazycích musí být softwarový systém později k dispozici. Lze tak ušetřit prostředky investované do dalších pracovníků IT oddělení, resp. drahého hardwaru v dalších pobočkách. S ohledem na mezinárodní zaměření společnosti je velmi důležitá vícejazyčná podpora ze strany dodavatele systému vedení skladu.

Snadná integrace systému LFS.

Standardní rozhraní systémů plánování podnikových zdrojů (ERP).

Máte zájem o naše řešení? Supply Chain Execution System LFS