Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports

Modulů LFS Modulů LFS

EPG ONE™ Warehouse management software (LFS) – komplexní řešení pro vaše individuální zadání.

Základní verze systému LFS je vám k dispozici v podobě předem nakonfigurovaného balíčku. Jakožto řešení pro vedení skladu, které je okamžitě připravené k použití napříč jednotlivými pobočkami, splňuje tento balíček veškeré základní potřeby aktivního vedení skladu díky do značné míry sjednoceným základním požadavkům na logistiku. Veškeré další moduly jsou již předinstalované a mohou být v případě potřeby kdykoliv aktivovány. Díky použití startovacích modulů dosahuje systém vedení skladu již u malých skladů vysoké hospodárnosti.  Díky vysokému stupni parametrizace lze systém navíc jednoduše přizpůsobit budoucím procesům, specifickým pro daného zákazníka. Systém LFS se přizpůsobuje vašim požadavkům a potřebám.

To platí v oblasti obchodu, výroby i u poskytovatelů logistických služeb: v téměř jakémkoliv oboru je efektivní logistika skladu rozhodujícím faktorem úspěchu. V dobách Just-in-Sequence musí být dodavatelský řetězec perfektně organizovaný a musí fungovat hladce. Systém LFS se tak stává nejdůležitějším pilířem vašeho dodavatelského řetězce. Tento výkonný systém se postará o optimalizovaný průběh, maximální transparentnost a efektivitu procesů ve skladu – a totéž platí pro celý dodavatelský řetězec. Výsledkem je citelné snížení logistických nákladů.

Přehled modulů LFS.

Údržba a péče skladů a skladovacích míst

 • Dynamicko-chaotické přidělování míst se zohledněním kritérií A, B, C
 • Křížové přidělování míst ve skladu
 • Řízený přechod na větší místa
 • Zohlednění technických zadání specifických pro daného zákazníka, jako jsou např. teplotní zóny
 • Přidělování pevných míst (automaticky a manuálně)
 • Řízené doskladňování
 • Přidělování míst personálem
 • Dynamické rozdělení polí
 • Segmentace míst
 • Sklad bez přidělování míst
 • Blokový sklad
 • Gravitační regály

Naskladnění

 • Porcování, přebalování
 • Cross-Docking
 • Kontrola kvality
 • Označování produktů cenou
 • Převzetí dat ze systému přijímání zboží nebo systému plánování výroby (PPS) / evidence provozních dat (BDE) používaného zákazníkem
 • Správa šarží, sledování šarží, správa sériových čísel, datum minimální trvanlivosti, FIFO
 • Doklady s čárovým kódem
 • Management časových slotů
 • Dvoustupňové přidělování míst
 • Používání technických pomůcek, např. Pick-by-Voice, mobilní snímání dat, přepravní systém
 • Vedení více modulů skladových zásob na jednom skladovém místě nebo jedné skladové jednotce
 • Správa prázdných obalů, vedení paletových kont

Vedení skladových zásob

 • Členění celkových skladových zásob podle:
  • zablokovaných skladových zásob
  • rezervovaných skladových zásob
  • volně dostupných skladových zásob
 • Rozlišování podle vlastních skladových zásob a konsignačních skladových zásob
 • Dělení podle proclených a neproclených skladových zásob
 • Cílená rezervace jednotlivých modulů skladových zásob pro určité zakázky, resp. zákazníky
 • Zobrazení rezervovaných množství podle zakázek, uživatelů atd.
 • Skladové zásoby mohou být označeny individuálně podle šarže, čísla stvrzenky příjmu zboží, data minimální trvanlivosti, zakázek, ...
 • Varianty zboží
 • Zacházení s nebezpečným nákladem

Vyskladnění/kompletování

 • Vyskladnění kompletních pracovních balíčků, založené na poskytnutí dodacích listů, zakázkách od zákazníků, zakázkách z výroby nebo zakázkách z e-shopu
 • Možné přiřazení každého vyskladnění podle nákladového střediska, zakázky od zákazníků / z výroby, nositele nákladů, čísla projektu atd.
 • Jednostupňové/dvoustupňové kompletování
 • Princip Pick-and-Pack
 • Multi-order picking, zpracování optimalizace cest
Vzbudili jsme Váš zájem? Supply Chain Execution System LFS

Další moduly LFS.

Dialog balicího místa

 • Snímání/skenování sériových čísel
 • Vytvoření obsahu balících jednotek
 • Balení zboží do expedičních jednotek, vytvoření a vytištění adresního štítku s čárovým kódem, např. pro balíkové přepravní služby UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS či poštu, a také vytvoření směrovacích štítků NVE nebo IDS
 • Dvoustupňové balení
 • Poskytnutí dat pro všechny produkty v jednom balíčku s číslem šarže, datem minimální trvanlivosti / datem spotřeby, sériovým číslem atd. atd. pro elektronické předání odpovídajícího čísla zásilky a sledovacího čísla příjemci
 • Vytištění dodacích listů pro každou balíkovou přepravní službu, poskytnutí dat o zásilce příslušné balíkové přepravní službě
 • Správa konsolidačních míst, kontrola před kompletací a po ní

Expedice

 • Směrovací pro poštu, DPD, UPS, GLS atd.
 • Skenování při nakládce
 • Manipulace s hlavními expedičními jednotkami
 • Správa prázdných obalů, vedení paletových kont
 • Výpočet nákladního prostoru
 • Výpočet nákladů na přepravu
 • Integrovaný expediční systém
 • Sledování zásilek

Řízení přepravy

Inventura

 • Inventura namátkově vybraných vzorků prostřednictvím zvláštního modulu
 • Inventura při nulovém průchodu
 • Permanentní inventura, inventura prováděná v náhodně vybraných dnech
 • Rozhraní pro obchodní zpracování inventurních rozdílů
 • Seznam inventurních rozdílů
 • Inventarizační analýza

Správa různé skladové techniky, např.

 • automatické vysokoregálové sklady
 • páternoster a systémy Shuttle
 • autonomní přepravní systémy (FTS)
 • on-line bezdrátové datové systémy pro řízení pracovníků komise (picker) a vysokozdvižných vozíků
 • elektronické váhy
 • RFID
 • Pick-by-Voice
 • Pick-to-Belt
 • Pick-by-Light
 • integrace počítadel toku materiálu pro řízení automatických částí skladu
Řízení skladu jednoduše a efektivně.

Kontaktujte nás.

Systém LFS pro inteligentně propojené vedení skladu. Individuálně přizpůsobený požadavkům nejrůznějších odvětví. Vyvinutý podle potřeb našich zákazníků.

Více informací

Další moduly systému řízení skladu LFS – část 2.

Systém řízení přepravy

 • Kalkulace jízd podle přepravních prostředků, zamezení jízdám naprázdno
 • Řízení priorit čekající přepravy, také v závislosti na čase
 • Záznam prodlení na místech předání a překladištích pro lepší sledování časů přepravy
 • Automatické předávání optimalizovaných zakázek na jízdy řidičům vysokozdvižných vozíků
 • Podpora multifunkčních přepravních zařízení, např. vysokozdvižných vozíků s čelistmi, multifunkčních vysokozdvižných vozíků

Statistiky/KPI

 • Široká dostupnost statistických funkcí
 • Stupeň naplnění skladu
 • Ukazatele a časy kompletace
 • Výkonové statistiky
 • Ukazatele zakázek
 • Monitorování zakázek, příjmu zboží a přepravy
 • Doby zpracování na zakázku
 • Četnost překládky jednotlivých artiklů a analýza dosahu
 • Frekvencování jednotlivých artiklů na místě kompletace
 • Individuální dotazování prostřednictvím interního, resp. centrálního vedení dat

Grafické uživatelské rozhraní

 • Zobrazení digitálních produktových obrázků zboží při informování o stavu nebo při kompletaci
 • Obsluha uživatelského rozhraní přes iBrowser
 • Podpora dotykových obrazovek RF terminálů
 • Přístup ke všem funkcím přes internet
 • Grafické zobrazení statistik
 • Grafické zobrazení stavu skladu

Kompletování a balení

 • Podpora učení při sestavování propagačních prvků
 • Podpora kompletace zboží
 • Správa účtů za materiál

Zajištění kvality

 • Používání volně definovatelných stavů kvality
 • Vytváření a zpracování zakázek na zajištění kvality
 • Historie změn stavu kvality (uživatel, datum, …)
 • Definování pracovníků zajištění kvality prostřednictvím oprávnění

Další funkce

 • Sledování hlášeného stavu s automatickým vygenerováním návrhů na doplnění
 • Řízení parametrů, např. pro doplnění na vychystávací lokaci nebo tisk dokladů
 • Statistiky týkající se četnosti přístupů, obsazenosti skladových míst a lokací, seznamy inventory, analýza A-B-C
 • Různé koncepty pro organizaci a přípravu nouzového provozu
 • Doklady opatřené čárovým kódem pro strojové zpracování a identifikace produktu
 • Fakturace logistických služeb
 • VAS – Value Added Services (služby s přidanou hodnotou)
 • Notifikace prostřednictvím e-mailu nebo SMS při určitých nadefinovaných událostech nebo jako avizování dodávky
 • Avizování dodávky elektronickým přenosem dat pro každou zásilku/paletu zvlášť
 • 3D vizualizace procesů ve skladu
 • Yard Management

Integrované kompletační techniky.

Kompletace na základě papírového dokladu

 • Použití kompletace na základě papírového dokladu nebo kompletace na základě papírového dokladu jako doplněk k jiným kompletačním technikám
 • Kompletační seznamy pro jednotlivá skladiště, resp. sběrné kompletační seznamy pro více zakázek napříč více skladišti
 • Vytištění a použití dokladů s čárovým kódem
 • Kompletační seznamy optimalizované z hlediska cesty
 • Předběžný výpočet nakládací jednotky (princip Pick & Pack)
 • Multi-Order-Picking
 • Multi-Stage Picking

Rádiový přenos dat

 • Výhody oproti kompletaci na základě papírového dokladu: vysoká bezpečnost dat, snížení počtu chyb při kompletaci a výrazné zvýšení produktivity personálu
 • Bezprostřední on-line doplění nových zásob, řízený událostmi
 • Neustálý on-line přehled o stavu plnění zakázky a příslušná časová razítka
 • Jasné a transparentní řízení kvality
 • Přehled a historie nasazení personálu
 • Znakové a/nebo grafické rozhraní

Pick-by-Voice

 • Zvýšení rychlosti kompletace až o 50 procent při současně vyšší bezpečnosti kompletace
 • Pracovník provádějící kompletaci má volné ruce, nemusí sledovat displej
 • Bezprostřední on-line doplění nových zásob, řízený událostmi
 • Použití sběrného přepravního prostředku nebo MDE (mobilní snímání dat) při naskladňování, vyskladňování nebo přeskladňování
 • Snadné a rychlé naučení, komunikace nezávislá na dialektu

RFID

 • Lze použít k identifikaci výrobku (číslo šarže, EAN, sériové číslo) a také k identifikaci nosiče nákladu (paleta nebo číslo expediční jednotky)
 • Použití kompletačního vozíku s funkcí RFID na systém Multi Order Picking
 • Použití RFID snímání v koloně, např. v odvětvích, jako je farmaceutický průmysl, zábavní elektronika, ostatní elektronika, textilní průmysl a správa dokumentů

Pick-by-Light

 • Doplňková možnost rychlé a extrémně bezpečné kompletace na základě použití optických světelných signálů
 • Snížení počtu chybných úkonů během kompletace
 • Krátké kompletační cesty – zpravidla je systém přepravy  připojený k technice Pick-by-Light

Pick-to-Belt

 • Časově úsporné zpracování většího počtu paralelních zakázek
 • Krátké cesty díky paralelní kompletaci napříč zakázkami
 • Automatické třídění kompletovaného zboží prostřednictvím napojeného třídiče podle jednotlivých zakázek, resp. příjemců