Vaše nastavení cookies pro tuto internetovou stránku

Tato internetová stránka využívá cookies. Cookies jsou důležité pro správné zobrazování internetové stránky. Cookies slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat komfortní, efektivní a bezpečnou nabídku a získávali statistické údaje potřebné pro optimalizaci funkcí internetové stránky. Klikněte na „Souhlasím a pokračovat“, pokud souhlasíte s používáním cookies a chcete dál přejít přímo na internetovou stránku. Nebo klikněte na „Prohlášení o ochranně osobních dat“, pokud si přejete získat popis používání cookies a služeb provádějících analýzu internetové stránky.

Kontakty
Kontakt E+P.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Logistické plánování 4.0Logistické plánování 4.0

Logistické plánování 4.0
virtuální prohlídka vašeho skladu.

Vizualizujeme váš sklad již před zahájením stavby. Již při plánování vás pomocí softwaru virtuální reality aktivně zapojíme do koncepce vašich logistických procesů. Při virtuální prohlídce skladu integrujeme reálná data toků materiálu. 3D vizualizace zvyšuje bezpečnost plánování a umožňuje efektivní průběhy procesů. Profitujte z logistického plánování 4.0 Ehrhardt + Partner Consulting: naplánujte s námi předvídavě a precizně vaše logistické procesy.

 

 

 

 

Virtuální realita.

3D vizualizace pro vyšší bezpečnost při vašem
logistickém plánování.

Aktivní zapojení zákazníka – to je pro nás obzvláště důležité především při plánování a navrhování komplexních vnitropodnikových logistických konceptů. Naše vizualizační, simulační a emulační řešení vám tak přinášejí rozhodující výhodu. Mimo jiné se používá software virtuální reality. Zajistěte si kompletní přehled. Umožníme vám nahlížet do logistického plánování podle reálných dat toků materiálu, abyste lépe porozuměli procesům. Společně s vámi rychle realizujeme úpravy například v layoutu skladu. Rozhodující aspekt pro vyšší bezpečnost plánování a hospodárnost. Řešení lze znázornit pomocí hardwaru Oculus Rift, Google Cardboard nebo podobného hardwaru pro virtuální realitu. Jednoduché, srozumitelné a na výsledek orientované řešení. Využijte vizualizace virtuální reality také pro další procesy: Zašlete modely e-mailem, využijte zobrazení na PC nebo v mobilních koncových zařízeních. Dokonce lze technicky realizovat i tisk na 3D tiskárně.

Logistické plánování 4.0.

Relevantnější informace pro rozhodování díky virtuální realitě.

Všechno z jednoho zdroje.

Přizpůsobte si své logistické plánování.

tabImageRecord.title

Použití

  • Nové projekty, rozšíření i dovybavení
  • Optimalizace stávajících logistických systémů
  • Základ pro simulaci a emulaci

tabImageRecord.title

Výhody

  • Zvýsení bezpečnosti plánování
  • Snížení nákladů na plánování
  • Kromě vizualizace je možná také simulace a emulace

tabImageRecord.title

Použití

  • Nástroj pro plánování
  • Virtuální procházka skladem
  • Předběžné zaškolení