Vaše nastavení cookies pro tuto internetovou stránku

Tato internetová stránka využívá cookies. Cookies jsou důležité pro správné zobrazování internetové stránky. Cookies slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat komfortní, efektivní a bezpečnou nabídku a získávali statistické údaje potřebné pro optimalizaci funkcí internetové stránky. Klikněte na „Souhlasím a pokračovat“, pokud souhlasíte s používáním cookies a chcete dál přejít přímo na internetovou stránku. Nebo klikněte na „Prohlášení o ochranně osobních dat“, pokud si přejete získat popis používání cookies a služeb provádějících analýzu internetové stránky.

Kontakty
Kontakt E+P.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

LFS.analyticsLFS.analytics

Big Data se promění ve Smart Data.
Již dnes vědět, co bude platit zítra.

Víte, jaký potenciál se ukrývá ve vašem skladu? LFS.analytics je služba, která vám pomůže odhalit a zhodnotit nevyužité možnosti vašeho skladu. Využijte poskytnutá data – vyčerpejte plně všechny možnosti. Je například váš obchod výrazně sezónního charakteru? Z dat, která systém řízení skladu LFS nepřetržitě vytváří, lze pomocí LFS.analytics stanovit cílené prognózy budoucího vývoje. Možnosti Predictive Analytics jsou stejně rozmanité a individuální jako sám podnik.

Našimi řešeními a službami přispíváme ke zlepšení vašich obchodních výsledků.

  • Snížení logistických nákladů vytvořením spolehlivých prognóz
  • Zvýšení jistoty plánování získáváním informací v reálném čase
  • Není nutná vlastní infrastruktura – provoz prostřednictvím našeho vlastního výpočetního střediska

Analýza nákupního košíku

  • Cíl: Společné skladování zboží, které zákazníci často objednávají najednou.
  • Výsledek: Zkrátíte své vnitropodnikové přesuny, vyhnete se neproduktivním časům a zvýšíte svou logistickou výkonnost. Využívejte nadále poznatků k vytváření nových nabídek a prodejních strategií a navyšte svůj obrat.

Prognóza

  • Cíl: Na základě historických dat a zařazením aktuálních dat a informací vám pomůžeme s předkládáním vzorců, vztahů a interakcí.
  • Výsledek: Získáte náhled na charakter poptávek a vzorce chování vašich zákazníků, můžete jim přizpůsobit svou logistiku a budete předem znát poptávku. Raději aktivně jednat, než pasivně reagovat.

Dostupnost zdrojů

  • Cíl: Plánování budoucího logistického výkonu (např. v oblasti kompletování) a naplánování potřebných pracovníků na bázi poptávky.
  • Výsledek: Flexibilnější nasazení personálu, optimalizace logistických funkčních oblastí a úspora nákladů.
LFS.analytics.

Stanovte si prognózu pro váš obchodní úspěch prostřednictvím LFS.analytics.

Profitujte z vysoké jistoty plánování díky optimalizaci vašich stávajících procesů. LFS.analytics vám například i na základě poptávkou řízené a načasované optimalizace skladu ukáže, jak nejlépe spravovat oblast kompletování. Budete tak co nejlépe připraveni na hlavní sezónu a můžete optimálně naplánovat svůj personál. LFS.analytics představuje rozsáhlé doplnění naší nabídky služeb a poradenství. Vaše výhoda: Známe vaše procesy a požadavky. Víme, co potřebujete k optimalizaci, a jsme schopni okamžitě začít s realizací.

Ve 4 krocích k většímu poznání.

1. Sběr dat

Hlavní součástí tohoto projektu jsou existující historická data, na kterých analýza staví. Dále je možné integrovat externí datové zdroje (např. prognózy prodeje nebo údaje o počasí).

Výhoda LFS.analytics: Vlastní databáze k logistickým procesům je k dispozici např. v systému LFS.wms od firmy E+P a lze ji používat nezávisle na verzi v modelu SaaS (Software as a Service).

2. Pochopení dat

Data relevantní pro řešení problému se identifikují, roztřídí a připraví pro použití v modelu.

Výhoda LFS.analytics: Díky naší dlouholeté expertíze a velkému množství realizovaných IT projektů můžeme nabídnout vysoký stupeň pochopení logistických dat, jak je možné zjistit přímo např. v systému LFS.wms.

3. Rozpoznání vzorců

Na bázi zvolených dat a následného modelování se vytvoří datový model k rozpoznání vzorců a pomocí iterativního procesu se zpřesní a dokončí.

Výhoda LFS.analytics: Řešení probíhá v našem vlastním výpočetním středisku od firmy Ehrhardt + Partner Xtended (EPX), které data analyzuje a výsledek předá např. přímo do systému LFS.wms. Nemusíte si tedy rezervovat žádné vlastní výpočetní kapacity.

4. Předpověď a realizace

Na základě rozpoznání vzorců následuje konkrétní realizace LFS.analytics ve vašem podniku. Patří sem zřízení časově a událostmi řízené analýzy, stejně jako předání výsledků analýzy např. do systému LFS.wms, kde následně dochází k realizaci logik optimalizace.

Výhoda LFS.analytics: Výsledky analýzy plynou přímo do operativního logistického provozu za účelem zlepšení rozhodování a procesů. Lze je přitom použít jako pravidelný nástroj nebo k zodpovězení jednorázových dotazů.

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠEM INOVATIVNÍM ŘEŠENÍ.

Odkryjte nevyužité možnosti.