Kontakty
Kontakt EPG.

Kontaktujte nás.

Odesláním Vašich údajů souhlasíte s tím, že budou zpracovány Vaše údaje z tohoto formuláře. Cílem je odpovědět na Vaši žádost. Souhlasím se Zásadami ochrany údajů.

Gartner Reports
EPG Color Cards

LTG: Voda z Francie.

V rámci skladování a distribuce národně distribuovaných značek nápojů Evian a Volvic má Danone Waters Deutschland velmi vysoké nároky na svého logistického partnera LTG z Landau: Pro splnění těchto požadavků a k optimalizaci procesů skladování vsází logistická firma na systém vedení skladu LFS boppardské firmy Anbieters Ehrhardt + Partner. Firma LTG zajišťuje pomocí tohoto systému dokonalé sledování výrobků a šarží a tvoří předpoklady pro výrazné zvyšování kapacit v sezónním obchodu s nápoji.

LTG skladuje s LFS.

Vedle stanoviště v Hockenheimu provozuje tento poskytovatel logistických služeb s 380 pracovníky pobočku v Garchingu, Passau a Regensburgu. K jeho zákazníkům patří mimo jiné John Deere a Paulaner. Teprve před pěti lety začala přepravní společnost z Landau s budováním oblasti logistiky nápojů. LTG odpovídá za exkluzivní skladování a částečně za celostátní dodávky značek balené vody Evian a Volvic pro Danone Waters Deutschland (DWD). „Do pobočky v Hockenheimu jsme investovali okolo tří milionů euro, abychom splnili vysoké nároky firmy Danone Waters Deutschland. Abychom dostáli standardům zákazníka a požadavkům evropského nařízení 178/2002, rozhodli jsme se pro integraci výkonného skladovacího systému“, říká Reiner Landsgesell, provozní vedoucí logistiky nápojů firmy LTG v Hockenheimu. Na tomto pracovišti máme k dispozici tři skladovací komplexy o vnitřní rozloze ca. 36.000 m² a venkovní ploše ca. 10.000 m². V halách může být uskladněno až 30.000 palet v blokovém skladu. LTG skladuje a distribuuje v Hockenheimu výhradně plné palety. Vyskladňování obou francouzských značek se velmi výrazně liší: Kompletní dodávka značky Evian do areálu je prováděna nákladním vlakem přes vlastní přípojnou železniční trať, přičemž dodávka značky Volvic z Francie probíhá z větší části využitím pozemní dopravy. Značky Evian a Volvic na celém území dodává firma LTG a partnerští dopravci, malou část si sami u LTG v Hockenheimu vyzvednou dopravci zákazníka. Management prázdných obalů a s tím spojené vratky zálohovaných beden a slisovaných PET-lahví k výrobním závodům ve Francii probíhá přes LTG.

 

Výběr dodavatele a realizace projektu

Pro poskytovatele logistických služeb LTG platilo najít výkonný skladovací systém, který splňuje všechny uvedené požadavky. Po intenzivních jednáních s vícero dodavateli se LTG rozhodla pro boppardského experta na skladovací systémy, firmu Ehrhardt + Partner (E+P), která se svým systémem vedení skladu LFS nabízí standardní software Linux. Mezi udělením zakázky v září 2005 a uvedením do provozu v lednu 2006 zbývalo E+P pro realizaci projektu jen velmi málo času. Protože Danone Waters Deutschland zpočátku disponovala vlastním distribučním centrem a sklad od ledna postupně likvidovala, rychle se zintenzivňoval odpovídajícím způsobem provoz skladu v Hockenheimu. Od konce března 2006 je v Německu značka Evian distribuována výhradně a značka Volvic částečně ze skladu v Hockenheimu. LTG použila verzi skladovacího systému na bázi OS Linux. „Zvláštností LFS pro Linux je vývoj Single-Code, tzn. v Linuxu se používá stejný softwarový kód, který byl vyvinut v systému IBM i/OS – dříve AS/400“, vysvětluje Marco Ehrhardt, jednatel firmy E+P. U obou systémů jsou k dispozici zcela stejné softwarové funkce skladovacího systému. Ani v obsluze nejsou žádné rozdíly. Standardní databanka mySQL zaručuje obsaženými možnostmi replikace potřebné zabezpečení dat. K začlenění do nadřazeného systému ERP od J.D. Edwards bylo nutné vytvoření rozhraní EDIFACT, což bylo realizováno dceřinou společností firmy E+P, LogSolution. Během fáze integrace LFS přešla firma Danone France u systému ERP od J.D. Edwards k SAP. Pro LogSolution to byla další výzva, protože bylo pro oba systémy nutno vytvořit transparentní rozhraní. Ale také toto softwarový odborníci realizovali úspěšně“, zdůrazňuje Reiner Landsgesell. K zaručení optimálního spuštění projektu byli pracovníci firmy LTG připravováni na práci s novým systémem pro management skladu při školeních v dceřiné společnosti E+P, IAW – Institut für Angewandte Warehouse-Logistik (institut užité skladové logistiky).

 

Optimální procesy skladování

V průměru je obrat zboží ve skladu asi 1.400 palet za den, v sezóně tato hodnota stoupá až na 2.000 palet za den. Pro 30 pracovníků firmy LTG ve skladu to znamená denně asi 80 jízd, které byly sestaveny podle principu FIFO a při zohlednění minimálního data trvanlivosti. Při příjmu do skladu se zboží eviduje v systému LFS: Pracovníci naskenují etikety výrobců a načtou tak všechna relevantní data přímo do systému managementu skladu. LFS spolueviduje vnitropodnikově informace o produktu – např. šarži a minimální datum trvanlivosti – a tímto způsobem zajišťuje kompletní zpětnou vysledovatelnost od výrobce k obchodníkovi. Zvláštností projektu u firmy LTG je tzv. subcontracting. Tím se rozumí přeložení zboží například z jedné europalety na nakládací pomůcky jiné velikosti. Takto pracovníci LTG mimo jiné překládají zboží pro řetězec obchodů s potravinami Plus na palety Chep. LFS přitom zajišťuje kompletní zpětnou vysledovatelnost produktu a šarže. U subcontractingu vygeneruje pracovník v LFS novou etiketu NVE. Na ní uvedené informace o šarži a produktu odpovídají původní paletě. Proces je v LFS dokumentován a je možno jej kdykoliv dohledat.

 

Přehled výsledků

Poskytovatel logistických služeb LTG dosáhl celkově integrací systému skladování LFS 400 následujících výsledků:

  • LTG disponuje v podobě LFS 400 systémem managementu skladu, který spolehlivě pracuje pod volným, poskytovatelem logistických služeb svobodně zvoleným operačním systémem Linux.
  • Skladovací procesy a postupy byly optimalizovány použitím skladovacího systému na bázi OS Linux. LTG spolehlivě realizuje všechny požadavky zákazníka - firmy Danone Waters Deutschland.
  • Společnost z Landau dnes zajišťuje kompletní zpětnou vysledovatelnost produktů a šarží, včetně dokumentace subcontractingu a v celém rozsahu splňuje zadání nařízení EU 178/2002.
  • Zvýšení výkonu z 50 na 80 jízd v sezóně je možno se systémem LFS 400 bez problémů realizovat.